Bijeenkomsten voor ouderen

 
- Het Ouderencontact
- Bijeenkomsten van PCOB Doesburg

 
Het Ouderencontact
 
Het Ouderencontact van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg is er voor iedereen vanaf ongeveer 55 jaar. Onze bijeenkomsten vinden plaats in de Wehmerhof, Dorpsstraat 33 in Angerlo. De ontmoetingen vinden één keer per maand plaats op donderdagmiddag van 14.30 - ong. 16.45 uur. Er worden gastsprekers uitgenodigd die over een interessant onderwerp vertellen en meestal iets laten zien. De kerstmiddag en de Witte Donderdagviering  worden georganiseerd samen met de Diaconie.
 
Iedereen is van harte welkom!
 
Tot nader order gaan de bijeenkomensten niet door i.v.m. het coronavirus
 
Programma:
 
Info: Ine Lebbink, tel. 0313-474521, e-mail: ine@lebbink.org.

PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)
 

Tot nader order gaan de bijeenkomensten niet door i.v.m. het coronavirus

Bijeenkomsten

De PCOB- afdeling Doesburg en omgeving organiseert eens per maand (op dinsdag) een middag voor haar leden.
Ook niet-leden zijn van harte welkom!
Eens per twee maanden is er een spelletjesmiddag. Er worden natuurlijk spelletjes gespeeld, maar er zijn ook andere mogelijkheden zoals een (korte) wandeling maken.
De bijeenkomsten vinden plaats in het restaurant van wooncentrum Grotenhuys, van 14.30 tot ca. 16.30 uur.
Het adres: van Brakellaan 54 in Doesburg (Ingang aan de achterkant bij het restaurant).

De middag wordt georganiseerd door de PCOB-afdeling Doesburg en omstreken en de Diaconieën van de Ooipoortkerk en de Protestantse Gemeente te Angerlo – Doesburg.
We volgen een liturgie met de vertrouwde liederen, Bijbellezingen en een Kerstverhaal. Gerrit Bouwhuis begeleidt de liederen op de piano.

We komen samen in het ontmoetingscentrum van Grotenhuys De viering begint om 14.30 uur en wordt afgesloten met gezellig samenzijn inclusief een hapje en drankje.

Informatie: Ans Woudenberg, e-mailadres: woudenberg.rienans@gmail.com

Spelletjesmiddag 

Om de twee maanden vindt onze spelletjesmiddag plaats in het restaurant van Wooncentrum Grotenhuys van 14.30 - 16.30 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd voor een praatje bij gratis koffie en thee. Behalve de spelletjes kan ook gekozen worden voor het maken van een wandeling en er is hulp bij het gebruik van tablet om een spelletje op te spelen. Vindt u handwerken leuk, neem het mee en laat anderen zien wat u maakt.
Heeft u een ander idee voor een activiteit op die middag, laat het weten aan de aanwezige bestuursleden. Voor vervoer kunt u bellen met Joke de Coninck (0313-476 584) of Henk Lensink (031- 476 508).
 
Naar boven