Preek van de Leek

2 april 2017 in de Grote of Martinikerk, aanvang 16.30 uur.
 
De Preek van de Leek is een initiatief van de protestantse kerkgemeenschap van de Martinikerk in Doesburg en vraagt bekende mensen om op de kansel te vertellen wat hen bezielt. Het geheel staat in een eenvoudig liturgisch kader.
 
We nodigen u van harte uit bij deze bijzondere "preek" aanwezig te zijn. 
Vanaf 16.00 uur is de kerk open en na afloop is er een informele ontmoeting en gelegenheid om met de "preker" in gesprek te zijn.
In de collecte vragen wij een bijdrage voor de gemaakte kosten.
 
WEET U VAN HARTE WELKOM
 
 
 
Naar boven