De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
is een ongedeelde, open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschap
waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijke inspiratie,
gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie.
 
  
 
Welkom op de website van de
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
 
Wij hopen dat deze website een meerwaarde voor onze gemeente mag betekenen en dat wij u eens mogen ontmoeten in een van onze diensten of bij onze activiteiten.
 
 
Grote of Martinikerk te Doesburg en de Galluskerk te Angerlo
Twee kerkgebouwen - één gemeente
 

 
Galluskerk
Dorpsstraat 31
6986 AK Angerlo


Predikant
ds. C.C. Kors
Kloosterstraat 16
6981 CD Doesburg
tel. 0313-844539
e-mail: chris.kors@gmail.com

Werktijden predikant


Contactgegevens
bij afwezigheid predikant


Doesburg:
mevr. Marianne Grandia
tel. 0313-618852
e-mail: mariangrandia@gmail.com

Angerlo:

dhr. Harm Harbers
tel. 0313- 476341
e-mail: harmharbers@gmail.com


Meer contactgegevens
klik hier

HEROPENING GROTE OF MARTINIKERK

Op 23 mei om 11.00 uur zijn mensen in de Galluskerk in Angerlo bij elkaar gekomen om het licht van de Paaskaars over te brengen op een fakkel en daarmee op weg te gaan naar de Martinikerk in Doesburg.
Om 12.00 was de aankomst van het Licht van Pasen in de Martinikerk.

Overzicht feestelijk programma mei/juni klik
hier

Op 24 mei 2015 om 10.00 uur:
Viering van het Pinksterfeest en de heringebruikname van de Martinikerk.

Van 12.00 - 13.00 uur: Concert
m.m.v. Eva Peet, harp;
strijkersemsemble bestaande uit:
Jolein Prösch en Jan Dam, viool en Hans Vader, cello.


De erediensten worden doorgaans gehouden op de eerste drie zondagen
van de maand in de Martinikerk te Doesburg en de laatste zondag
van de maand in de Galluskerk te Angerlo.


Voor deze zondagse vieringen bent u van harte uitgenodigd!
Kijk voor meer informatie onder
'Erediensten'.

Hebt u vervoer nodig?
Neem dan contact op met Fokje Westra:
tel. 0313-471319, e-mail: f.westra2@kpnplanet.nl.
 
Actueel:
(klik het gewenste onderwerp aan)
 
                             * Lied van de maand 
                             *
Kerkmagazine Licht 
                             * 
Maanlicht - digitale nieuwsbrief 

                             *
Zonlicht/Liturgie van de zondag
                             * Bouw Bulletin Martinikerk
                             * Gallus Nieuwsflits 
                             * Oproep: Zomerexpositie in de Galluskerk
                             * Solidariteitskas 2015
                                                         
                               
                                      
                                      Agenda:
                                        
                         * Coventry-gebed iedere vrijdag om 16.30 uur
                         * 29 mei: Concert in de Lathumse kerk 
                         * 31 mei: Samen eten (voor gezinnen)
                         * 13 juni: Sint-Maartensmaaltijd
                         * 23 juli t/m 20 september: Zomeravond-orgelbespelingen
                         * 12 sept.: Orgelbespeling Open Monumentendag 
                         * 20 sept.: Freytag op Zondagmiddag

Noodhulp Nepal
Help Nepalese bergbewoners zichzelf te helpen; noodhulp en wederopbouw

Na de grote aardbeving in Nepal zijn wij – Tanja en Ben Kruk -
weer veilig thuis in Doesburg.
Lees verder...

 


Grote of Martinikerk
Kerkstraat 4
6980 CM Doesburg


Beheer en verhuur

Grote of Martinikerk:

website:
www.martinikerk-doesburg.nl
e-mail:
verhuur@martinikerk-doesburg.nl

Wehmerhof:
mevr. Ank Remmelink
tel. 0313-472590
e-mail:
h.remmelink7@upcmail.nl

terug► 
De Kerkenraad
Het Pastoraat
Het Diaconaat
Raad van Kerken
Coll. van Kerk-rentmeesters
Webshop
De kerkgebouwen
Jeugd ONLINETALK
Rondom de kerk
Erediensten
Contact