Bijeenkomsten voor ouderen

- Het Ouderencontact
- Ontmoetings- en Gesprekskring op Wooncentrum Grotenhuys
- Bijeenkomsten van PCOB Doesburg
 
Het Ouderencontact

Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder. 
De bijeenkomsten vinden plaats in de 'Wehmerhof', Dorpsstraat 33 in Angerlo (dit is het gebouwtje achter de Galluskerk) eens per maand op een donderdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. 
 
We nodigen sprekers uit die wat vertellen of laten zien.
De kerstmiddag en de week voor Witte Donderdag verzorgen we zelf.
Iedereen is van harte welkom!
 
Namens de werkgroep van het Ouderencontact,
Ine Lebbink, tel. 0313-474521

Programma:
                                
 
19 april 2018
De heer Henk Nijland uit Duiven is sinds 2008 een geroutineerd fietser.
Hij maakte pelgrimages o.a. naar Santiago de Compostello en Rome. Ook  over veel Nederlandse tochten vertelt hij.
 
17 mei 2018
Afsluiting van het seizoen.
________________________________________________________________
Ontmoetings- en Gesprekskring op Wooncentrum Grotenhuys
 
Sinds 2013 draait op Grotenhuys elke 2e woensdag van de maand een ontmoetings- en gesprekskring. 
 
De initiatiefnemers ds. Chris Kors en Anne Veenstra (geestelijk verzorger Attent WWZ) zochten naar een vorm van ontmoeting waarin gezelligheid en een mooi gesprek over een onderwerp hand in hand gaan.
Deze middagen zijn bedoeld voor de bewoners van Grotenhuys en belangstellenden van elders uit de stad.
 
De middagen vinden plaats in het restaurant van Wooncentrum Grotenhuys en zijn van 14.30 - 16.00 uur. Elke 2e woensdag van de maand.
 
  

PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)


Bijeenkomsten

De PCOB afdeling Doesburg en omgeving organiseert voor haar leden één keer per maand een bijeenkomst op een dinsdagmiddag. Rond Kerst en Pasen is er een viering, die samen met Het Diaconaat van onze gemeente wordt georganiseerd. Eens per twee maanden is er een spelletjesmiddag. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Locatie: Restaurant van Wooncentrum Grotenhuys
Tijd: 14.45 – 16.30 uur
Contact: Ans Woudenberg, rienans.woudenberg@zonnet.nl

27 maart 2018
Op weg naar Pasen Paasviering m.m.v. ds. Bert Bomer
We volgen een liturgie met de vertrouwde liederen en bijbellezingen.
Ds. Bert Bomer doet de Overweging. Gerrit Bouwhuis begeleidt de liederen op de piano. De middag wordt georganiseerd in samenwerking met de Diaconieën van de Ooipoortkerk en onze gemeente en wordt afgesloten met gezellig samenzijn en een broodmaaltijd.
Deze middag eindigt rond 17.00 uur. Weet u van harte welkom!
 
24 april: 'In de winkel van Sinkel'
In de winkel van Sinkel’ vertelt dhr. Jan Bark uit Apeldoorn, aan de hand van een prachtige PowerPoint presentatie, over het boodschappen doen in de vorige eeuw. Vanaf de marskramer, melkboer en bakker aan de deur via de markthandel naar de eerste bedieningswinkels, de grootgrutters en het begin van de eerste warenhuizen. Maar ook over de koopwaar uit die tijd. Een boeiende lezing met een feest van herkenning voor de ouderen en cultureel gezien heel leerzaam voor de jongeren onder ons. 
 
Spelletjesmiddag
 
 
 
Om de twee maanden vindt onze spelletjesmiddag plaats in het restaurant van Wooncentrum Grotenhuys. Het begint om 14.45 uur en om 16.45 uur sluiten we de zaal. De ingang van het restaurant is na de verbouwing aan de achterzijde van het gebouw.
 
Bij de gratis koffie of thee praten we gezellig bij. Soms scherpen onze hersenen met een vraag- en antwoord spelletje alvorens met de spellen aan de slag te gaan. Er zijn allerlei spellen aanwezig, maar u kunt ook een eigen spel meebrengen. Populaire spellen zijn sjoelen en rummikub.
 
U bent van harte welkom. Voor vervoer kunt u bellen met Joke de Coninck 0313-476584.
 
Eerstvolgende spelletjesmiddag is op 8 mei 2018
 
Samen eten

Iedere woensdag vanaf 12.00 uur kunt u mee-eten aan de open tafel in de Beumerskamp. Nadere informatie over menu en kosten is bij Wilma Langeveld te verkrijgen (0313-820030).
    
 
Naar boven