Links

Protestantse Kerk in Nederland (PKN):
Verhuur Martinikerk Doesburg: 
Wilbert Berendsen, cantor-organist Martinikerk:
Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg:
Stichting Doesburgse Muziekcultuur (Stidomu)
Stichting Manifestaties Martinikerk Doesburg:
Stichting Babel: 
PCOB afd. Doesburg:

 
www.pcob.nlklikken op 'in de regio',
kiezen voor 'Gelderland' en vervolgens
Doesburg' selecteren
Digitaal Platform Doesburg:
http://welkomindoesburg.nl  
Parochie Levend Water Doesburg:
Christelijk Gereformeerde Kerk Doesburg en
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Doesburg (CGV):
 
 
Remonstrantse Gemeente Doesburg: 
Leger des Heils, Doesburg: 
Raad van Kerken in Nederland:
 
 

 

Naar boven