Solidariteitskas

Helpende handen, dragende delen

Er is een oud Afrikaans spreekwoord dat stelt: 'Wil je snel reizen, ga alleen.
Wil je ver komen, reis dan samen.' Dat is in een notendop wat de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beoogt te zijn. Vanuit én met geloof, hoop en liefde extra handen bieden voor wie dat nodig heeft.

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk.
Gemeenten die tijdelijk niet 'zelfvoorzienend' zijn kunnen er een beroep op doen.
Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Breed gedragen

Veel van de activiteiten die de Solidariteitskas bevordert hebben een dragend karakter. Dat wil zeggen: tot opbouw van de plaatselijke gemeente en haar leden, of ze vinden plaats daar waar de activiteiten niet onder één of enkele gemeente vallen. Neem nu het koopvaardijpastoraat. Deze vorm van categoriaal pastoraat wordt gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Maar de Solidariteitskas investeert ook in lokale gemeenten. Bijvoorbeeld in processen waarin de gemeente niet meer financieel draagkrachtig is. in die gevallen biedt de Solidariteitskas de expertise van een gemeenteadviseur om weer tot een fris en vitaal beleid te komen.

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,00.
Voor elk belijdend lid wordt € 5,00 afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijke werk binnen de Protestantse Kerk.
Meer weten?


Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het College van Kerkrentmeesters

 

Naar boven