Bijeenkomsten voor ouderen

 
- Het Ouderencontact
- Ontmoetings- en Gesprekskring op Wooncentrum Grotenhuys
- Bijeenkomsten van PCOB Doesburg
- Samen eten
 
Het Ouderencontact
 
Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder. 
De bijeenkomsten vinden plaats in de 'Wehmerhof', Dorpsstraat 33 in Angerlo (dit is het gebouwtje achter de Galluskerk) eens per maand op een donderdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. 
 
We nodigen sprekers uit die wat vertellen of laten zien.
De kerstmiddag en de week voor Witte Donderdag verzorgen we zelf.
Iedereen is van harte welkom!
 
Namens de werkgroep van het Ouderencontact,
Ine Lebbink, tel. 0313-474521, e-mail: ine@lebbink.org
 
Programma

11 april - Paasviering m.m.v. ds. Chris Kors

9 mei - Afsluiting van het seizoen

Donderdagmiddag 9 mei a.s. sluiten we ons seizoen af in de Ars Longa tuin in Achter Drempt.

Het adres: Zomerweg 29, 6996 DP Drempt.
Het is een parkachtige tuin met veel doorkijkjes, vijver en een bamboetuin.
Er zijn brede paden gemaakt, zodat je met een rollator kunt wandelen.
Er is ook een winkel, dus neem uw portemonnee mee!!
Mevrouw Jeannette Baart geeft ons een uitleg.

We hopen op een gezellige middag met elkaar.

De eigen bijdrage is € 5,00 per persoon

Opgave tot en met 5 mei bij Gerrie Meenink, Zandveld 32, Angerlo
per telefoon: (0313) 476795, e-mail: fam.meenink@tele2.nl

_________________________________________________________________________________
 
Ontmoetings- en Gesprekskring op Wooncentrum Grotenhuys
 
Sinds 2013 is er in Wooncentrum Grotenhuys (voorheen IJsselzicht) elke 2e woensdag van de maand (september t/m juni) een ontmoetings- en gesprekskring. Initiatiefnemers Chris Kors (Prot. Gem. Angerlo-Doesburg) en Anne Veenstra (geestelijke verzorger Attent wwz) zochten naar een vorm van ontmoeting waarin gezelligheid en een mooi gesprek over een onderwerp hand in hand gaan. Deze middagen zijn bedoeld voor de bewoners van Grotenhuys en belangstellenden van elders uit de stad.
 
De middagen vinden plaats in het restaurant van Grotenhuys. De middag duurt van 14.30 tot 16.00 uur. 
Kom gerust ook eens langs. U bent van harte welkom!

Informatie: Chris Kors tel.0313-844539 e-mail: chris.kors@gmail.com
 

PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)

Bijeenkomsten

De PCOB afdeling Doesburg en omgeving organiseert voor haar leden één keer per maand een bijeenkomst op een dinsdagmiddag. Rond Kerst en Pasen is er een viering, die samen met Het Diaconaat van onze gemeente wordt georganiseerd. Eens per twee maanden is er een spelletjesmiddag. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Paasviering op 16 april in het restaurant van wooncentrum Grotenhuys

16 april is er een Paasviering met het thema: Op weg naar Pasen.
We volgen een liturgie met de vertrouwde liederen, lezingen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en de Basisbijbel, en luisteren naar het verhaal:
'Judas, de discipel die alles verloor'.

De middag wordt georganiseerd door de PCOB- afdeling Doesburg e.o. en de Diaconieën van de Ooipoortkerk en onze Gemeente.

Locatie: Wooncentrum Grotenhuys, van Brakellaan 54, Doesburg
(Ingang aan de achterkant van het gebouw, bij het restaurant)

Tijdsduur: van 14.30 tot ca. 17.00 uur
Er wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

Contact: Ans Woudenberg, rienans.woudenberg@zonnet.nl

Weet u van harte welkom!

 

Spelletjesmiddag 

Om de twee maanden vindt onze spelletjesmiddag plaats in het restaurant van Wooncentrum Grotenhuys van 14.45 - 16.30 uur.
 
 
Samen eten

Iedere woensdag vanaf 12.00 uur kunt u mee-eten aan de open tafel in de Beumerskamp. Nadere informatie over menu en kosten is bij Wilma Langeveld te verkrijgen (0313-820030).
Naar boven