Gemeentemaaltijd

De eerste gemeente kwam, zo staat geschreven in het evangelie, dagelijks bijeen om met elkaar te eten. Eten met elkaar is een van de oudste vormen van gemeente zijn. Een gezellige vorm. Een moment voor ontmoeting.

Welkom aan tafel!

In de maanden september t/m december en maart t/m april wordt op de maandagavond om de twee weken een  smakelijke maaltijd (hoofgerecht en een toetje) geserveerd. Deze maaltijd wordt gehouden in de Martinikerk en begint om 18.00 uur en wordt om ca. 19.00 uur afgesloten.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd aan de gemeentemaaltijd deel te nemen. Oud of jong, uit Angerlo of Doesburg en ook gasten, u bent van harte welkom.
We lopen elkaar zo gauw voorbij. Je ziet elkaar wel, maar tijd of gelegenheid voor ontmoeting is er nauwelijks. Vandaar deze gemeentemaaltijd. Onder het eten is er tijd voor ontmoeting en gesprek.

We beginnen de maaltijd met het zingen van een lied en een vrijwilliger van de kookploeg kiest op welke wijze de maaltijd wordt besloten. Tijdens de maaltijd gaat er een spaarvarken rond. De inhoud wordt elk jaar geschonken aan een goed doel.

De eigen bijdrage is voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: € 3,00,
voor kinderen tot 6 jaar: € 1,25 en voor kinderen van 6 tot 12 jaar: € 2,00.

Het is belangrijk dat men zich tevoren aanmeldt, uiterlijk tot de vrijdag voorafgaand aan de maaltijd. Achterin de kerk ligt een deelnameformulier. Het is ook mogelijk om u aan te melden bij: Fennie Zomer, tel. 0313-474275 / 06-4226 9845, fenniezomer@hetnet.nl of bij Anita Spanjer, tel. 0313-473382 / 06-3028 7018, anitaspanjer@upcmail.nl

U bent van harte welkom op de volgende data in 2017: 
18 december
 
Om te zien hoe gezellig het is met de gemeentemaaltijd kunt u een filmpje bekijken door op de link gemeentemaaltijd te klikken. Het filmpje is gemaakt toen de gemeentemaaltijd nog in het Maartenshuis gehouden werd.
 
Oproep!
 
Wie heeft zin en tijd om ons team te versterken?
Met voldoende kooksters ben je ongeveer twee keer per seizoen aan de beurt om te koken voor maximaal 40 personen. Dat gebeurt in groepjes van twee personen in de Martinikerk. We hebben een mooie keuken met alle apparatuur tot onze beschikking.

Aanmelden bij:
Fennie Zomer, tel. 0313-474275 / 06-4226 9845, fenniezomer@hetnet.nl of
Anita Spanjer, tel. 0313-473382 /06-3028 7018, anitaspanjer@upcmail.nl
 
Naar boven