Bijeenkomsten voor ouderen

- Het Ouderencontact
- Ontmoetings- en Gesprekskring op Wooncentrum Grotenhuys
- Bijeenkomsten van PCOB Doesburg
- Samen eten
 
Het Ouderencontact
 
Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder. 
De bijeenkomsten vinden plaats in de 'Wehmerhof', Dorpsstraat 33 in Angerlo (dit is het gebouwtje achter de Galluskerk) eens per maand op een donderdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. 
 
We nodigen sprekers uit die wat vertellen of laten zien.
De kerstmiddag en de week voor Witte Donderdag verzorgen we zelf.
Iedereen is van harte welkom!
 
Namens de werkgroep van het Ouderencontact,
Ine Lebbink, tel. 0313-474521
 
Programma
 
 
8 november
Vandaag komt dhr. J. Alfrink, boeiende verhalenverteller uit Zutphen, muzikaal ondersteund door zijn vrouw Gemma. We besteden ook aandacht aan 'Dankdag voor gewas en arbeid'.
 
13 december
We vieren onze Kerstmiddag met elkaar.     
_________________________________________________________________________________
 
Ontmoetings- en Gesprekskring op Wooncentrum Grotenhuys
 
Sinds 2013 draait op Grotenhuys (voorheen IJsselzicht) elke 2e woensdag van de maand (september t/m juni) een ontmoetings- en gesprekskring. Initiatiefnemers Chris Kors (Prot. Gem. Angerlo-Doesburg) en Anne Veenstra (geestelijke verzorger Attent wwz) zochten naar een vorm van ontmoeting waarin gezelligheid en een mooi gesprek over een onderwerp hand in hand gaan. Deze middagen zijn bedoeld voor de bewoners van Grotenhuys en belangstellenden van elders uit de stad.

De middagen vinden plaats in het restaurant van Grotenhuys. De middag duurt van 14.30 tot 16.00 uur.

Kom gerust ook eens langs. U bent van harte welkom!

Informatie: Chris Kors tel.0313-844539 e-mail: chris.kors@gmail.com

PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)

 

Bijeenkomsten

De PCOB afdeling Doesburg en omgeving organiseert voor haar leden één keer per maand een bijeenkomst op een dinsdagmiddag. Rond Kerst en Pasen is er een viering, die samen met Het Diaconaat van onze gemeente wordt georganiseerd. Eens per twee maanden is er een spelletjesmiddag. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Locatie: Restaurant van Wooncentrum Grotenhuys
Tijd: 14.45 – 16.30 uur
Contact: Ans Woudenberg, rienans.woudenberg@zonnet.nl

25 september:
Lezing over de Taalwerkplaats op de Linie, door Mardian van Raaij.

Taal is voor iedereen belangrijk. Zonder taal geen communicatie, daar zal iedereen het over eens zijn. Toch is taal, de Nederlandse taal, niet voor iedereen gemakkelijk. Soms is het zelfs zo moeilijk, dat het de communicatie in de weg staat. De Taalwerkplaats werd in het beginsel opgezet voor laaggeletterden. Tegenwoordig wordt er ook een inburgeringscursus aangeboden aan immigranten. Het heeft als doel om hen het nieuwe thuisland beter te leren kennen en beter te kunnen participeren in de samenleving. Door middel van opdrachtjes, kijken we hoe het daar in zijn werk gaat.

30 oktober:
Lezing met dia's van Kroondomein Het Loo op de Veluwe door jachtopziener en natuurfotograaf Fredrik Bunt.

Bunt komt met een prachtige diapresentatie over wat hij allemaal ziet en beleeft tijdens zijn werk als jachtopziener in 's konings achtertuin.
Op spectaculaire wijze weet hij bijzondere momenten vast te leggen. Deze adembenemende beelden worden verfraaid met prachtige bijpassende coupletten uit het Psalmboek.
Geniet van een prachtig stukje Nederland!

27 november:
Algemene Ledenvergadering met in de pauze een powerpointpresentatie met wetenswaardigheden over Doesburg door Dorien Lensink en Ans Woudenberg.

18 december:
Kerstviering in samenwerking met de diaconieën van de CGKV Ooipoortkerk en de P.G. te Angerlo-Doesburg.

Spelletjesmiddag

Om de twee maanden vindt onze spelletjesmiddag plaats in het restaurant van Wooncentrum Grotenhuys van 14.45 - 16.30 uur.
 
Eerstvolgende datum: 13 november.
 
 
Samen eten

Iedere woensdag vanaf 12.00 uur kunt u mee-eten aan de open tafel in de Beumerskamp. Nadere informatie over menu en kosten is bij Wilma Langeveld te verkrijgen (0313-820030).
Naar boven