Preek van de Leek

De ‘Preek van de Leek’ in de Grote of Martinikerk is een initiatief van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.
 
Op zondag 1 september start het nieuwe seizoen van Preek van de leek in de Martinikerk te Doesburg.Ons jaarthema staat in het teken van 75 jaar bevrijding.
 

Marieke de Bruijn, psychosociaal therapeut uit Doesburg houdt de preek van de leek met als thema ‘Wat bezielt ons eigenlijk?’.

Ze heeft het over het vinden van de balans tussen onze autonomie en onze onderlinge afhankelijkheid. Autonomie als vrijheid om je zelfstandig te ontwikkelen. Dat staat niet los van de ander. De ander als hindernis of als mogelijkheid om vrijheid in verbondenheid te ontdekken. Marieke de Bruijn gaat in haar preek in op het boek Job. Job stelt de vraag naar de zin van het lijden. Hoe transformeren we de pijn die we oplopen in het leven door welke omstandigheden dan ook en door het contact met de ander tot vrede in ons hart?

De preek van de leek begint om 16 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 15.30 uur. De toegang is gratis. Er gaat een collectezak rond om de onkosten te bestrijden. Na afloop is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een drankje te ontmoeten.

Informatie:
Marian en Bram Grandia, tel. 0313-618852,
Joep en Anne-Mieke Luykx, tel. 06-21810104, e-mail: Joep en Anne-Mieke Luykx
Bert Bomer, tel.: 0313-410918 e-mail: Bert Bomer
Chris Kors, tel. 0313-844539 e-mail: Chris Kors
 
Vroeger hadden dominees het dikwijls voor het zeggen en waren zij de opiniemakers. Die rol is inmiddels overgenomen door schrijvers, columnisten, journalisten, cabaretiers en wetenschappers. Zij ontmaskeren oude waarheden, zeggen hoe het zit, verdiepen meningen, volgen kritisch allerlei ontwikkelingen, nemen eigen posities in, houden de boel bij elkaar. Onder hen zijn mannen en vrouwen die opvallen door hun visie en hun vrijheid, waarmee ze zich op een verfrissende manier in het publieke debat mengen.
 
Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen begon in Amsterdam en later nog op andere plaatsen in het land het project ‘Preek van de Leek.’ Hoe zou het zijn als zulke mensen met bewezen spreekvaardigheid voor één keer de kansel zouden op gaan.  Wat gebeurt er als je hèn het woord geeft over wat hen bezielt en zo in de kerk een ‘dienst’ houdt in een geheel andere vorm.
 
In september 2015 zijn wij in de Martinikerk in Doesburg met de ‘Preek van de Leek’ van start gegaan. Met genoegen kijken wij terug op ontmoetingen met inspirerende gastsprekers die hun licht lieten schijnen over een tekst uit de Bijbel en het vervolgens betrokken op een thema waarover zij graag iets wilden zeggen. Sprekers die dat elk op hun eigen bijzondere wijze hebben gedaan.
 
 
 
Naar boven