Betalingen

Informatie over betalingen

Nieuwe rekeningnummers - meer informatie over de wijzigingen van de banknummers klik hier

Per 1 november 2018 zijn de rekeningnummers van de betaalrekening van onze gemeente gewijzigd. Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.

• Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente?
Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.

• Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer?
Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

Hier volgen de rekeningnummers waarop u uw betalingen kunt voldoen.

College van Kerkrentmeesters
Voor kerkelijke bijdragen/collectebonnen: NL06 RABO 0373 7152 42 (voorheen NL11  FVLB 0699 6412 25)
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg. 
(Collectebonnen: € 10,00 euro per vel met bonnen van € 0,50; € 20,00 per vel met bonnen van € 1,00). S.v.p. vermelden welke bonnen u wenst te ontvangen.
Collectebonnen kunnen ook besteld worden bij de Webshop.

Voor overige betalingen: NL81 RABO 0373 7152 50 (voorheen NL08 FVLB 0699 7458 45) t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg.

Het Diaconaat:
Triodosbank: NL78 TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconie van de Prot. Gemeente te Angerlo/Doesburg
 
De Zending:
SKG: NL30 RABO 0373 7360 53 (voorheen: NL27 FVLB 0699 6416 16) o.v.v. Diaconie Protestantse Gemeente Angerlo/Doesburg

Giften:
Heeft u een gift ontvangen voor de diaconie of de kerk, dan kunt u die brengen naar de volgende personen: 

Voor Angerlo naar Harm Harbers, Didamseweg 16a te Angerlo, tel. 0313-476341.
Voor Doesburg naar Wim de Vos, Hanzeplein 15 te Doesburg, tel. 0313-484700.
 
Betalingsadministrateur:
Wim de Vos, e-mail: Betalingsadministratie
Naar boven