De Kerkenraad

Predikant
ds. Chris Kors

Ouderlingen

Marian Grandia, voorzitter
scriba: vacant
Sandra Snieder-Jurg, pastoraal ouderling
Anja Beckmans, pastoraal ouderling
Ben Wanders, Werkgroep Erediensten
Marcel Somsen, jeugdouderling
Marijke Kors-Rakers, jeugdouderling
Ernst Boesveld, ouderling/kerkrentmeester

Diakenen

Fokje Westra, voorzitter
Evelien Cevaal, secretaris
Jolanda Berntsen
Monique Boogman

penningmeester: Gerard Verstraete

 

Moderamen (dagelijks bestuur)

ds. Chris Kors, predikant
Marian Grandia, voorzitter
Ernst Boesveld, ouderling/kerkrentmeester
Fokje Westra, diaken

Notulist kerkenraad
Steven Noorlander

Kleine kerkenraad

ds. Chris Kors, predikant/Ontmoeting en Bezinning
Marian Grandia, voorzitter
Sandra Snieder-Jurg, Pastoraat
Marcel Somsen, Kinderen en tieners
Fokje Westra, Het Diaconaat
Ernst Boesveld, College van Kerkrentmeesters
.

Werkgroep Pastoraat

ds. Chris Kors, predikant
Sandra Snieder-Jurg, pastoraal ouderling
Anja Beckmans, pastoraal ouderling
Jannie Boesveld, contactpersoon Wielbergen
Margreet Eldering
Wanda de Groot
Ans van der Heiden
Nolda van den Hoeven
Gees Wikkerink

Bezoekers nieuw ingekomen:
Gerda Borghardt
Margreet Karreman
Marietje van Ushen

Werkgroep Erediensten

Ben Wanders, voorzitter
ds. Chris Kors
Wilbert Berendsen
Jannie Boesveld
Tineke Grimm
Frank Smeets

 

Voorziening gastpredikanten
Swanny van der Reest

 

Werkgroep Angerlo's Beraad

ds. Chris Kors, voorzitter
Nel Weststeijn, secretaris
Jolanda Berntsen
Monique Boogman
Hans Clasener
Harm Harbers
Margreet Karreman
Chiel Mentink
Ank Remmelink
Ans Woudenberg
Fokje Westra

College van Kerkrentmeesters

Ernst Boesveld, voorzitter
Jan de Groot, secretaris
Marieke van Genderen, penningmeester
Jenny van Bokhorst, verhuur

 

 

 

 

 

Naar boven