Betalingen

Informatie over betalingen

Hier volgen de rekeningnummers waarop u uw betalingen kunt voldoen.

College van Kerkrentmeesters:
Voor kerkelijke bijdragen/collectebonnen: IBAN: NL11 FVLB 0699 6412 25 
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg. 
(Collectebonnen: € 10,00 euro per vel met bonnen van € 0,50; € 20,00 per vel met bonnen van € 1,00). S.v.p. vermelden welke bonnen u wenst te ontvangen.
Collectebonnen kunnen ook besteld worden bij de Webshop.

Voor overige betalingen: IBAN: NL08 FVLB 0699 7458 45 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg.

Voor beide rekeningen is het BIC-code: BIC: FVLBNL22BIC: FVLBNL22 

Het Diaconaat:
Triodosbank, IBAN: NL 78 TRIO 0198306016 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg
SKG, IBAN:  NL 27 FVLB 0699641616 o.v.v. Zending t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Angerlo-Doesburg.

Giften:
Heeft u een gift ontvangen voor de diaconie of de kerk, dan kunt u die brengen naar de volgende personen: 

Voor Angerlo naar Harm Harbers, Didamseweg 16a te Angerlo, tel. 0313-476341.
Voor Doesburg naar Wim de Vos, Hanzeplein 15 te Doesburg, tel. 0313-484700.
 
Betalingsadministrateur:
Wim de Vos, e-mail: ba@pkn-angerlodoesburg.nl
Naar boven