Bazaar in de Martinikerk

Geen bazaar in 2020

De jaarlijkse bazaar in de Martinikerk is al eens verplaatst en opnieuw kan er geen bazaar plaatsvinden vanwege het Coronavirus. De bazaarcommissie heeft met elkaar gesproken en onder de huidige omstandigheden vinden wij het onverantwoord om de bazaar door te laten gaan. Dat betekent dus voorlopig geen bazaar.

Dit betekent mogelijk voor sommige van u dat ze de reeds bewaarde bazaarspullen nog een tijdje moeten bewaren. De bazaarcommissie hoopt van harte dat u in de gelegenheid bent om die spullen nog een tijdje op te slaan.

Hopelijk kunnen we zo spoedig mogelijk de Corona-teugels weer iets laten vieren.

Ernst Boesveld, interim voorzitter kerkenraad PGAD

Naar boven