Bijeenkomsten voor ouderen

Het Ouderencontact

Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder.
 
De bijeenkomsten vinden plaats in de 'Wehmerhof', Dorpsstraat 33 in Angerlo
(dit is het gebouwtje achter de Galluskerk) op een donderdagmiddag eens per maand van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur.
 
We nodigen sprekers uit die wat vertellen of laten zien. De kerstmiddag en de week voor Witte Donderdag verzorgen we zelf.
 
Namens de werkgroep van het Ouderencontact, Ine Lebbink, tel. 0313-474521

Programma:
                                   
16 februari:
De heer Egbert Hermsen uit Silvolde komt ons vertellen over het belang van orgaandonatie en -transplantatie.
Zijn eigen longtransplantatie wordt ook besproken. 
 
9 maart:
De heer Henk Harbers uit Angerlo komt deze middag bij ons.
“Het vlechten met wilgentenen van plant naar mand“ heeft hij zijn lezing genoemd.
 
6 april:
Een week voor Witte Donderdag hebben we deze viering.
 
11 mei.:
Afsluiting van het seizoen.

PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)De PCOB afdeling Doesburg en omgeving organiseert eens per maand een middag voor haar leden. Ook niet leden zijn van harte welkom! Rond Kerst en Pasen is er een viering, die samen met Het Diaconaat van onze gemeente wordt georganiseerd. Eens per twee maanden is er een spelletjesmiddag.

Locatie:
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het restaurant van IJsselzicht in Doesburg op dinsdagmiddagmiddag één keer in de maand.

Tijd: 14.45 – 16.30 uur
Contact: Ans Woudenberg, rienans.woudenberg@zonnet.nl

Programma:
 
28 februari Ledenvergadering
met o.a. afscheid van voorzitter Jaap Weststeijn.
 
Spelletjesmiddag 14 maart
 
De spelletjesmiddagen vinden net als de ledenbijeenkomsten plaats vanaf 14.45 uur in het restaurant van wooncentrum IJsselzicht, van Brakellaan te Doesburg.
Wie dat wenst kan een eigen spel meebrengen.
Voor koffie en thee wordt gezorgd. Iedereen is hartelijk welkom.

 

Naar boven