De Kerkenraad

Predikant
ds. Chris Kors

Ouderlingen
 
Voorzitter: vacant
Ernst Boesveld, waarnemend voorzitter
Jaap Weststeijn, scriba 
Anja Beckmans, 2e scriba
Sandra Snieder-Jurg, pastoraal ouderling
Rimke Kingma, pastoraal ouderling
Marcel Somsen, jeugdouderling
Marijke Kors-Rakers, jeugdouderling
Jannie Boesveld, spec. opdracht Classis
 
 
 
 
 
Diakenen
 
Voorzitter: vacant
Marjolein Somsen, waarnemend voorzitter
Evelien Cevaal, secretaris
Monique Boogman
Anita Spanjer
 
Taakdragers:
Gudrun Gilhuis
Erika Klooster
Fokje Westra
Nel Weststeijn
 
Penningmeester: Gerard Verstraete
 
Moderamen (dagelijks bestuur)
 
ds. Chris Kors, predikant
Voorzitter: vacant
Ernst Boesveld, waarnemend voorzitter
Jaap Weststeijn, scriba
Anja Beckmans, 2e scriba
Anita Spanjer, diaken
 
 
Notulist kerkenraad
Steven Noorlander
College van Kerkrentmeesters
 
Voorzitter: Ernst Boesveld, ouderling/kerkrentmeester
Secretaris: Jan de Groot, kerkrentmeester
Penningmeester: Marieke van Genderen, kerkrentmeester
Verhuur: Jenny van Bokhorst, kerkrentmeester
 
Betalingsadministrateur: Wim de Vos
 
 
 
 
Werkgroep Pastoraat
 
ds. Chris Kors, predikant
Sandra Snieder-Jurg, pastoraal ouderling
Rimke Kingma, pastoraal ouderling
Jannie Boesveld, contactpersoon Wielbergen
Margreet Eldering
Wanda de Groot
Ans van der Heiden
Nolda van den Hoeven
Gees Wikkerink
 
Bezoekers nieuw ingekomen
Gerda Borghardt
Margreet Karreman
Marietje van Ushen
 
Werkgroep Erediensten
 
ds. Chris Kors
Wilbert Berendsen
Jannie Boesveld
Tineke Grimm
Frank Smeets
 
 
 
 
 
Voorziening gastpredikanten
Swanny van der Reest
 
 
 

Werkgroep Angerlo's Beraad

ds. Chris Kors, voorzitter
Nel Weststeijn, secretaris
Jolanda Berntsen
Monique Boogman
Hans Clasener
Harm Harbers
Margreet Karreman
Ank Remmelink
Ans Woudenberg
Fokje Westra

 

 

 

 

 

 

Naar boven