Contact

Postadres
Protestantse Gemeente te
Angerlo-Doesburg    
Postbus 96
6980 AB Doesburg
 
Scriba
Jaap Weststeijn
't Achterom 6, 6986 CN Angerlo
tel. 0313-474322
e-mail: Scriba
 
Waarnemend voorzitter kerkenraad
Ernst Boesveld
Enghuizen 3, 6983 HL Doesburg
tel. 0313-475693
e-mail: Wnd. voorzitter Kerkenraad
 
Notulist
Diana Immerzeel
tel.: 0313-484670
 
Cantor-organist:
Wilbert Berendsen
Berend Hackfortweg 44, 7251 XD Vorden
tel. 0575-555454
Predikant
ds. Chris Kors
Kloosterstraat 16, 6981 CD Doesburg
tel. 0313-844539
e-mail: Chris Kors
 
Bereikbaarheid predikant

Kloostertijd:
Maandagmorgen 9.30-10.30 uur
Woensdagavond 19.00-20.00 uur
Korte Metten:
Telefonische bereikbaarheid: 9.00-9.30 uur
tel. 0313-844539
Vrij: in principe op donderdagavond, vrijdagavond, zaterdag

Vertrouwenspersonen:
Marian Grandia, tel. 0313-618852
e-mail: mariangrandia@gmail.com

Klaas Muller, tel. 0313-410918
of tel. 06-13133699
e-mail: klaas.muller53@gmail.com

 

 

 

Contactgegevens voor Angerlo
Contactgegevens voor Doesburg
Galluskerk
Bezoekadres: Dorpsstraat 31
6986 AK Angerlo
Grote of Martinikerk
Bezoekadres: Kerkstraat 4
6981 CM Doesburg
Beheer en verhuur
Galluskerk/Wehmerhof
Ank Remmelink-Poot
tel. 0313-472590,
Beheer en verhuur Grote of Martinikerk
Jenny van Bokhorst, tel. 0313-476882
zie ook de website:
Bij overlijden, doop en huwelijk, etc.
ds. Chris Kors
Kloosterstraat 16, 6981 CD Doesburg
tel. 0313-844539
e-mail: Chris Kors

Contactadres bij afwezigheid
van ds. Chris Kors
Harm Harbers
tel. 0313-476341
e-mail: Harm Harbers
Bij overlijden, doop en huwelijk, etc.
ds. Chris Kors
Kloosterstraat 16, 6981 CD Doesburg
tel. 0313-844539
e-mail: Chris Kors

Contactadres bij afwezigheid
van ds. Chris Kors
Ernst Boesveld
tel. 0313-475693
Giften
Heeft u een gift ontvangen voor de diaconie 
of de kerk kunt u die brengen naar Harm Harbers, Didamseweg 16a, 6986 AD Angerlo.
Giften
Heeft u een gift ontvangen voor de diaconie
of de kerk kunt u die brengen naar Wim de Vos, Hanzeplein 15, 6981 LD Doesburg.
Overige Contactgegevens
Ledenadministratie
Wil van der Vlies
tel. 0313-475749
e-mail: Ledenadministratie
 
Website: www.pkn-angerlodoesburg.nl
Kopij hiervoor sturen naar:
Wil van der Vlies
Hanzeplein 35, 6981 LD Doesburg
tel. 0313-475749
e-mail: Webmaster
 
Informatieblad: 'Licht' en 'Lichtpunt'
Kopij hiervoor sturen naar:
Anja Beckmans-Prinsen
 
Digitale nieuwsbrief 'Maanlicht'
Kopij hiervoor sturen naar:
Kees Cevaal
 
'Zonlicht' - Liturgie van de zondag
Kopij hier voorsturen naar:
ds. Chris Kors
e-mail: Chris Kors
 
Stichting Babel
Bijbelverhalen anders belicht
website: www.babeldoesburg.nl
e-mail: Secretariaat Babel Doesburg
Correspondentieadres:
Koetsveldstraat 21, 6981 BE Doesburg
Het Pastoraat
Rimke Kingma, tel. 0313-479552
e-mail: Rimke Kingma
 
Het Diaconaat
Algemene e-mail: Diaconaat
secretaris: Anita Spanjer, tel. 0313-473382
 
Jeugdraad
e-mail: Jeugdraad
 
Kerkrentmeesters
secretaris: Jan de Groot, tel. 0313-472626
e-mail: Secretariaat CvK

penningmeester: Marieke van Genderen,
tel. 0313-844249, e-mail:
 
Betalingsadministrateur CvK
en Diaconie
Wim de Vos, tel. 06-51042992
 
Cantorij van de Martinikerk
Er wordt iedere dinsdagavond geoefend 
van 20.00 – 22.00 uur.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Zij kunnen contact opnemen met
mevr. Ineke van Dongen,
tel. 0313-415159
 
 

Categorieën

Naar boven