De Kerkenraad

Voor adressen, telefoonnummers of e-mailadressen zie bij contact.

Predikant
ds. Chris Kors

Ouderlingen
Voorzitter: vacant
Ernst Boesveld, waarnemend voorzitter
Jaap Weststeijn, scriba 
Rimke Kingma, pastoraal ouderling
Marijke Kors-Rakers, jeugdouderling
Marcel Somsen, jeugdouderling
Jannie Boesveld, spec. opdracht Classis
 
Moderamen (dagelijks bestuur)
ds. Chris Kors, predikant
Voorzitter: vacant
Ernst Boesveld, waarnemend voorzitter
Jaap Weststeijn, scriba
Anita Spanjer, diaken
 
Notulist Kerkenraad
Diana Immerzeel
 
Werkgroep Pastoraat
ds. Chris Kors, predikant
Rimke Kingma, pastoraal ouderling
Jannie Boesveld
Margreet Eldering
Ans van der Heiden
Gees Wikkerink
 
Werkgroep Angerlo's Beraad
ds. Chris Kors, voorzitter
Nel Weststeijn, secretaris
Jolanda Berntsen
Hans Clasener
Harm Harbers
Margreet Karreman
Ank Remmelink
Ans Woudenberg
Fokje Westra
Diakenen
Voorzitter: vacant
Marjolein Somsen, waarnemend voorzitter 
Anita Spanjer, secretaris
 
Taakdragers:
Gudrun Gilhuis
Nel Weststeijn
Marjolein Somsen, penningmeester
 
Werkgroep Erediensten
ds. Chris Kors
Wilbert Berendsen
Jannie Boesveld
Tineke Grimm
Frank Smeets
 
Werkgroep Communicatie
Anja Beckmans
Diana Immerzeel
Henk Kingma
 
College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: Ernst Boesveld, ouderling/kerkrentmeester
Secretaris: Jan de Groot, kerkrentmeester
Penningmeester:
Marieke van Genderen, kerkrentmeester
 
Verhuur Martinikerk
Jenny van Bokhorst
 
Verhuur Galluskerk/Wehmerhof
Ank Remmelink
 
Betalingsadministrateur
Wim de Vos
Naar boven