Contactgegevens

Postadres
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg    
Postbus 96
6980 AB Doesburg
 
Scriba
Pollyan van Swigchem
tel. 06-53350060; e-mail: Scriba
 
Waarnemend voorzitter kerkenraad
Ernst Boesveld
tel. 0313-475693, 06-37223448
e-mail: Wnd. voorzitter Kerkenraad
 
 
 

Vertrouwenspersonen:
Marian Grandia, tel. 0313-618852
e-mail: mariangrandia@gmail.com

Jaap Weststeijn, tel. 0313-474322
e-mail: monotype.01@hotmail.com

Bij overlijden, doop en huwelijk, etc.
Scriba: Pollyan van Swigchem
tel. 06-53350060; e-mail: Scriba
 
Cantor-organist:
Wilbert Berendsen
tel. 0575-555454
 
Contactgegevens voor Angerlo
Contactgegevens voor Doesburg
 
Galluskerk
Bezoekadres: Dorpsstraat 31
6986 AK Angerlo
 
Beheer en verhuur
Galluskerk/Wehmerhof
Ank Remmelink-Poot, tel. 0313-472590,
 
 
Giften
Heeft u een gift ontvangen voor de diaconie 
of de kerk kunt u die brengen naar
Harm Harbers, Didamseweg 16a,
6986 AD Angerlo.
 
 
 
Grote of Martinikerk
Bezoekadres: Kerkstraat 4
6981 CM Doesburg
 
Beheer en verhuur Martinikerk
Jenny van Bokhorst, tel. 0313-476882
zie ook de website:
 
Giften
Heeft u een gift ontvangen voor de diaconie
of de kerk kunt u die brengen naar
Wim de Vos, Hanzeplein 15,
6981 LD Doesburg.
 
Overige  
Contactgegevens
 
Ledenadministratie
Wil van der Vlies
tel. 0313-475749
e-mail: Ledenadministratie
 
Website: www.pkn-angerlodoesburg.nl
Kopij hiervoor sturen naar:
Wil van der Vlies
tel. 0313-475749
e-mail: Webmaster
 
'Zonlicht' - Liturgie van de zondag
Kopij hiervoor sturen naar:
Ans Woudenberg
 
Digitale nieuwsbrief 'Maanlicht'
Kopij hiervoor sturen naar:
Kees Cevaal
 
Informatieblad: 'Licht' en 'Lichtpunt'
Kopij hiervoor sturen naar:
Anja Beckmans-Prinsen
 
Cantorij van de Martinikerk
Er wordt iedere dinsdagavond geoefend 
van 20.00 – 22.00 uur.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Zij kunnen contact opnemen met
mevr. Ineke van Dongen,
tel. 0313-415159,
 
 
 
 
 
Het Pastoraat
Rimke Kingma, tel. 0313-479552
e-mail: Rimke Kingma
 
Het Diaconaat
Algemene e-mail: Diaconaat
secretaris: Richard Klooster, tel. 0313-785183
 
Jeugdraad
e-mail: Jeugdraad
 
College van Kerkrentmeesters
voorzitter: Ernst Boesveld, 0313-475693, 06-37223448
secretaris: Kees Cevaal, tel. 0313-475225
e-mail: keescevaal@hotmail.com
penningmeester: Marieke van Genderen,
tel. 0313-844249,
Jan de Groot, tel. 0313-472626,
 
Betalingsadministrateur
CvK en Diaconie
Wim de Vos, tel. 06-51042992
 
Stichting Babel
Bijbelverhalen anders belicht
website: www.babeldoesburg.nl
e-mail: Secretariaat Babel Doesburg
Correspondentieadres:
Koetsveldstraat 21, 6981 BE Doesburg

Categorieën

Naar boven