Bazaar 2019 in de Martinikerk


De bazaar wordt dit jaar gehouden op 12 en 13 april 2019. Op vrijdag 12 april van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 13 april van 10.00 tot 15.00 uur. We hopen van harte dat we weer een beroep op uw medewerking mogen doen.

We hebben naast medewerkers ook spullen nodig die we kunnen verkopen. Evenals vorig jaar hebben we helaas nog geen beschikking over een opslagplaats, zodat we moeten afwachten wie wat komt brengen. Dus als u nog wat spullen voor de bazaar beschikbaar hebt, bewaar ze nog even zodat u ze op onderstaande data zelf kunt inleveren bij de Martinikerk. En als u van iemand hoort dat er verhuisd gaat worden, schroom niet en laat ze van het bestaan van de bazaar horen. Het gaat om een goed doel, nietwaar?

De brengmomenten / inlevermomenten zijn als volgt:
- Zaterdag 6 april van 10.00 tot 12.00 uur aan de marktzijde van de Martinikerk
- Maandag 8 april van 10.00 tot 12.00 uur idem
- Dinsdag 9 april van 10.00 tot 12.00 uur idem
- Woensdag 10 april van 10.00 tot 12.00 uur idem

Op maandag 8 april gaan we de Martinikerk inrichten, dus hebben we u nodig voor het sjouwen van schragen en planken om de diverse stands in te kunnen richten. Vanaf 10.00 uur bent u welkom. Tevens wordt er deze maandag, maar ook al op zaterdag 6 april met de aanhanger gereden om hier en daar spullen op te halen van mensen die zelf niet in de gelegenheid zijn om goederen naar de kerk te brengen. U kunt hier natuurlijk in voorkomend geval ook een beroep op doen! U kunt ondergetekende hiervoor bellen voor een afspraak.

Op dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 april worden de stands ingericht met de aanwezige spullen. De ervaring van vorig jaar en het jaar daarvoor heeft ons geleerd dat er voor de donderdag dan al niet veel werk meer overblijft behalve om de puntjes op de i te zetten.
Wij hebben er weer zin in! U doet toch ook weer mee?

Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie,

Ernst Boesveld
0313-475693

 

Naar boven