Gedachteniszondag van 25 november 2018

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Gedachteniszondag,
op 25 november, hebben wij stil gestaan bij het overlijden van gemeenteleden
in het afgelopen jaar en noemden we hardop of in stilte de namen van wie ons ontvallen zijn.

In deze dienst hebben wij herdacht: 

Johannes Hendrikus van Schooten, 84 jaar
Hendrika Wassink-Lammers, 94 jaar
Ditty Ouwerk-van Broekhoven, 86 jaar
Hendrik Willem Laman, 78 jaar
Hendrikus Albertus Bombergen, 78 jaar
Erik Joost van der Vegte, 61 jaar
Gerrit Jan Bruil, 75 jaar
Gerharda Hendrika Hesselink-Remmelink, 85 jaar
Hendrik Zweers, 86 jaar
Gerrit Groot Enzerink, 90 jaar
Marinus Normann, 83 jaar
Dirk van Dijk, 92 jaar
Antonetta Hermina Regeling-Lucassen, 96 jaar
Bernardus Antonius Haanappel, 91 jaar
Albertus Gerhardus Jacobus Schrader, 76 jaar
Dorothea Johanna Antonia Bombergen-van Dam, 90 jaar
Cornelia Josina Antonia de Graaf-Römer, 49 jaar
Johannes Hendricus Sissing, 83 jaar
Jitsche Versteeg-Knol, 89 jaar
 
…en allen, hier niet bij name genoemd maar naar wie ons hart en onze gedachten wel uitgaan al die mensen in onze wereld gestorven omdat het hen ontbrak aan genoeg eten en schoon drinkwater, aan medische hulp en medicijnen… zoveel mensen die het leven lieten ten gevolge van natuurgeweld, ten gevolge van oorlog en terreur mensen op de vlucht gestorven aan de hoop zoveel mensen gesneuveld tijdens hun inzet voor vrede… al wie stierf in de anonimiteit van alledag.
Ook voor hen hebben we een kaars ontstoken.

    
 
Gedachtenis
 
Ik ben voor jou een nieuwe naam.
Ik ben je God en hiervandaan
ga 'k als je schaduw met je mee
door de woestijn en door de zee.
 
Ik ben er als het leven lacht.
Ik ben er voor je in de nacht.
Ik ben er in je hoogste lied.
Ik ben er als je 't niet meer ziet.
 
Ik ben de weg waarop je gaat.
Ik ben er zelfs ten einde raad.
Ik ben gegeven als je brood.
Ik ben in leven en in dood je vriend.

 

 

Naar boven