Welkom op de website
van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
wil een ongedeelde, open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschap zijn,
waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijke inspiratie,
gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie.


De Galluskerk te Angerlo en de Grote of Martinikerk te Doesburg
twee kerkgebouwen - één gemeente

De zondagse erediensten worden doorgaans gehouden in de Martinikerk te Doesburg 
en de laatste zondag van de maand in de Galluskerk te Angerlo.
De dienst begint om 10.00 uur. U bent van harte welkom!

Kijk voor meer informatie onder Erediensten.

_____________________________________________________________________________________

Openingstijden van de Stiltekapel:
 
1 april t/m 15 oktober van 9.00 - 21.00 uur
 
16 oktober t/m 31 maart van 9.00 - 18.00 uur
 
 
 
 

Voor verhuur Grote of Martinikerk zie de website: www.martinikerk-doesburg.nl
 

RONDOM DE KERK

ACTUEEL

 AGENDA klik hier

Openstelling GROTE OF MARTINIKERK
De kerk is geopend in de zomermaanden
van maandag t/m zaterdag van 14.00 - 17.00 uur - meer info
 
Expositie in de GALLUSKERK te Angerlo - meer info
 
Vakantie ds. Chris Kors: 24 juli t/m 20 augustus
(meer info zie onder Bereikbaarheid predikant)
Bereikbaarheid predikant - meer info
 
Lied van de maand - klik hier
'Licht' en 'Lichtpunt' - kerkinformatie - meer info
'Maanlicht' - digitale nieuwsbrief - meer info
'Zonlicht' - Liturgie en zondagsbrief - meer info
Fotogalerij - klik hier
Expositie 'De klokken van Chagall' in de Martinikerk - meer info
 
Kerkenraad: Herinrichting classicale structuur - meer info
Pionieren in de Pastorie? - meer info
Plan van aanpak geldwerving langere termijn - klik hier
Solidariteitskas 2017 - meer info 
 
Verhuur Galluskerk, Wehmerhof en Martinikerk - kijk onder contact
VEC (Verhuur en Exploitatie Commissie) - meer info
Informatie over betalingen - meer info
Tarieven rouw- en trouwdiensten - meer info
  
Bericht van de Oecumenische Diaconale Werkgroep - meer info
Project van Het Diaconaat - meer info
Armoede in Doesburg - meer info
 
'Welkom in Doesburg.nl' verbindt vluchtelingen en Doesburgers met elkaar - meer info
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

 

Naar boven