Gemeentemaaltijd

De eerste gemeente kwam, zo staat geschreven in het evangelie, dagelijks bijeen om met elkaar te eten. Eten met elkaar is een van de oudste vormen van gemeente zijn. Een gezellige vorm. Een moment voor ontmoeting.

Afgelopen winter hielden we de gemeentemaaltijd in het gebouw van het Leger des Heils. In de maanden mei tot en met september gaan we weer naar de Grote of Martinikerk in het centrum van Doesburg.

Het is voor het eerst dat de gemeentemaaltijd ook in de zomermaanden wordt gehouden. Gemiddeld hebben we momenteel zo’n 30 bezoekers. Er kunnen er nog meer bij!

Van harte welkom. Wel vooraf even opgeven. We beginnen om 18.00 uur precies.

Voor meer informatie of opgeven kunt u contact opnemen met: Anita Spanjer,
e-mail: anitaspanjer@upcmail.nl; tel.0313-473382 / 06-30287018

De eigen bijdrage is voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: € 4,00,
voor kinderen tot 6 jaar: € 1,25 en voor kinderen van 6 tot 12 jaar: € 2,00.

Welkom aan tafel

Iedereen wordt van harte uitgenodigd aan de gemeentemaaltijd deel te nemen. Oud of jong, uit Angerlo of Doesburg en ook gasten, u bent van harte welkom.
We lopen elkaar zo gauw voorbij. Je ziet elkaar wel, maar tijd of gelegenheid voor ontmoeting is er nauwelijks. Vandaar deze gemeentemaaltijd. Onder het eten is er tijd voor ontmoeting en gesprek.

We beginnen de maaltijd met het zingen van een lied en een vrijwilliger van de kookploeg kiest op welke wijze de maaltijd wordt besloten. Tijdens de maaltijd gaat er een spaarvarken rond. De inhoud wordt elk jaar geschonken aan een goed doel.

Om te zien hoe gezellig het is met de gemeentemaaltijd kunt u een filmpje bekijken door op de link gemeentemaaltijd te klikken. Het filmpje is gemaakt toen de gemeentemaaltijd nog in het Maartenshuis gehouden werd.
 
Oproep!
 
Wie heeft zin en tijd om ons team te versterken?
Met voldoende kooksters ben je ongeveer twee keer per seizoen aan de beurt om te koken voor maximaal 40 personen. Dat gebeurt in groepjes van twee personen in de Martinikerk. We hebben een mooie keuken met alle apparatuur tot onze beschikking.

Aanmelden bij:
Anita Spanjer, tel. 0313-473382 /06-3028 7018, anitaspanjer@upcmail.nl
 
Naar boven