Studieverslag ds. Chris Kors

Afgelopen zomerperiode heb ik het laatste deel van mijn eerste periode ‘permanente educatie’ afgerond.
Voor de studie ‘Hedendaagse spiritualiteit’ moest ik in dat kader ook een 'Paper' schrijven. Ik heb geprobeerd dat zo te doen, dat ook mijn andere studie over John Caputo’s wijze van denken over God daarin verwerkt kon worden.
 
Daarnaast wilde ik proberen om dichtbij de praktijk van kerk zijn in deze tijd te blijven en heb het thema ‘Hedendaagse spiritualiteit’ willen illustreren met voorbeelden uit mijn eigen ervaring. Onder andere de spiritualiteit van ‘Iona’ komt voorbij.
 
U kunt de 'Paper' lezen door onderstaande link aan te klikken.
Wilt u erop reageren? Dat waardeer ik zeer. In de wandelgangen is al de suggestie geopperd om er ook één of meer avonden aan te wijden voor bespreking en gedachtewisseling met elkaar. Zoiets lijkt mij heel mooi, dus laat het vooral weten als u dit ook wat lijkt.
Veel leesplezier!
 
Om de 'Paper' te downloaden klik u de volgende link aan: 'Paper' ds. Chris Kors'
Naar boven