Contact

Postadres
Protestantse Gemeente te
Angerlo-Doesburg    
Postbus 96
6980 AB Doesburg
Predikant
ds. Chris Kors
Kloosterstraat 16, 6981 CD Doesburg
tel. 0313-844539
e-mail: chris.kors@gmail.com
Scriba
Jaap Weststeijn
't Achterom 6, 6986 CN Angerlo
tel. 0313-474322
e-mail: scriba@pkn-angerlodoesburg.nl
Waarnemend voorzitter kerkenraad
Ernst Boesveld
Enghuizen 3, 6983 HL Doesburg
tel. 0313-475693
e-mail: ernstboesveld@hotmail.com
Cantor-organist:
Wilbert Berendsen
Berend Hackfortweg 44, 7251 XD Vorden
tel. 0575-555454
 
 
 
 

Bereikbaarheid predikant
Kloostertijd:
Maandagmorgen 9.30-10.30 uur
Woensdagavond 19.00-20.00 uur
Korte Metten:
Telefonische bereikbaarheid: 9.00-9.30 uur
tel. 0313-844539
Vrij: in principe op donderdagavond, vrijdagavond, zaterdag

Contactgegevens voor Angerlo
Contactgegevens voor Doesburg
Galluskerk
Bezoekadres: Dorpsstraat 31
6986 AK Angerlo
Grote of Martinikerk
Bezoekadres: Kerkstraat 4
6981 CM Doesburg
Beheer en verhuur
Galluskerk/Wehmerhof
Ank Remmelink-Poot
tel. 0313-472590,
Beheer en verhuur Grote of Martinikerk
Jenny van Bokhorst, tel. 0313-476882,
e-mail: verhuur@martinikerk-doesburg.nl
zie ook de website:
Bij overlijden, doop en huwelijk, etc.
ds. Chris Kors
Kloosterstraat 16, 6981 CD Doesburg
tel. 0313-844539
e-mail: chris.kors@gmail.com

Contactadres bij afwezigheid
van ds. Chris Kors
Harm Harbers
tel. 0313-476341
Bij overlijden, doop en huwelijk, etc.
ds. Chris Kors
Kloosterstraat 16, 6981 CD Doesburg
tel. 0313-844539
e-mail: chris.kors@gmail.com

Contactadres bij afwezigheid
van ds. Chris Kors
Ernst Boesveld
tel. 0313-475693
Giften
Heeft u een gift ontvangen voor de diaconie 
of de kerk kunt u die brengen naar Harm Harbers, Didamseweg 16a, 6986 AD Angerlo.
Giften
Heeft u een gift ontvangen voor de diaconie
of de kerk kunt u die brengen naar Wim de Vos, Hanzeplein 15, 6981 LD Doesburg.
 
Overige Contactgegevens
Ledenadministratie
Wil van der Vlies
tel. 0313-475749
e-mail: leden@pkn-angerlodoesburg.nl
 
Voorziening gastpredikanten
Swanny van der Reest
tel. 0313-844152
 
Website: www.pkn-angerlodoesburg.nl
Kopij hiervoor sturen naar:
Wil van der Vlies
Hanzeplein 35, 6981 LD Doesburg
tel. 0313-475749
 
Informatieblad: 'Licht' en 'Lichtpunt'
Kopij sturen naar:
Anja Beckmans-Prinsen
 
Digitale nieuwsbrief 'Maanlicht'
Kopij sturen naar:
Kees Cevaal
 
'Zonlicht' - Liturgie van de zondag
Kopij sturen naar:
ds. Chris Kors
 
Cantorij van de Martinikerk
Meerdere malen per jaar werkt de Cantorij
mee aan de erediensten zoals:
Kerst, Pasen en vieringen van
Schrift en Tafel.
Er wordt iedere dinsdagavond geoefend 
van 20.00 – 22.00 uur.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Zij kunnen contact opnemen met
mevr. Ineke van Dongen,
tel. 0313-415159,
Het Pastoraat
Sandra Snieder-Jurg, tel. 0313-474474
Rimke Kingma, tel. 0313-479552
 
Het Diaconaat
e-mail: diaconaat@pkn-angerlodoesburg.nl
secretaris: Evelien Cevaal, tel. 0313-475225
 
 
Betalingsadministrateur CvK en Diaconie
Wim de Vos,
 
Kerkrentmeesters
secretaris: Jan de Groot
e-mail: jhgroot@hetnet.nl

penningmeester: Marieke van Genderen
e-mail:
 
Stichting Babel
Bijbelverhalen anders belicht
Correspondentieadres:
Prins Hendrikstraat 10, 6981 GB Doesburg
 
Oecumenische zanggroep Follow Up
Follow Up verleent haar medewerking aan
vieringen en geeft regelmatig een uitvoering.
Er wordt geoefend op donderdagavond
van 20.00 tot 22.00 uur.
Dirigent: Anja Beckmans-Prinsen
Pianist: Ernst Boesveld
Zingt u graag mee?
Meldt u aan. Tel: 0313-474474,
 
 
 
 
 

Categorieën

Naar boven