Lied van de maand

OKTOBER
 
Lied 712 Nieuw Liedboek
 
Het jaar neigt zich tot stille groet
 
Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.
 
Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan 't gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.
 
De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,
 
en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.
 
tekst Jan Willem Schulte Nordholt
melodie William Crowfoot - St. Mark
 
SEPTEMBER
 
Lied 98c Nieuw Liedboek
 
Bergen kunnen het
 
Bergen kunnen het,
door het ruisen van duizend bomen in bossen:
roepen en zingen ter ere van de Heer.
Zij zijn de echo van Gods naam,
de echo van Gods naam.
 
Zeeën kunnen het
door het bruisend geluid van golven in de branding:
juichen en swingen ter ere van de Heer.
Zij zijn de echo van Gods naam,
de echo van Gods naam.
 
Mensen kunnen het
tot het uiterste eind van heel onze aarde:
dansen en springen ter ere van de Heer
Wij zijn de echo van Gods naam,
de echo van Gods naam.
 
tekst Karel Eykman, bij Psalm 98, 4-8
melodie Christiaan Winter
 
AUGUSTUS
 
Lied 126a Nieuw Liedboek
 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
 
refrein:
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
 
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: 'Hun God doet wonderen'.
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.
refrein
 
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
(geen refrein)
 
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.
refrein
 
tekst Vijftig psalmen
melodie Bernard Huijbers 
 
JULI
 
Lied 839 Nieuw Liedboek
 
Ik danste die morgen toen de schepping begon
 
Ik danste die morgen toen de schepping begon,
Ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.
 
refrein:
Dans, dans, en doe maar mee met mij,
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
 
De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Bethlehem zette de dans weer in.
refrein
 
Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
refrein
 
De dans leek te breken, maar Ik deelde het Brood.
Ik danste uit liefde sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
refrein
 
tekst Ben Sleumer, vrij naar Sydney Bertram Carter -
'I danced in the morning when the world was begun'
melodie Shaker-traditie, bewerkt door Sydney Bertra Carter - LORD OF THE DANCE
1963 Stainer & Bell Ltd
 
JUNI
  
Lied 917 Nieuw Liedboek
 
Ga in het schip, zegt Gij
 
Ga in het schip, zegt Gij,
steek van het strand.
Vaar tegenwind en tij,
Vaar naar de overkant,
Wacht daar op Mij.
 
Geeft Gij ons nu een steen,
meester, voor brood?
Laat Gij ons nu alleen?
Laat Gij ons in de nood?
Zendt Gij ons heen?
 
Wij zien alleen nog maar
water en wind.
Zegt Gij dan: wacht Mij daar?
Wij, nu de nacht begint,
weten niet waar.
 
Wandelt Gij als een schim
over het meer?
Werd Gij een verre glimp?
Heer, zijt Gij onze Heer,
kom van de kim!
 
Kom met uw scheppingswoord
in onze ziel!
Spreek dat de wind het hoort!
Kom, dat het water knielt,
bij ons aan boord!
 
Ik ben het, zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.
 
tekst Muus Jacobse, bij Marcus 6,45-52
melodie Jaap Geraerds
 
MEI
  
Lied 977 Nieuw Liedboek
 
Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd
 
Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd,
nu in de lente zich verheugt
al wat er leeft op aarde!
De gaarden zijn op 't schoonst gesierd,
opdat gij 't lieve leven viert,
dat God u openbaarde.
 
De bomen staan in blad gezet,
de aarde dekt haar naaktheid met
een lichte groene wade;
en tulp en narcis evenzo:
veel heerlijker dan Salomo
bekleedt ze Gods genade.
 
En vogels, waar men hoort of ziet, -
de leeuwerik zingt het hoogste lied,
de zwaluw voedt haar jongen.
De bronnen ruisen overal, -
loof Hem, in wie u eens voor al
het leven is ontsprongen.
 
De akker wordt een gouden woud,
daarin verblijdt zich jong en oud.
Roem dan de gunst en goedheid
van Hem die geeft in overvloed,
Hem, die het menselijk gemoed
verzadigt met zijn zoetheid.
 
God heeft zijn schepping goed gedaan, -
hoe zou ik zelf dan buiten staan?
Hij heeft de dood verdreven.
En ik zing mee, nu alles zingt,
het lied dat overal weerklinkt,
de lofzang om het leven.
 
Want is het, Heer, reeds hier zo schoon
en geeft Ge ons al zo heerlijk loon
op deze arme aarde,
wat heerlijkheid moet dan eenmaal
ons wachten in uw hemelzaal,
Gij ongeëvenaarde!
 
Ja, welk een lentelijk festijn
zal het in Jezus' lusthof zijn,
hoe moet het daar wel klinken,
waar duizend serafijnen Hem
lofprijzen met hun gouden stem
en als de sterren blinken!
 
tekst Paul Gerhardt - 'Geh aus, mein Herz, und suche Freud'
vertaling Ad den Besten
melodie Wittenberg 1560 - 'Heut singt die liebe Christenheit'
 
 
APRIL
  
Lied 608 Nieuw Liedboek
 
De steppe zal bloeien
Het lied van de opstanding
 
De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
 
De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.
 
De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
 
tekst Huub Oosterhuis, bij Jesaja 35
melodie Antoine Oomen
 
MAART
 
Lied 984 Nieuw Liedboek
 
Gezegend die de wereld schept
 
Gezegend die de wereld schept,
de dag uit nacht tot leven wekt,
het licht der zon roept en de maan,
de sterren om op wacht te staan.
 
Gezegend die de aarde maakt,
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen.
 
Gezegend die een woonplaats maakt
voor wat beweegt en ademhaalt:
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel.
 
Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.
 
Gezegend zijt Gij om uw woord
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.
 
Gezegend zijt Gij om de Geest
die van de aanvang is geweest:
de adem die ons gaande houdt
en in het eind in U behoudt.
 
tekst Henk Jongerius
melodie Orlando Gibbons - ANGEL'S SONG
 
FEBRUARI
 
Lied 531 Nieuw Liedboek
 
Jezus, die langs het water liep
 
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
 
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
"k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze" -
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
 
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.
 
tekst Ad den Besten
melodie Frits Mehrtens
 
JANUARI
 
Lied 216 Nieuw Liedboek
 
Dit is een morgen als ooit de eerste
 
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
 
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
 
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
 
tekst Eleanor Farjeon - 'Morning has brooken'
vertaling Andries Govaart
melodie Keltische volksmelodie - BUNESSAN
 
 
 
 
Naar boven