De Kerkenraad

Predikant
ds. Chris Kors

Ouderlingen

voorzitter: vacant
Jaap Weststeijn, scriba 
Anja Beckmans, 2e scriba
Sandra Snieder-Jurg, pastoraal ouderling
Rimke Kingma, pastoraal ouderling
Marcel Somsen, jeugdouderling
Marijke Kors-Rakers, jeugdouderling
Ernst Boesveld, ouderling/kerkrentmeester

 

 

Diakenen

Evelien Cevaal, secretaris
Monique Boogman
Marjolein Somsen
Anita Spanjer
 
Taakdragers:
Gudrun Gilhuis
Erika Klooster
Fokje Westra
Nel Weststeijn
 
Penningmeester: Gerard Verstraete

Moderamen (dagelijks bestuur)

ds. Chris Kors, predikant
Jaap Weststeijn, scriba
Ernst Boesveld, waarnemend voorzitter


Notulist kerkenraad
Steven Noorlander

College van Kerkrentmeesters

Ernst Boesveld, voorzitter
Jan de Groot, secretaris
Marieke van Genderen, penningmeester
Jenny van Bokhorst, verhuur

 

 

Werkgroep Pastoraat
 
ds. Chris Kors, predikant
Sandra Snieder-Jurg, pastoraal ouderling
Rimke Kingma, pastoraal ouderling
Jannie Boesveld, contactpersoon Wielbergen
Margreet Eldering
Wanda de Groot
Ans van der Heiden
Nolda van den Hoeven
Gees Wikkerink
 
Bezoekers nieuw ingekomen
Gerda Borghardt
Margreet Karreman
Marietje van Ushen
 
Werkgroep Erediensten
 
ds. Chris Kors
Wilbert Berendsen
Jannie Boesveld
Tineke Grimm
Frank Smeets
 
 
 
 
 
Voorziening gastpredikanten
Swanny van der Reest
 
 
 

Werkgroep Angerlo's Beraad

ds. Chris Kors, voorzitter
Nel Weststeijn, secretaris
Jolanda Berntsen
Monique Boogman
Hans Clasener
Harm Harbers
Margreet Karreman
Ank Remmelink
Ans Woudenberg
Fokje Westra

 

 

 

 

 

 

Naar boven