De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
is een ongedeelde, open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschap
waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijke inspiratie,
gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie.
 
 
Welkom op de website van de
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
 
Wij hopen dat deze website een meerwaarde voor onze gemeente mag betekenen en dat wij u eens mogen ontmoeten in een van onze diensten of bij onze activiteiten.
 
 
Twee kerkgebouwen - Eén gemeente!

Grote of Martinikerk te Doesburg en de Galluskerk te Angerlo
 
 
 


 
Van 22 september 2014 t/m 30 april 2015
is de Martinikerk gesloten i.v.m. herinrichting.


In deze tijd worden de kerkdiensten elke zondagochtend
om 10 uur gehouden in de
Galluskerk te Angerlo.
Voor deze zondagse vieringen bent u van harte uitgenodigd!
Kijk voor meer informatie onder
'Erediensten'.

Hebt u vervoer nodig?
Neem dan contact op met Fokje Westra,
tel. 0313-471319, e-mail:
f.westra2@kpnplanet.nl.

Herinrichting Martinikerk - openstelling voor bezichtiging
Op 14 februari 2015 is de kerk opengesteld
van 11.00 tot 14.00 uur.
 
Actueel:
(klik het gewenste onderwerp aan)
                               
                               *
Lied van de maand 
                               * Kerkmagazine Licht 
                               * Maanlicht - digitale nieuwsbrief 
                               * Zonlicht/Liturgie van de zondag
                               * Ontmoeting en Bezinning
                               
* Nieuws van ODO 
                               * Lichtinval 
                               * Bij de vieringen 
                               * Actie kerkbalans 2015

 
                                    
                                         Agenda:
                                          
                                  * Coventry-gebed iedere vrijdag om 16.30 uur 
                                  
* 25 jan.: Kerkcafé in de Wehmerhof 
                                  * 27 jan.: Bijeenkomst PCOB  
                                  *
29 jan.: Nationale Gedichtendag
                                         *
02 feb.: Gemeentemaaltijd  
                                  * 11 feb.: Samen eten                                
                                  *
09 feb.: Lees- en gesprekskring
                                  
* 17 feb.: Koffie drinken in het Maartenshuis
                                         * 19 feb.: Ouderencontact

In de Galluskerk te Angerlo
worden regelmatig tentoonstellingen georganiseerd.
 

Zie Expositie Galluskerk.

Meer informatie over de Martinikerk en de Galluskerk vindt u onder
"Historie van onze kerken"


terug►

 

De verbouwing/herinrichting
van de Martinikerk
kunt u volgen via deze link:

http://www.martinikerk-doesburg.nl/?cat=36.


 
De Kerkenraad
Het Pastoraat
Het Diaconaat
Jeugd ONLINETALK
Raad van Kerken
College van Kerkrentmeesters
Webshop
De kerkgebouwen
Rondom de kerk
Erediensten
Contact