Bijeenkomsten voor ouderen

 
- Het Ouderencontact
- Ontmoetings- en Gesprekskring op Wooncentrum Grotenhuys
- Bijeenkomsten van PCOB Doesburg
- Samen eten
 
Het Ouderencontact
 
Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder. 
De bijeenkomsten vinden plaats in de 'Wehmerhof', Dorpsstraat 33 in Angerlo (dit is het gebouwtje achter de Galluskerk) eens per maand op een donderdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. 
 
We nodigen sprekers uit die wat vertellen of laten zien.
De kerstmiddag en de week voor Witte Donderdag verzorgen we zelf.
Iedereen is van harte welkom!
 
Namens de werkgroep van het Ouderencontact,
Ine Lebbink, tel. 0313-474521, e-mail: ine@lebbink.org
 
Programma
 
13 december
We vieren onze Kerstmiddag met elkaar met ds. Chris Kors
 
 
Op 10 januari 2019
Dorien Lensink en Ans Woudenberg komen ons vermaken met een quiz over spreekwoorden en gezegden.
Waar komen ze oorspronkelijk vandaan? Wat heeft men ervan gemaakt en hoe klinken ze in het dialect?
Ook de zogenaamde tegeltjeswijsheden komen voorbij. Kortom, het wordt een mooie middag.

 
_________________________________________________________________________________
 
Ontmoetings- en Gesprekskring op Wooncentrum Grotenhuys
 
Sinds 2013 is er in Wooncentrum Grotenhuys (voorheen IJsselzicht) elke 2e woensdag van de maand (september t/m juni) een ontmoetings- en gesprekskring. Initiatiefnemers Chris Kors (Prot. Gem. Angerlo-Doesburg) en Anne Veenstra (geestelijke verzorger Attent wwz) zochten naar een vorm van ontmoeting waarin gezelligheid en een mooi gesprek over een onderwerp hand in hand gaan. Deze middagen zijn bedoeld voor de bewoners van Grotenhuys en belangstellenden van elders uit de stad.
 
De middagen vinden plaats in het restaurant van Grotenhuys. De middag duurt van 14.30 tot 16.00 uur. 
Kom gerust ook eens langs. U bent van harte welkom!

Informatie: Chris Kors tel.0313-844539 e-mail: chris.kors@gmail.com
 

PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)

Bijeenkomsten

De PCOB afdeling Doesburg en omgeving organiseert voor haar leden één keer per maand een bijeenkomst op een dinsdagmiddag. Rond Kerst en Pasen is er een viering, die samen met Het Diaconaat van onze gemeente wordt georganiseerd. Eens per twee maanden is er een spelletjesmiddag. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Locatie: Restaurant van Wooncentrum Grotenhuys
Tijd: 14.45 – 16.30 uur
Contact: Ans Woudenberg, rienans.woudenberg@zonnet.nl

Kerstviering op 18 december:
Het begint om 14.30 uur en wordt afgesloten met gezellig samenzijn inclusief een hapje en drankje.

Dinsdag 18 december staat in het teken van de Kerstviering. We gedenken de geboorte van Christus, het grote wonder dat ruim 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden.
De middag wordt georganiseerd door de PCOB-afdeling Doesburg en omstreken en de Diaconieën van de Ooipoortkerk en onze gemeente.
We volgen een liturgie met de vertrouwde liederen en Bijbellezingen. Ds. Jan J. Poutsma doet de Overweging, Gerrit Bouwhuis begeleidt de liederen op de piano.erstviering in samenwerking met de diaconieën van de CGKV Ooipoortkerk en de P.G. te Angerlo-Doesburg.

Weet u van harte welkom.

Spelletjesmiddag

Om de twee maanden vindt onze spelletjesmiddag plaats in het restaurant van Wooncentrum Grotenhuys van 14.45 - 16.30 uur.
 
 
Samen eten

Iedere woensdag vanaf 12.00 uur kunt u mee-eten aan de open tafel in de Beumerskamp. Nadere informatie over menu en kosten is bij Wilma Langeveld te verkrijgen (0313-820030).
Naar boven