Bijeenkomsten voor ouderen

 
- Het Ouderencontact
- Ontmoetings- en Gesprekskring op Wooncentrum Grotenhuys
- Bijeenkomsten van PCOB Doesburg
- Samen eten
 
Het Ouderencontact
 
Het Ouderencontact van de Protestestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg is er voor iedereen vanaf ongeveer 55 jaar.
 
Er worden gastsprekers uitgenodigd die over een interessant onderwerp vertellen en meestal iets laten zien. De kerstmiddag en de Witte Donderdagviering  worden georganiseerd samen met ds. Chris Kors.
Iedereen is van harte welkom!
 
Tijd: 14.30 - 16.30 uur.
Plaats: Wehmerhof, Dorpsstraat 33 in Angerlo (het gebouw achter de kerk en pastorie).
Info: Ine Lebbink, tel. 0313-474521, e-mail: ine@lebbink.org.
 
Tot nader order gaan de bijeenkomsten niet door i.v.m. het coronavirus
 
Informatie: Ine Lebbink, telefoon: (0313) 474521, e-mail: ine@lebbink.org
_________________________________________________________________________________
 
Ontmoetings- en Gesprekskring op Wooncentrum Grotenhuys
 
Sinds 2013 is er in Wooncentrum Grotenhuys (voorheen IJsselzicht) elke 2e woensdag van de maand (september t/m juni) een ontmoetings- en gesprekskring. Initiatiefnemers Chris Kors (Prot. Gem. Angerlo-Doesburg) en Anne Veenstra (geestelijke verzorger Attent wwz) zochten naar een vorm van ontmoeting waarin gezelligheid en een mooi gesprek over een onderwerp hand in hand gaan. Deze middagen zijn bedoeld voor de bewoners van Grotenhuys en belangstellenden van elders uit de stad.
 
De middagen vinden plaats in het restaurant van Grotenhuys. De middag duurt van 14.30 tot 16.00 uur. 
Kom gerust ook eens langs. U bent van harte welkom!

Informatie: Chris Kors tel.0313-844539 e-mail: Chris Kors
 

PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)

 

Tot nader order gaan de bijeenkomensten niet door i.v.m. het coronavirus

Bijeenkomsten

De PCOB- afdeling Doesburg en omgeving organiseert eens per maand (op dinsdag) een middag voor haar leden.
Ook niet-leden zijn van harte welkom!
Eens per twee maanden is er een spelletjesmiddag. Er worden natuurlijk spelletjes gespeeld, maar er zijn ook andere mogelijkheden zoals een (korte) wandeling maken.
De bijeenkomsten vinden plaats in het restaurant van wooncentrum Grotenhuys, van 14.30 tot ca. 16.30 uur.
Het adres: van Brakellaan 54 in Doesburg (Ingang aan de achterkant bij het restaurant).

De middag wordt georganiseerd door de PCOB-afdeling Doesburg en omstreken en de Diaconieën van de Ooipoortkerk en de Protestantse Gemeente te Angerlo – Doesburg.
We volgen een liturgie met de vertrouwde liederen, Bijbellezingen en een Kerstverhaal. Gerrit Bouwhuis begeleidt de liederen op de piano.

We komen samen in het ontmoetingscentrum van Grotenhuys De viering begint om 14.30 uur en wordt afgesloten met gezellig samenzijn inclusief een hapje en drankje.

Informatie: Ans Woudenberg, e-mailadres: woudenberg.rienans@gmail.com

Spelletjesmiddag 

Om de twee maanden vindt onze spelletjesmiddag plaats in het restaurant van Wooncentrum Grotenhuys van 14.30 - 16.30 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd voor een praatje bij gratis koffie en thee. Behalve de spelletjes kan ook gekozen worden voor het maken van een wandeling en er is hulp bij het gebruik van tablet om een spelletje op te spelen. Vindt u handwerken leuk, neem het mee en laat anderen zien wat u maakt.
Heeft u een ander idee voor een activiteit op die middag, laat het weten aan de aanwezige bestuursleden. Voor vervoer kunt u bellen met Joke de Coninck (0313-476 584) of Henk Lensink (031- 476 508).
 
 
 
Samen eten

Iedere woensdag vanaf 12.00 uur kunt u mee-eten aan de open tafel in de Beumerskamp. Nadere informatie over menu en kosten is bij Wilma Langeveld te verkrijgen (0313-820030).
 
Naar boven