De Kerkenraad

Voor adressen, telefoonnummers of e-mailadressen zie bij contact.

Predikant
ds. Chris Kors
 

Kerkenraad

Voorzitter: vacant
Ernst Boesveld: waarnemend voorzitter
Pollyan van Swigchem: scriba
Rimke Kingma: pastoraal ouderling
Margreet Eldering: pastoraal ouderling
Annemieke Luijkx: pastoraal ouderling
Ezrah van Zijtveld: jeugdouderling
Stefan Bos: jeugdouderling
Jannie Boesveld: spec. opdracht Classis

Taakdrager scribaat: Willy Remmelink
Notulist: Diana Immerzeel
Gastpredikanten:
Diana Immerzeel en Wanda de Groot

Diakenen

Voorzitter: vacant
Marjolein Somsen: waarnemend voorzitter
Carin Hartemink
Klaas Muller
Richard Klooster

Taakdragers:
Gudrun Gilhuis
Erika Klooster

Vertrouwenspersonen:
Marian Grandia en Jaap Weststeijn

 

Werkgroep Erediensten

Wilbert Berendsen
Jannie Boesveld
Tineke Grimm
Henk Kingma
Frank Smeets

Werkgroep Communicatie

Anja Beckmans
Diana Immerzeel
Henk Kingma

Werkgroep Angerlo's Beraad

ds. Chris Kors, voorzitter
Nel Weststeijn, secretaris
Jolanda Berntsen
Hans Clasener
Harm Harbers
Ank Remmelink
Ans Woudenberg
Fokje Westra

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Ernst Boesveld, ouderling/kerkrentmeester
Jan de Groot: kerkrentmeester
Secretaris: Kees Cevaal
Penningmeester:
Marieke van Genderen: kerkrentmeester

Verhuur Martinikerk
Jenny van Bokhorst

Verhuur Galluskerk/Wehmerhof
Ank Remmelink

Betalingsadministrateur
Wim de Vos

 

 

 

 

Naar boven