Bijeenkomsten voor ouderen

 
- Het Ouderencontact
- Ontmoetings- en Gesprekskring op Wooncentrum Grotenhuys
- Bijeenkomsten van PCOB Doesburg
 
Het Ouderencontact
 
Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder. 
De bijeenkomsten vinden plaats in de 'Wehmerhof', Dorpsstraat 33 in Angerlo (dit is het gebouwtje achter de Galluskerk) eens per maand op een donderdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. 
 
We nodigen sprekers uit die wat vertellen of laten zien.
De kerstmiddag en de week voor Witte Donderdag verzorgen we zelf.
Iedereen is van harte welkom!
 
Namens de werkgroep van het Ouderencontact,
Ine Lebbink, tel. 0313-474521               
_________________________________________________________________________________
 
Ontmoetings- en Gesprekskring op Wooncentrum Grotenhuys
 
Sinds 2013 draait op Grotenhuys elke 2e woensdag van de maand een ontmoetings- en gesprekskring. 
 
De initiatiefnemers ds. Chris Kors en Anne Veenstra (geestelijk verzorger Attent WWZ) zochten naar een vorm van ontmoeting waarin gezelligheid en een mooi gesprek over een onderwerp hand in hand gaan.
Deze middagen zijn bedoeld voor de bewoners van Grotenhuys en belangstellenden van elders uit de stad.
 
De middagen vinden plaats in het restaurant van Wooncentrum Grotenhuys van 14.30 - 16.30 uur. Elke 2e woensdag van de maand.
 

PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)


Bijeenkomsten

De PCOB afdeling Doesburg en omgeving organiseert voor haar leden één keer per maand een bijeenkomst op een dinsdagmiddag. Rond Kerst en Pasen is er een viering, die samen met Het Diaconaat van onze gemeente wordt georganiseerd. Eens per twee maanden is er een spelletjesmiddag. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Locatie: Restaurant van Wooncentrum Grotenhuys
Tijd: 14.45 – 16.30 uur
Contact: Ans Woudenberg, rienans.woudenberg@zonnet.nl

Ledenmiddagen van september t/m december 2018

> Op 25 september komt mevr. van Raay vertellen over de taalwerkplaats van Caleidoz.
> Op 30 oktober vertelt dhr. Kroon over schilderijen van Breughel.
> Voor 27 november staat de Algemene Ledenvergadering gepland
> en de Kerstviering wordt op 18 december gehouden.

Spelletjesmiddag

Om de twee maanden vindt onze spelletjesmiddag plaats in het restaurant van Wooncentrum Grotenhuys van 14.45 - 16.30 uur.
 
 
Samen eten

Iedere woensdag vanaf 12.00 uur kunt u mee-eten aan de open tafel in de Beumerskamp. Nadere informatie over menu en kosten is bij Wilma Langeveld te verkrijgen (0313-820030).
Naar boven