De Kerkenraad

Voor adressen, telefoonnummers of e-mailadressen zie bij contact.

Predikant
Vacant

Consulent
ds. Dirk Engelage

Kerkenraad

Voorzitter: vacant
Ernst Boesveld: waarnemend voorzitter
Pollyan van Swigchem: scriba
Rimke Kingma: pastoraal ouderling
Margreet Eldering: pastoraal ouderling
Anne-Mieke Luykx: pastoraal ouderling
Ezrah van Zijtveld: jeugdouderling
Stefan Bos: jeugdouderling
Jannie Boesveld: spec. opdracht Classis

Taakdrager scribaat: Willy Remmelink
Notulist: Diana Immerzeel
Gastpredikanten:
Diana Immerzeel en Wanda de Groot

Vertrouwenspersonen:
Marian Grandia en Jaap Weststeijn

Moderamen

Voorzitter: vacant
Waarnemend voorzitter: Ernst Boesveld
Scriba: Pollyan van Swigchem
Diaken: Klaas Muller
Ouderling kerkrentmeester: Ernst Boesveld

Diakenen

Klaas Muller: voorzitter
Richard Klooster: secretaris
Marjolein Somsen: penningmeester
Carin Hartemink: notulist

Taakdragers:
Gudrun Gilhuis
Erika Klooster

 

Werkgroep Erediensten

Wilbert Berendsen
Sandra Snieder-Jurg
Frank Smeets

Werkgroep Communicatie

Anja Beckmans
Diana Immerzeel
Henk Kingma

Werkgroep Angerlo's Beraad

Nel Weststeijn
Jolanda Berntsen
Hans Clasener
Harm Harbers
Ank Remmelink
Ans Woudenberg
Fokje Westra

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Ernst Boesveld, ouderling kerkrentmeester
Jan de Groot: kerkrentmeester
Secretaris: Kees Cevaal
Penningmeester:
Marieke van Genderen: kerkrentmeester

Verhuur Martinikerk
Jenny van Bokhorst

Verhuur Galluskerk/Wehmerhof
Ank Remmelink

Betalingsadministrateur
Wim de Vos

 

 

 

Naar boven