De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
is een ongedeelde, open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschap
waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijke inspiratie,
gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie.
 
  
 
Welkom op de website van de
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
 
Wij hopen dat deze website een meerwaarde voor onze gemeente mag betekenen en dat wij u eens mogen ontmoeten in een van onze diensten of bij onze activiteiten.
 
 
Grote of Martinikerk te Doesburg en de Galluskerk te Angerlo
Twee kerkgebouwen - één gemeente
 

 
Galluskerk
Dorpsstraat 31
6986 AK Angerlo


Predikant
ds. C.C. Kors
Kloosterstraat 16
6981 CD Doesburg
tel. 0313-844539
e-mail: chris.kors@gmail.com

Werktijden predikant


Vakantie ds. Chris Kors:
van 7 juli t/m 9 augustus

Contactgegevens
bij afwezigheid predikant


Doesburg:
mevr. Marianne Grandia
tel. 0313-618852
e-mail: mariangrandia@gmail.com

Angerlo:

dhr. Harm Harbers
tel. 0313- 476341
e-mail: harmharbers@gmail.com


Meer contactgegevens
klik hier

De erediensten worden gehouden in de Martinikerk te Doesburg
met uitzondering van de laatste zondag van de maand
dan is er een viering in de Galluskerk te Angerlo.


Voor deze zondagse vieringen bent u van harte uitgenodigd!
Kijk voor meer informatie onder
'Erediensten'.

Hebt u vervoer nodig?
Neem dan contact op met Fokje Westra:
tel. 0313-471319, e-mail: f.westra2@kpnplanet.nl.

Actueel:
(klik het gewenste onderwerp aan)
 
                                     * Lied van de maand 
                                     *
Kerkmagazine Licht 
                                     * 
Maanlicht - digitale nieuwsbrief 

                                     *
Zonlicht/Liturgie van de zondag
                                     * Muurgedicht aan de Martinikerk       
                                     * Concertagenda 
                                     * Jaarrekening 2014 CvK
                                     * Jaarrekening 2014 Het Diaconaat

                                                         
                                     
                                      
                                 Agenda:
                                        
                                   * Coventry-gebed iedere vrijdag om 12.30 uur
                                   * tot en met 23 aug.: Zomeropenstelling Galluskerk
                                   * 30 juli: Zomeravond-orgelbespeling
                                   * 02 aug.: Muzikale stadswandeling
                                   * 13 sept.: Preek van de leek
                                   *
20 sept.: 
Paulus Hermanus Borgers, dominee in oorlogstijd
                                   * 20 sept.: Freytag op Zondagmiddag

 
Heropening Grote of Martinikerk
 
Op 23 mei om 11.00 uur zijn mensen in de Galluskerk in Angerlo bij elkaar gekomen om het licht van de Paaskaars over te brengen op een fakkel
en daarmee op weg te gaan naar de Martinikerk in Doesburg.
Om 12.00 was de aankomst van het Licht van Pasen in de Martinikerk.Grote of Martinikerk
Kerkstraat 4
6980 CM Doesburg


Beheer en verhuur

Grote of Martinikerk:

website:
www.martinikerk-doesburg.nl
e-mail:
verhuur@martinikerk-doesburg.nl

Wehmerhof:
mevr. Ank Remmelink
tel. 0313-472590
e-mail:
h.remmelink7@upcmail.nl

terug►
 
De Kerkenraad
Het Pastoraat
Het Diaconaat
Raad van Kerken
Coll. van Kerk-rentmeesters
Webshop
De kerkgebouwen
Jeugd ONLINETALK
Rondom de kerk
Erediensten
Contact