Bijeenkomsten voor ouderen

 
- Het Ouderencontact
- Bijeenkomsten van PCOB Doesburg

 
Het Ouderencontact
 
Het Ouderencontact van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg is er voor iedereen vanaf ongeveer 55 jaar. Onze bijeenkomsten vinden plaats in de Wehmerhof, Dorpsstraat 33 in Angerlo. De ontmoetingen vinden één keer per maand plaats op donderdagmiddag van 14.30 - ong. 16.45 uur. Er worden gastsprekers uitgenodigd die over een interessant onderwerp vertellen en meestal iets laten zien. De kerstmiddag en de Witte Donderdagviering  worden georganiseerd samen met de Diaconie.
 
Iedereen is van harte welkom!
 
Programma
 
7 oktober 2021
Dhr. P. v.d. Bremen uit Doetichem laat ons zien dat rekenen leuk is. Niet iedereen was vroeger goed in rekenen en niet iedereen vond het een leuk vak op school. Toch hebben we rekenen vaak nodig. Denk maar aan je dagelijkse boordschappen. In deze lezing laat hij ons zien dat rekenen een leuke bezigheid kan zijn om onzehersenen te trainen en dat een zekere handigheid daarin ons dagelijkse leven goed van pas kan komen.
 
4 november 2021
16 december 2021
 
13 januari 2022
17 februari 2022
24 maart 2022
21 april 2022
19 mei 2022
 
Info: Ine Lebbink, tel. 0313-474521, e-mail: ine@lebbink.org.

PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)
 

Bijeenkomsten

De PCOB- afdeling Doesburg en omgeving organiseert eens per maand (op dinsdag) een middag voor haar leden.
Ook niet-leden zijn van harte welkom!
Eens per twee maanden is er een spelletjesmiddag. Er worden natuurlijk spelletjes gespeeld, maar er zijn ook andere mogelijkheden zoals een (korte) wandeling maken.

De bijeenkomsten vinden plaats in het restaurant van wooncentrum Grotenhuys, van 14.30 tot ca. 16.30 uur.
Het adres: van Brakellaan 54 in Doesburg (Ingang aan de achterkant bij het restaurant).

Op 28 september om 14.30 uur houden we weer in het restaurant van “Grotenhuys” een ledenmiddag. Op deze middag is de bedoeling om de tijd met elkaar door te brengen met het bijpraten over de periode die achter ons ligt en over de toekomst. Er is wat extra lekkers bij de koffie/thee, want het is een feestje om elkaar weer te kunnen ontmoeten.

De volgende ledenmiddag is gepland op 26 oktober om 14.30 u in het restaurant van Grotenhuys. Wat er die middag op het programma staat is nog niet bekend.

Informatie: Ans Woudenberg, e-mailadres: woudenberg.rienans@gmail.com

Spelletjesmiddag 

Om de twee maanden vindt onze spelletjesmiddag plaats in het restaurant van Wooncentrum Grotenhuys van 14.30 - 16.30 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd voor een praatje bij gratis koffie en thee. Behalve de spelletjes kan ook gekozen worden voor het maken van een wandeling en er is hulp bij het gebruik van tablet om een spelletje op te spelen. Vindt u handwerken leuk, neem het mee en laat anderen zien wat u maakt.
Heeft u een ander idee voor een activiteit op die middag, laat het weten aan de aanwezige bestuursleden. Voor vervoer kunt u bellen met Joke de Coninck (0313-476 584) of Henk Lensink (031- 476 508).
 
Naar boven