Welkom op de website
van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg                                        

De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg wil een ongedeelde, open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschap zijn, waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijke inspiratie, gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie.

 Welkom!

 In dit huis van ontmoeting
 van God met mensen
 van mensen met elkaar
 heten wij van harte
 iedereen welkom!

 In dit huis vieren wij
 dat ieder mens
 zich door God geliefd mag weten.

 In dit huis
 geven wij thuis
 wanneer mensen
 in liefde en trouw
 elkaar hoog houden
 want juist daarin
 weten wij ons thuis bij God.

 In dit huis
 kunnen wij intens genieten
 van elkaars anders zijn
 veelkleurigheid
 die God in ons leven heeft gelegd.

 Je bent zo
 mooi
 anders
 dan ik,

 natuurlijk
 niet meer of
 minder
 maar

 zo mooi
 anders,

 ik zou je
 nooit

 anders dan
 anders willen

 

 - Hans Andreus -


De Galluskerk te Angerlo en de Grote of Martinikerk te Doesburg
twee kerkgebouwen - één gemeente

De zondagse erediensten worden van april tot en met oktober gehouden in de Martinikerk
te Doesburg, behalve op de laatste zondag van de maand dan is de viering in de Galluskerk te Angerlo.
 
Van november tot en met maart zijn de erediensten in de Galluskerk, behalve op de eerste zondag van de maand dan is de viering in het koor van de Martinikerk.

De dienst begint om 10.00 uur. U bent van harte welkom!

Kijk voor meer informatie onder Erediensten.


Openingstijden
van de Stiltekapel:
 
1 april t/m 14 oktober
van 9.00 - 21.00 uur
 
15 oktober t/m 31 maart
van 9.00 - 18.00 uur
 
 
Bidden voor vrede en verzoening
 
Het ‘Coventry-gebed’ in Angerlo en in Doesburg vindt wekelijks plaats op vrijdag
van 12.30 tot 12.45 uur. Voor meer informatie klik hier
 

 
RONDOM DE KERK
 
Voor verhuur Grote of Martinikerk zie de website www.martinikerk-doesburg.nl
  AGENDA - klik hier

ACTUEEL

Vakantie ds. Chris Kors.
Van 20-26 oktober heeft ds. Chris Kors een weekje vakantie. Wanneer de aanwezigheid van een predikant gewenst is, neemt u dan even contact op met de scriba, Jaap Weststeijn.

Uitnodiging - Terugblik Diaconale Projecten op 20 oktober 2019 in 'Komdersuut' van 15.00 - 16.30 uur - meer info

Foto-impressie van de startzondag in de Martinikerk - klik hier

Paaskaars 2019 / 2020 - meer info

Met open handen dienen; enthousiaste, actieve diakenen gevraagd - meer info

Pioniersplek 'Komdersuut' - meer info

Leegte, stilte, rust ... in Komdersuut
- elke 3e dinsdag van de maand om 19.25 uur inloop vanaf 19.15 uur - meer info

Voor actuele informatie bezoek www.komdersuut.nl of mail naar info@komdersuut.nl.


OVERIGE INFO

Bereikbaarheid predikant - klik hier
 
Data inleveren kopij voor Maanlicht en Lichtpunt 2019 - klik hier
'Licht' en 'Lichtpunt' - kerkinformatie - klik hier
'Maanlicht' - digitale nieuwsbrief - klik hier
'Zonlicht' - Liturgie en zondagsbrief - klik hier
'Fotogalerij' - klik hier
 
Verhuur Galluskerk, Wehmerhof en Martinikerk - kijk onder contact
Tarieven rouw- en trouwdiensten - meer info
Informatie over betalingen - meer info
Info over Periodieke gift voor de kerk - klik hier
Jaarrekening over 2018 van het CvK - klik hier
Jaarrekening over 2018 van de Diaconie - klik hier
Verhuur aanhangwagen - meer info
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Naar boven