Welkom op de website
van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
wil een ongedeelde, open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschap zijn,
waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijke inspiratie,
gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie.


De Galluskerk te Angerlo en de Grote of Martinikerk te Doesburg
twee kerkgebouwen - één gemeente

De zondagse erediensten worden doorgaans gehouden in de Martinikerk 
te Doesburg en op de laatste zondag van de maand is de kerkdienst in de Galluskerk te Angerlo.

In de maanden januari, februari en maart zijn de erediensten in de Galluskerk en de laatste zondag van de maand in de Martinikerk.

De dienst begint om 10.00 uur. U bent van harte welkom!

Kijk voor meer informatie onder Erediensten.


 
Openingstijden van de Stiltekapel:
 
1 april t/m 14 oktober
van 9.00 - 21.00 uur
 
15 oktober t/m 31 maart van 9.00 - 18.00 uur
 
___________________________________________________________
RONDOM DE KERK
 
Voor verhuur Grote of Martinikerk zie de website www.martinikerk-doesburg.nl
  AGENDA - klik hier
 

ACTUEEL

* Jan van Raalten zingt 70 jaar bij de Cantorij - meer info

* Welkom op de kerkenraadsvergadering, Wehmerhof te Angerlo', 19 dec. inloop 19.15-19.45 uur - meer info

* Kampen Boys Choir - Festival of Lessons and Carols in de Martinikerk
22 dec. 19.00 - 20.15 uur - meer info

* Kinderkerstfeest, 24 dec. 19.00 uur in de Galluskerk - meer info

* Kerstconcert in de Martinikerk, 26 dec. 15.30 uur -  meer info

* Jaarlijkse Gedichtenwedstrijd 25 jan. 2018 - meer info

* Jaarlijkse Bazaar in de Martinikerk 13 en 14 april 2018 - meer info

OVERIGE INFO

Bereikbaarheid predikant - meer info
 
'Licht' en 'Lichtpunt' - kerkinformatie - meer info
'Maanlicht' - digitale nieuwsbrief - meer info
'Zonlicht' - Liturgie en zondagsbrief - meer info
 
Programmaboekje 2017/2018 Ontmoeting en Bezinning - klik hier
Concertagenda seizoen 2017/2018 STIDOMU - meer info
 
Verhuur Galluskerk, Wehmerhof en Martinikerk - kijk onder contact
Tarieven rouw- en trouwdiensten - meer info
Informatie over betalingen - meer info
Begroting CvK 2018 - klik hier
Opbrengst collectes 17 september t/m 8 oktober 2017 - klik hier
Verhuur aanhangwagen - meer info
 
Besluit Kerkenraad i.v.m. energieverbruik - meer info 
Pastorie in Angerlo - Pioniersplek? - meer info
Vervolg Pioniersplek in Angerlo - meer info
Project van Het Diaconaat - meer info
Begroting 2018 van Het Diaconaat - klik hier 
 
'Welkom in Doesburg.nl' verbindt vluchtelingen en Doesburgers met elkaar - meer info
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

 

 

Naar boven