Informatie over betalingen

Hier volgen de rekeningnummers waarop u uw betalingen kunt voldoen.

College van Kerkrentmeesters
Voor kerkelijke bijdragen/collectebonnen: NL06 RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg. 
(Collectebonnen: € 10,00 euro per vel met bonnen van € 0,50; € 20,00 per vel met bonnen van € 1,00). S.v.p. vermelden welke bonnen u wenst te ontvangen. Collectebonnen kunnen ook besteld worden bij de Webshop.

Voor overige betalingen: NL81 RABO 0373 7152 50 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg.

Het Diaconaat:
Triodosbank: NL78 TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconie van de Prot. Gemeente te Angerlo/Doesburg
 
De Zending:
SKG: NL30 RABO 0373 7360 53 o.v.v. Diaconie Protestantse Gemeente Angerlo/Doesburg

Giften:
Heeft u een gift ontvangen voor de diaconie of de kerk, dan kunt u die brengen naar de volgende personen: 

Voor Angerlo naar Harm Harbers, Didamseweg 16a te Angerlo, tel. 0313-476341.
Voor Doesburg naar Wim de Vos, Hanzeplein 15 te Doesburg, tel. 0313-484700.
 
Betalingsadministrateur:
Wim de Vos, e-mail: Betalingsadministratie
Naar boven