Gemeentemaaltijd

De eerste gemeente kwam, zo staat geschreven in het evangelie, dagelijks bijeen om met elkaar te eten. Eten met elkaar is een van de oudste vormen van gemeente zijn. Een gezellige vorm. Een moment voor ontmoeting.

In het komende seizoen bent u weer van harte welkom.

Nodig gerust iemand uit om een keer mee te komen eten. Uiteraard wel graag van tevoren opgeven.

Deze maaltijd wordt gehouden in Het gebouw van het Leger des Heils in Doesburg. Zandbergstraat 15 in Doesburg.

De kosten voor de maaltijd zijn 4 euro per persoon. Van deze bijdrage betalen we o.a. ook de verwarmingskosten en kosten voor huur van dit gebouw. We beginnen om 18.00 uur precies.

Voor meer informatie of opgeven kunt u contact opnemen met: Anita Spanjer,
e-mail: Anita Spanjer; tel.0313-473382 / 06-30287018.

Welkom aan tafel op de volgende data

28 oktober 2019
11 en 25 november 2019
16 december 2019
13 en 28 januari 2020

Iedereen wordt van harte uitgenodigd aan de gemeentemaaltijd deel te nemen. Oud of jong, uit Angerlo of Doesburg en ook gasten, u bent van harte welkom.
We lopen elkaar zo gauw voorbij. Je ziet elkaar wel, maar tijd of gelegenheid voor ontmoeting is er nauwelijks. Vandaar deze gemeentemaaltijd. Onder het eten is er tijd voor ontmoeting en gesprek.

We beginnen de maaltijd met het zingen van een lied en een vrijwilliger van de kookploeg kiest op welke wijze de maaltijd wordt besloten. Tijdens de maaltijd gaat er een spaarvarken rond. De inhoud wordt elk jaar geschonken aan een goed doel.

Om te zien hoe gezellig het is met de gemeentemaaltijd kunt u een filmpje bekijken door op de link gemeentemaaltijd te klikken. Het filmpje is gemaakt toen de gemeentemaaltijd nog in het Maartenshuis gehouden werd.
 
Oproep!
 
Wie heeft zin en tijd om ons team te versterken?
Met voldoende kooksters ben je ongeveer twee keer per seizoen aan de beurt om te koken voor maximaal 40 personen. Dat gebeurt in groepjes van twee personen in de Martinikerk. We hebben een mooie keuken met alle apparatuur tot onze beschikking.

Aanmelden bij:
Anita Spanjer, tel. 0313-473382 /06-3028 7018, e-mail Anita Spanjer
 
Naar boven