Contact

Postadres
Protestantse Gemeente te
Angerlo-Doesburg    
Postbus 96
6980 AB Doesburg
Predikant
ds. Chris Kors
Kloosterstraat 16, 6981 CD Doesburg
tel. 0313-844539
e-mail: chris.kors@gmail.com
Scriba
Jaap Weststeijn
't Achterom 6, 6986 CN Angerlo
tel. 0313-474322
e-mail: scriba@pkn-angerlodoesburg.nl
Waarnemend voorzitter kerkenraad
Ernst Boesveld
Enghuizen 3, 6983 HL Doesburg
tel. 0313-475693
e-mail: ernstboesveld@hotmail.com
Notulist
Diana Immerzeel
tel.: 0313-484670
 
Cantor-organist:
Wilbert Berendsen
Berend Hackfortweg 44, 7251 XD Vorden
tel. 0575-555454

Bereikbaarheid predikant
Kloostertijd:
Maandagmorgen 9.30-10.30 uur
Woensdagavond 19.00-20.00 uur
Korte Metten:
Telefonische bereikbaarheid: 9.00-9.30 uur
tel. 0313-844539
Vrij: in principe op donderdagavond, vrijdagavond, zaterdag

 

Contactgegevens voor Angerlo
Contactgegevens voor Doesburg
Galluskerk
Bezoekadres: Dorpsstraat 31
6986 AK Angerlo
Grote of Martinikerk
Bezoekadres: Kerkstraat 4
6981 CM Doesburg
Beheer en verhuur
Galluskerk/Wehmerhof
Ank Remmelink-Poot
tel. 0313-472590,
Beheer en verhuur Grote of Martinikerk
Jenny van Bokhorst, tel. 0313-476882,
e-mail: verhuur@martinikerk-doesburg.nl
zie ook de website:
Bij overlijden, doop en huwelijk, etc.
ds. Chris Kors
Kloosterstraat 16, 6981 CD Doesburg
tel. 0313-844539
e-mail: chris.kors@gmail.com

Contactadres bij afwezigheid
van ds. Chris Kors
Harm Harbers
tel. 0313-476341
Bij overlijden, doop en huwelijk, etc.
ds. Chris Kors
Kloosterstraat 16, 6981 CD Doesburg
tel. 0313-844539
e-mail: chris.kors@gmail.com

Contactadres bij afwezigheid
van ds. Chris Kors
Ernst Boesveld
tel. 0313-475693
Giften
Heeft u een gift ontvangen voor de diaconie 
of de kerk kunt u die brengen naar Harm Harbers, Didamseweg 16a, 6986 AD Angerlo.
Giften
Heeft u een gift ontvangen voor de diaconie
of de kerk kunt u die brengen naar Wim de Vos, Hanzeplein 15, 6981 LD Doesburg.
Overige Contactgegevens
Ledenadministratie
Wil van der Vlies
tel. 0313-475749
e-mail: leden@pkn-angerlodoesburg.nl
 
Voorziening gastpredikanten
Swanny van der Reest
tel. 0313-844152
 
Website: www.pkn-angerlodoesburg.nl
Kopij hiervoor sturen naar:
Wil van der Vlies
Hanzeplein 35, 6981 LD Doesburg
tel. 0313-475749
 
Informatieblad: 'Licht' en 'Lichtpunt'
Kopij sturen naar:
Anja Beckmans-Prinsen
 
Digitale nieuwsbrief 'Maanlicht'
Kopij sturen naar:
Kees Cevaal
 
'Zonlicht' - Liturgie van de zondag
Kopij sturen naar:
ds. Chris Kors
 
Stichting Babel
Bijbelverhalen anders belicht
website: www.babeldoesburg.nl
e-mail: info@babeldoesburg.nl
Correspondentieadres:
Prins Hendrikstraat 10, 6981 GB Doesburg
Het Pastoraat
Sandra Snieder-Jurg, tel. 0313-474474
Rimke Kingma, tel. 0313-479552
 
Het Diaconaat
e-mail: diaconaat@pkn-angerlodoesburg.nl
secretaris: Anita Spanjer, tel. 0313-473382
 
 
Betalingsadministrateur CvK en Diaconie
Wim de Vos, tel. 0313-484700
 
Kerkrentmeesters
secretaris: Jan de Groot, tel. 0313-472626
e-mail: jhgroot@hetnet.nl

penningmeester: Marieke van Genderen,
tel. 0313-844249, e-mail:
 
Cantorij van de Martinikerk
Er wordt iedere dinsdagavond geoefend 
van 20.00 – 22.00 uur.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Zij kunnen contact opnemen met
mevr. Ineke van Dongen,
tel. 0313-415159,
 
 
 
 
 
 
 

Categorieën

Naar boven