De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
is een ongedeelde, open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschap
waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijke inspiratie,
gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie.
 
  
 
Welkom op de website van de
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
 
Wij hopen dat deze website een meerwaarde voor onze gemeente mag betekenen en dat wij u eens mogen ontmoeten in een van onze diensten of bij onze activiteiten.
 
 
Grote of Martinikerk te Doesburg en de Galluskerk te Angerlo
Twee kerkgebouwen - één gemeente
 
KERKGEBOUWENGalluskerk
Dorpsstraat 31
6986 AK Angerlo 
Grote of Martinikerk
Kerkstraat 4
6980 CM Doesburg


Predikant
ds. C.C. Kors
Kloosterstraat 16
6981 CD Doesburg
tel. 0313-844539
e-mail: chris.kors@gmail.com

Werktijden predikant


Contactgegevens
bij afwezigheid predikant


Doesburg:
mevr. Marianne Grandia
tel. 0313-618852
e-mail: mariangrandia@gmail.com

Angerlo:

dhr. Harm Harbers
tel. 0313- 476341
e-mail: harmharbers@gmail.com


Meer contactgegevens
klik hier

Van 22 september 2014 t/m 22 mei 2015
is de Martinikerk gesloten i.v.m. herinrichting.


In deze tijd worden de kerkdiensten elke zondagochtend
om 10.00 uur gehouden in de
Galluskerk te Angerlo.
Voor deze zondagse vieringen bent u van harte uitgenodigd!
Kijk voor meer informatie onder
'Erediensten'.

Hebt u vervoer nodig?
Neem dan contact op met Fokje Westra:
tel. 0313-471319, e-mail: f.westra2@kpnplanet.nl.
 
Actueel:
(klik het gewenste onderwerp aan)
 
                             * Lied van de maand 
                             *
Kerkmagazine Licht 
                             * 
Maanlicht - digitale nieuwsbrief 

                             *
Zonlicht/Liturgie van de zondag
                             *
Zomeravond-orgelbespelingen 2015
                             * 
Freytag op zondagmiddag 2015 

                             *
Expositie in de Galluskerk
                             * 
Oproep: Zomerexpositie in de Galluskerk 
                             * 
Statement Klimaatverandering

                               
                                      
                                      Agenda:
                                          
                               * Coventry-gebed iedere vrijdag om 16.30 uur
                               * 07 mei: Ouderencontact
                               *
13 t/m 17 mei: Devotie Festival
                               * 19 mei: PCOB middag
                               * 31 mei: Samen eten (voor gezinnen)
                               * 13 juni: Sint-Maartensmaaltijd

Verbouwing/herinrichting Martinikerk

De verbouwing/herinrichting
van de Martinikerk
kunt u volgen via deze link:

http://www.martinikerk-doesburg.nl/?cat=36

Klik hier om het
Bouw Bulletin Martinikerk
te bekijkenBeheer en verhuur

Grote of Martinikerk:
website:
www.martinikerk-doesburg.nl
e-mail:
verhuur@martinikerk-doesburg.nl

Wehmerhof:
mevr. Ank Remmelink
tel. 0313-472590
e-mail:
h.remmelink7@upcmail.nl


terug►

 


 
De Kerkenraad
Het Pastoraat
Het Diaconaat
Raad van Kerken
Coll. van Kerk-rentmeesters
Webshop
De kerkgebouwen
Jeugd ONLINETALK
Rondom de kerk
Erediensten
Contact