'Licht en 'Lichtpunt' - kerkinformatie

Het nieuwe kerkblad 'Licht 2.0'

 

Binnen de kerkenraad hebben we gemerkt dat de informatie vanuit onze gemeente niet door iedereen wordt ontvangen. In het verleden waren vele gemeenteleden geabonneerd op 'Kerkleven' en werd de 'Gemeentebrief'  verspreid. In 2014 en 2015 werd het kerkmagazine 'Licht' uitgegeven.

 

Dit laatste blad voldeed eigenlijk aan alle verwachtingen, maar het kostte veel meer dan dat het opbracht, zodat de kerkenraad op aandringen van het College van Kerkrentmeesters een eind moest maken aan het uitgeven van 'Licht'. Erg jammer, want we hadden dat graag willen voortzetten. Vroeger waren gemeenteleden wel bereid om

€ 45,00 per jaar voor 'Kerkleven' te betalen, maar voor het kerkblad 'Licht' is het ontvangen van een bijdrage tot nu niet gelukt.

 

Hoe informeren we nu onze gemeenteleden?

 

Op dit moment informeren we hen door in de zondagse liturgie de rubriek 'Zonlicht' met wetenswaardigheden te delen.

Daarnaast ontvangen gemeenteleden met een e-mailadres, die zich hiervoor hebben opgegeven, het digitale maandblad 'Maanlicht', waar de actuele informatie over onze gemeente wordt gedeeld.

Bovendien wordt er op de website van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg informatie verstrekt en kunt u via www.kerkomroep.nl de erediensten vanuit de Martinikerk of Galluskerk volgen.

Maar toch bereiken we hiermee nog steeds veel gemeenteleden niet. Ook die leden willen wij graag informeren, zij horen er ook bij!

 

De huidige sociale media maken het eigenlijk vrij eenvoudig om informatie te delen en te verstrekken, alleen hebben we niet van elk gemeentelid een e-mailadres.

Dit is ook de reden dat we eenmaal per jaar het informatieblad 'Licht' uitgeven en 6 x per jaar het blad 'Lichtpunt' met allerlei actueel nieuws vanuit de kerk.

Deze uitgaven zijn goedkoper dan het kerkmagazine 'Licht' was. Kortom, een informatieblad voor alle gemeenteleden, maar ook vooral voor die leden die geen gebruik maken van sociale media.

 

Dit kan echter niet meer gratis!

 

Onze kerkelijke gemeente kampt al enige tijd met een begrotingstekort en wij moeten zorgvuldig omgaan met de financiën. Om deze reden kunnen we helaas het kerkblad niet gratis aan alle gemeenteleden verstrekken.

Het is mogelijk om een abonnement te nemen op 'Licht 2.0' tegen betaling van € 10,00 per jaar. U ontvangt dan 1 x per jaar een uitgave van 'Licht' met naslagwerk en 6 x een uitgave van 'Lichtpunt' met actuele informatie. Het is ook mogelijk om deze informatiebladen digitaal te ontvangen.

 

Als u zich niet aangemeld heeft dan dat alsnog bij één van de kerkenraadsleden of de predikant. We zijn blij dat er voldoende aanmeldingen zijn om op jaarbasis uit de kosten te komen.
We hopen dat de inhoud van het informatieblad voldoet aan de verwachtingen. U bent natuurlijk vrij om suggesties te doen of misschien zelf een artikel aan te dragen voor publicatie.  

 

Ernst Boesveld,

voorzitter College van Kerkrentmeesters

Naar boven