Welkom op de website
van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
wil een ongedeelde, open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschap zijn,
waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijke inspiratie,
gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie.


De Galluskerk te Angerlo en de Grote of Martinikerk te Doesburg
twee kerkgebouwen - één gemeente

De zondagse erediensten worden doorgaans gehouden in de Martinikerk te Doesburg 
en de laatste zondag van de maand in de Galluskerk te Angerlo.
De dienst begint om 10.00 uur. U bent van harte welkom!

Kijk voor meer informatie onder Erediensten.

Afwezigheid ds. Chris Kors
Ds. Kors is van maandag 24 t/m woensdag 26 april afwezig.
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met
voor Angerlo: Harm Harbers, tel.476341, e-mail: harmharbers@gmail.com
voor Doesburg: Ernst Boesveld, tel.475693, e-mail: ernstboesveld@hotmail.com
 
Voor verhuur Grote of Martinikerk zie de website: www.martinikerk-doesburg.nl.
 
Openingstijden van de Stiltekapel:
 
1 april t/m 15 oktober van 9.00 - 21.00 uur
16 oktober t/m 31 maart van 9.00 - 18.00 uur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RONDOM DE KERK

____________________________________________________________

ACTUEEL
 
AGENDA klik hier
 
30 april: Fietstocht langs historische plekken in Lathum en 4 mei herdenking in Huis te Lathum - meer info klik hier
  
Openstelling GROTE OF MARTINIKERK
meer info klik hier
 
Zomerexpositie in de Galluskerk - meer info
 
Expositie in de GALLUSKERK te Angerlo
meer info klik hier
 
 
Bereikbaarheid predikant - meer info
Lied van de maand - klik hier
'Licht' en 'Lichtpunt' - kerkinformatie - meer info
'Maanlicht' - digitale nieuwsbrief - meer info
'Zonlicht' - Liturgie en zondagsbrief - meer info
Fotogalerij - klik hier
Preek van Leek  van 2 april 2017 met caberatier Vincent Bijlo - klik hier
Foto's van de bazaar 2017 in de Martinikerk - klik hier 
 
Verhuur Galluskerk, Wehmerhof en Martinikerk - kijk onder contact
VEC (Verhuur en Exploitatie Commissie) - meer info
Informatie over betalingen - meer info
Tarieven rouw- en trouwdiensten - meer info
 
Concertagenda - meer info
Project van Het Diaconaat - meer info
Vakantie voor senioren - meer info
'Welkom in Doesburg.nl' verbindt vluchtelingen en Doesburgers met elkaar - meer info
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

 

Naar boven