Vacature

De Raad van Kerken
- wie willen onze gemeente vertegenwoordigen? 

De voorbije jaren vertegenwoordigden Doutje de Hart en Fokje Westra onze gemeente in de Raad van Kerken. Zij zijn daar nu mee gestopt.
Als gemeente willen we graag deel blijven uitmaken van de Raad van Kerken en daarom zijn we op zoek naar twee mensen die het stokje van Doutje en Fokje willen overnemen.

- Graag wat meer weten hierover?
Neemt u dan gewoon even contact op met Fokje Westra,
tel. 0313-471319, e-mail: f.westra2@kpnplanet.nl of
ds. Chris Kors, tel. 0313-844539, e-mail: chris.kors@gmail.com.

 

Naar boven