Solidariteitskas

Solidair met elkaar
 
Solidariteit is van alle dag. Solidair zijn met elkaar en met andere Protestantse Gemeenten.
Hiervoor is de Solidariteitskas in het leven geroepen, om gemeenten die het financieel minder hebben, toch te kunnen ondersteunen.
 
Door een beroep te doen op de Solidariteitskas bij aankopen of investeringen die niet zelf betaald kunnen worden, omdat die gemeente bijvoorbeeld geen reserves heeft, kan een beroep worden gedaan op deze kas. Landelijk wordt dan bekeken welk verzoek gehonoreerd kan worden en die gemeente kan dan bij een positief besluit, de door haar gewenste aankoop of investering doen. Natuurlijk moet die aanvraag wel goed beargumenteerd worden.
 
Voor het geval wij als Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg onze reserves hebben verbruikt, zou het ook in de rede liggen om bij een eventuele aanschaf of noodzakelijke investering een beroep op deze Solidariteitskas te doen, zodat onze gemeente verder kan. Wie wil dat nou niet? Door mee te doen aan deze Solidariteitskas, steunt u direct noodlijdende gemeentes.
 
Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,00.
Voor elk belijdend lid wordt € 5,00 afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijke werk binnen de Protestantse Kerk.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het College van Kerkrentmeesters

 

Naar boven