Welkom op de website
van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg                                             

De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg wil een ongedeelde, open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschap zijn, waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijke inspiratie, gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie.

 Welkom !

 In dit huis van ontmoeting
 van God met mensen
 van mensen met elkaar
 heten wij van harte
 iedereen welkom!

 In dit huis vieren wij
 dat ieder mens
 zich door God geliefd mag weten.

 In dit huis
 geven wij thuis
 wanneer mensen
 in liefde en trouw
 elkaar hoog houden
 want juist daarin
 weten wij ons thuis bij God.

 In dit huis
 kunnen wij intens genieten
 van elkaars anders zijn
 veelkleurigheid
 die God in ons leven heeft gelegd.

 Je bent zo
 mooi
 anders
 dan ik,

 natuurlijk
 niet meer of
 minder
 maar

 zo mooi
 anders,

 ik zou je
 nooit

 anders dan
 anders willen

 

 - Hans Andreus -


De Galluskerk te Angerlo en de Grote of Martinikerk te Doesburg
twee kerkgebouwen - één gemeente

De zondagse erediensten worden van april tot en met oktober gehouden in de Martinikerk
te Doesburg, behalve op de laatste zondag van de maand dan is de viering in de Galluskerk te Angerlo.
 
Van november tot met maart zijn de erediensten in de Galluskerk, behalve op de eerste zondag van de maand dan is de viering in het koor van de Martinikerk.

De dienst begint om 10.00 uur. U bent van harte welkom!

Kijk voor meer informatie onder Erediensten.


Openingstijden
van de Stiltekapel:
 
1 april t/m 14 oktober
van 9.00 - 21.00 uur
 
15 oktober t/m 31 maart
van 9.00 - 18.00 uur
 
 
Bidden voor vrede en verzoening
 
Het ‘Coventry-gebed’ in Angerlo en in Doesburg vindt wekelijks plaats op vrijdag
van 12.30 tot 12.45 uur. Voor meer informatie klik hier
 

 
RONDOM DE KERK
 
Voor verhuur Grote of Martinikerk zie de website www.martinikerk-doesburg.nl
  AGENDA - klik hier

ACTUEEL

 

Afwezigheid ds. Chris Kors

In de week van 23 februari – 3 maart heeft ds. Chris Kors vrij.

Mocht de aanwezigheid van een predikant gewenst zijn, dan kunt u zich richten tot de scriba,
dhr. Jaap Weststeijn, tel. 0313-474322, e-mail scriba@pkn-angerlodoesburg.nl.

 

Elvis Gospelevent - meer info

 

Expositie in de Galluskerk 17 februari t/m 17 maart van 13.00 - 16.00 uur.

Opening 17 februari - meer info

 

Uitslag van de Gedichtenwedstrijd van 31 januari 2019 - klik hier

 

Terugblik op de speciale dienst in de Martinikerk van zondag 10 februari - klik hier

Op 10 februari is Daoud Nassar te gast geweest in de viering in de Grote of Martinikerk. Tijdens de viering heeft hij in een vraaggesprek met ds. Bram Grandia en ds. Chris Kors iets verteld van het verhaal achter Tent of Nations en hoe hij kracht en inspiratie put uit zijn christelijke geloofsovertuiging.

 
Met open handen dienen; enthousiaste, actieve diakenen gevraagd - meer info

 
Even ertussen uit - meer info


Pioniersplek 'Komdersuut' - meer info

Voor actuele informatie bezoek www.komdersuut.nl of mail naar info@komdersuut.nl.


OVERIGE INFO

Bereikbaarheid predikant - klik hier
 
Data inleveren kopij voor Maanlicht en Lichtpunt 2019 - klik hier
'Licht' en 'Lichtpunt' - kerkinformatie - klik hier
'Maanlicht' - digitale nieuwsbrief - klik hier
'Zonlicht' - Liturgie en zondagsbrief - klik hier
'Fotogalerij' - klik hier
 
Verhuur Galluskerk, Wehmerhof en Martinikerk - kijk onder contact
Tarieven rouw- en trouwdiensten - meer info
Informatie over betalingen - meer info
Info over Periodieke gift voor de kerk - klik hier
Verhuur aanhangwagen - meer info
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Naar boven