Preek van de Leek

De ‘Preek van de Leek’ in de Grote of Martinikerk is een initiatief van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.
 
Na elke ‘Preek van de Leek’ is er bij een drankje en een hapje gelegenheid voor ontmoeting met elkaar en de ‘lekenpreker.’
 
Plaats: Grote of Martinikerk
Inloop: vanaf 16.00 uur, aanvang 16.30 uur
Toegang: gratis (er is wel een collecte)
 
U/jij bent van harte welkom!
 
8 april 2018
 
Prof. dr. Dries van Agt over ‘Schreeuw om recht’.
 
Op zondagmiddag 8 april is prof. Dr. Dries van Agt de (s)preker in de Preek van de leek in Doesburg. ‘Schreeuw om recht ‘ is zijn thema.
 
Hij gaat in op de tragedie van het Palestijnse volk. Dat doet hij uit liefde voor zowel het Israëlische- als het Palestijnse volk. Als jurist en oud-politicus zet hij zich in om informatie te geven over de rechteloosheid die het conflict tussen Israël en de Palestijnen nu al tientallen jaren beheerst. Hij doet dat vanuit de overtuiging dat alle mensen ter wereld gelijkwaardig zijn.
 
Mensenrechten zijn universeel: zij moeten worden geëerbiedigd, altijd en overal, ook dus in het Israëlisch Palestijnse conflict. Alleen een rechtvaardige oplossing van dit conflict, gebaseerd op het internationale recht, kan de vrede brengen, waar velen, zowel in Israël als in Palestina en ook elders, naar hunkeren. Hier zet de 87 jarige Dries van Agt zich met passie voor in. Samen met andere oud-politici en juristen heeft hij in 2009 de Stichting The Rights Forum opgericht (rightsforum.org). Hij neemt ons mee op zijn zoektocht naar recht.

Informatie:
Marian en Bram Grandia, tel. 0313-618852,
Joep en Anne-Mieke Luykx, tel. 06-21810104, e-mail: am.luykx@gmail.com
Bert Bomer, tel.: 0313-410918 e-mail: bebom.buutvrij@gmail.com
Chris Kors, tel. 0313-844539 e-mail: chris.kors@gmail.com
 
Vroeger hadden dominees het dikwijls voor het zeggen en waren zij de opiniemakers. Die rol is inmiddels overgenomen door schrijvers, columnisten, journalisten, cabaretiers en wetenschappers. Zij ontmaskeren oude waarheden, zeggen hoe het zit, verdiepen meningen, volgen kritisch allerlei ontwikkelingen, nemen eigen posities in, houden de boel bij elkaar. Onder hen zijn mannen en vrouwen die opvallen door hun visie en hun vrijheid, waarmee ze zich op een verfrissende manier in het publieke debat mengen.
 
Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen begon in Amsterdam en later nog op andere plaatsen in het land het project ‘Preek van de Leek.’ Hoe zou het zijn als zulke mensen met bewezen spreekvaardigheid voor één keer de kansel zouden op gaan.  Wat gebeurt er als je hèn het woord geeft over wat hen bezielt en zo in de kerk een ‘dienst’ houdt in een geheel andere vorm.
 
In september 2015 zijn wij in de Martinikerk in Doesburg met de ‘Preek van de Leek’ van start gegaan. Met genoegen kijken wij terug op ontmoetingen met inspirerende gastsprekers die hun licht lieten schijnen over een tekst uit de Bijbel en het vervolgens betrokken op een thema waarover zij graag iets wilden zeggen. Sprekers die dat elk op hun eigen bijzondere wijze hebben gedaan.
 
 
 
Naar boven