Bazaar in de Martinikerk

De jaarlijkse bazaar in de Martinikerk is vanwege het coronavirus verschillende keren uitgesteld.

De bazaarcommissie heeft besloten dat de bazaar van 2021 gehouden zal worden op de volgende data:

Vrijdag 1 oktober van 10.00 - 17.00 uur en op zaterdag 2 oktober van 10.00 - 15.00 uur.

Naar boven