De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
is een ongedeelde, open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschap
waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijke inspiratie,
gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie.
 
 
Welkom op de website van de
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
 
Wij hopen dat deze website een meerwaarde voor onze gemeente mag betekenen 
en dat wij u eens mogen ontmoeten in een van onze diensten of bij onze activiteiten.
 
 
Grote of Martinikerk te Doesburg en de Galluskerk te Angerlo

Twee kerkgebouwen - één gemeente


 
 
  
Van 22 september 2014 t/m 30 april 2015
is de Martinikerk gesloten i.v.m. herinrichting.


In deze tijd worden de kerkdiensten elke zondagochtend
om 10 uur gehouden in de
Galluskerk te Angerlo.
Voor deze zondagse vieringen bent u van harte uitgenodigd!
Kijk voor meer informatie onder
'Erediensten'.

Hebt u vervoer nodig?
Neem dan contact op met Fokje Westra:
tel. 0313-471319, e-mail:
f.westra2@kpnplanet.nl.

 
Actueel:
(klik het gewenste onderwerp aan)
                               
                             *
Lied van de maand 
                             * Kerkmagazine Licht 
                             * Maanlicht - digitale nieuwsbrief 
                             * Zonlicht/Liturgie van de zondag
                             * Vacature Raad van Kerken

                             * Paasgroetenactie 
                             * Liturgisch bloemschikken
                             * Resultaat Actie Kerkbalans 2015
                             * Verslag gemeenteavond van 23-2-2015
                             *
Tot de dood ons scheidt
                                   
                                      Agenda:
                                          
                               * Coventry-gebed iedere vrijdag om 16.30 uur
                               * 09 mrt.: Solidariteitsmaaltijd                              
                               * 16 mrt.: Gespreksgroep 'Tot de dood ons scheidt'
                               *
18 mrt.: Koffie drinken in het Maartenshuis
                               * 26 mrt.: Ouderencontact
                               * 29 mrt.: Kerkcafé in de Wehmerhof
                               * 31 mrt.: Bijeenkomst PCOB 
                               * 06 april: Samen eten (voor gezinnen)
                               * 13 t/m 17 mei: Devotie Festival

 
In de
Galluskerk te Angerlo
worden regelmatig tentoonstellingen georganiseerd.

Zie "Expositie Galluskerk"

Meer informatie over de Martinikerk en de Galluskerk vindt u onder
"Historie van onze kerken" 
DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK

Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan!
Vul de vragenlijst in op:
www.protestantsekerk.nl/kerk2025.

Hoe ziet de kerk er in 2025 uit?
Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?

Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.
 


 
De verbouwing/herinrichting
van de Martinikerk
kunt u volgen via deze link:

http://www.martinikerk-doesburg.nl/?cat=36

Klik de link hieronder aan om het
Bouw Bulletin Martinikerk
te bekijken 
De Kerkenraad
Het Pastoraat
Het Diaconaat
Jeugd ONLINETALK
Raad van Kerken
College van Kerkrentmeesters
Webshop
De kerkgebouwen
Rondom de kerk
Erediensten
Contact