Stichting Babel

Wij zijn een drietal enthousiastelingen van de Stichting Babel die met heel veel plezier proberen om de doelstelling van onze stichting gestalte te geven. Via onze stichting willen we Bijbelverhalen Anders Belichten. De naam van de stichting is een samenvoeging van de eerste letters van deze doelstelling. Bovendien is het ook een aardige en andere toevoeging aan het bekende Bijbelverhaal over de toren van Babel:
Het proces van samenwerken is net zo belangrijk zijn als het eindresultaat.

We willen de verhalen uit de Bijbel graag op een andere wijze belichten. Dat kan door middel van musicals, muziek, een kerstwandeltocht langs het kerstverhaal, of een avond voor mensen die kerst buiten de kerk willen vieren.
We willen deze verhalen graag vertellen zonder dat we daarvoor verbonden zijn aan een kerkelijk instituut. Niet omdat we daar niet graag mee samenwerken, maar omdat we onze verhalen vanuit een christelijke inspiratie, onafhankelijk willen vertellen.

Stichting Babel probeert te inspireren en te faciliteren. Daarbij ondersteunen wij mensen met raad en daad om Bijbelverhalen samen, veelal gedurende een langere periode te beleven. Te denken valt hierbij aan de organisatie van musicals, zoals in het verleden de musicals Mozes, Jacob, Esther en Ruth en Maria. Hier trekken mensen een seizoen lang met elkaar, het verhaal en de muziek op.

We zitten bomvol inspirerende ideeën om andere vormen te vinden waarop we Bijbelverhalen anders kunnen belichten, om het vaag te houden: “iets met creativiteit en beleving”.

Op dit moment zijn we met drie personen actief binnen onze stichting. Graag willen we dit aantal uitbreiden naar vijf personen. Naast het mee- en uitdenken van ideeën (iets wat we graag informeel houden) vragen we om inzet rondom projecten. Het aantal projecten beperken we over het algemeen tot 1 á 2 per jaar. Dit is mede afhankelijk van de omvang van een project.
Voor een project willen we de initiator zijn. Niet de uitvoerder. Daartoe enthousiasmeren we anderen. Al doen we daar zelf wellicht ook aan mee.

Onze website geeft een goed beeld van wat we doen en wie we willen inspireren: www.babeldoesburg.nl

Wil je wat meer weten over ons en onze achtergronden en lijkt het je leuk om hieraan mee te denken en te doen, neem dan contact met ons op. Dat kan via ons secretariaat:
Anja Beckmans, tel.: 0313-476427, e-mail: Babel Doesburg.

Naar boven