Bijeenkomsten voor ouderen

 
- Het Ouderencontact
- Ontmoetings- en Gesprekskring op Wooncentrum Grotenhuys
- Bijeenkomsten van PCOB Doesburg
 
Het Ouderencontact

Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder. 
De bijeenkomsten vinden plaats in de 'Wehmerhof', Dorpsstraat 33 in Angerlo (dit is het gebouwtje achter de Galluskerk) eens per maand op een donderdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. 
 
We nodigen sprekers uit die wat vertellen of laten zien.
De kerstmiddag en de week voor Witte Donderdag verzorgen we zelf.
Iedereen is van harte welkom!
 
Namens de werkgroep van het Ouderencontact,
Ine Lebbink, tel. 0313-474521

Programma:
                                
 
14 december 2017 
We vieren onze Kerstmiddag met elkaar.
 
11 januari 2018
De heer Frans Stam uit Angerlo  weet veel over vogels. Hij is lid van de Vogelwerkgroep van 'Stadt en Ambt' in Doesburg. We zullen deze middag mooie verhalen horen en plaatjes zien over uilen en /of roofvogels uit onze eigen omgeving.
 
15 februari 2018
Laat uw geheugen u wel eens in de steek? Kunt u steeds slechter namen onthouden en wordt het moeilijker op bepaalde woorden te komen? Kom dan naar deze bijeenkomst.
Maar ook als uw geheugen nog prima is kan het geen kwaad te horen wat er zoal gebeurt bij het ouder worden.
Een deskundige op het gebied van geheugentraining van Welzijnsorganisatie Caleidoz zal hierop ingaan. Bovendien zal zij tips kunnen geven om het geheugen te stimuleren.
Niet vergeten naar deze middag te komen………..
 
22 maart 2018
Een week voor witte donderdag hebben we een viering.
 
19 april 2018
De heer Henk Nijland uit Duiven is sinds 2008 een geroutineerd fietser.
Hij maakte pelgrimages o.a. naar Santiago de Compostello en Rome. Ook  over veel Nederlandse tochten vertelt hij.
 
17 mei 2018
Afsluiting van het seizoen.
________________________________________________________________
Ontmoetings- en Gesprekskring op Wooncentrum Grotenhuys
 
Sinds 2013 draait op Grotenhuys elke 2e woensdag van de maand een ontmoetings- en gesprekskring. 
 
De initiatiefnemers ds. Chris Kors en Anne Veenstra (geestelijk verzorger Attent WWZ) zochten naar een vorm van ontmoeting waarin gezelligheid en een mooi gesprek over een onderwerp hand in hand gaan.
Deze middagen zijn bedoeld voor de bewoners van Grotenhuys en belangstellenden van elders uit de stad.
 
De middagen vinden plaats in het restaurant van Wooncentrum Grotenhuys en zijn van 14.30 - 16.00 uur. Elke 2e woensdag van de maand, de eerste keer dit seizoen was op 13 september 2017.
 
  

PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)De PCOB afdeling Doesburg en omgeving organiseert voor haar leden één keer per maand een bijeenkomst op een dinsdagmiddag. Rond Kerst en Pasen is er een viering, die samen met Het Diaconaat van onze gemeente wordt georganiseerd. Eens per twee maanden is er een spelletjesmiddag. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Locatie: Wooncentrum Grotenhuys
Tijd: 14.45 – 16.30 uur
Contact: Ans Woudenberg, rienans.woudenberg@zonnet.nl

Programma:
 
Spelletjesmiddag
 
 
 
Om de twee maanden vindt onze spelletjesmiddag plaats in het restaurant van Wooncentrum Grotenhuys. Het begint om 14.45 uur en om 16.45 uur sluiten we de zaal. De ingang van het restaurant is na de verbouwing aan de achterzijde van het gebouw.
 
Bij de gratis koffie of thee praten we gezellig bij. Soms scherpen onze hersenen met een vraag- en antwoord spelletje alvorens met de spellen aan de slag te gaan. Er zijn allerlei spellen aanwezig, maar u kunt ook een eigen spel meebrengen. Populaire spellen zijn sjoelen en rummikub.
 
U bent van harte welkom. Voor vervoer kunt u bellen met Joke de Coninck 0313-476584.
 
Bijeenkomsten

 

19 december - Kerstviering in Wooncentrum Grotenhuys


Dinsdag 19 december a.s. staat in het teken van de kerstviering.
We gedenken de geboorte van Christus en maken opnieuw kennis met het grote wonder dat ruim 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden.
 
De middag wordt georganiseerd door de PCOB afdeling Doesburg e.o. en de Diaconieën van de Ooipoortkerk en Protestantse Gemeente te Angerlo–Doesburg.
 
Op de liturgie staan vertrouwde liederen en Bijbellezingen. Gerrit Bouwhuis begeleidt de liederen op de piano. De overweging wordt uitgesproken door ds. Jan Boersema. De bijeenkomst is in het restaurant van Wooncentrum Grotenhuys, begint om 14.45 uur en wordt afgesloten met een gezellig samenzijn, met inbegrip een hapje en een drankje.
 
Weet u van harte welkom!
 
Samen eten

Iedere woensdag vanaf 12.00 uur kunt u mee-eten aan de open tafel in de Beumerskamp. Nadere informatie over menu en kosten is bij Wilma Langeveld te verkrijgen (0313-820030).
    
 
Naar boven