College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de kerkelijke gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De verantwoordelijkheid hierover heeft de Kerkenraad aan het college gedelegeerd.

Inkomsten worden gewonnen uit vrijwillige bijdragen, de Solidariteitskas, collecten en evenementen. Voor de vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks in januari de Actie Kerkbalans gehouden. Voor de Solidariteitskas ontvangt ieder in de loop van het jaar een acceptgirokaart; de helft van het bedrag is voor de eigen gemeente, de andere helft voor het landelijke werk van de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg is verplicht voor elk gemeentelid dit deel van het bedrag over te maken.

De rekeningnummers van het college zijn:

Voor kerkelijke bijdragen/collectebonnen: NL06 RABO 0373 7152 42
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Collectebonnen: € 10,00 euro per vel met bonnen van € 0,50; € 20,00 per vel met bonnen van € 1,00. S.v.p. vermelden welke bonnen u wenst te ontvangen.

Collectebonnen kunnen ook besteld worden bij de Webshop.

Voor overige betalingen: NL81 RABO 0373 7152 50
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Het College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg bestaat uit de volgende personen:

Ernst Boesveld - voorzitter
tel. 0313-475693, 06-37223448
e-mail: Ernst Boesveld

Kees Cevaal - secretaris
tel. 0313-475225
e-mail: keescevaal@hotmail.com

Marieke van Genderen - penningmeester
e-mail: Penningmeester PGAD

Jan de Groot
tel. 0313-472626
e-mail: Jan de Groot

Jenny van Bokhorst - coördinator verhuur
tel. 0313-476882
e-mail:
Verhuur Martinikerk

 

Naar boven