Martinicantorij

De Cantorij van de Grote of Martinikerk werd opgericht om dienstbaar te zijn aan gemeentezang en liturgie.
Met regelmaat wordt medewerking verleend aan de eredienst en op hoogtijdagen en bijzondere vieringen, zoals Kerst, Pasen, Pinksteren.

De Cantorij staat onder leiding van de cantor-organist Wilbert Berendsen.
De begeleiding van de cantorij wordt verzorgd door Reinoud G. Egberts.

Er wordt gerepeteerd op dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur en voorafgaand aan de dienst waaraan wordt meegewerkt.

De cantorij van de Grote of Martinikerk bestaat uit 30 leden.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Zij kunnen contact opnemen met mevr. Ineke van Dongen,
tel. 0313-415159, e-mail: cjvandongen@planet.nl.

Voorzitter: dhr. Peter IJff
Penningmeester: dhr. Cees Westhoven
 
Naar boven