Stichting Behoud Galluskerk Angerlo

Samenvatting doelstelling Stichting:
Instandhouding van het Gallus kerkgebouw en het Gallus terrein met de overige bebouwing aan de Dorpsstraat te Angerlo en het verlenen van ondersteuning aan het College van Kerkrentmeesters.

Contactadres:
H. Harbers (secretaris/penningmeester)
Didamseweg 16, 6986 AD Angerlo
e-mail: harmharbers@gmail.com.

Nog geen donateur?
NL50 RABO 0315 0024 84. 
 
 
 
Gallus Nieuwsflits

Angerlo, maart 2018

Beste mensen,

Na de hectische tijd tijdens de herstel en restauratiewerken van het kerkgebouw zijn we nu in wat rustiger vaarwater terechtgekomen.

Jaarrekening
De boekhouding van 2017 is inmiddels (wederom) gecontroleerd door Dick Offermans en er is door hem een financieel jaarverslag van de cijfers 2017 opgezet. Onze dank aan Dick hiervoor!
De balans en resultatenrekening treft U hieronder.
Als U uitgebreidere informatie wilt zien over de cijfers, dat kan altijd, U kunt zich hiervoor bij mij melden.

Geluidsinstallatie
Het was altijd erg frustrerend om bij uitvaartdiensten te moeten vertellen dat op de geluidsinstallatie in de Gallus geen cd muziek ten gehore gebracht kon worden. Om dit op te lossen hebben we in het recente verleden onze “geluidsfirma” (Hacousto) al eens gevraagd wat aanpassing of vernieuwing van de installatie zou moeten kosten. Dat bleek € 7.000,00 voor aanpassing en € 10.000,00 voor vernieuwing te zijn! Geen voor ons haalbare prijzen dus.

Bennie Scheers, die hobbymatig in de muziekwereld thuis is, kwam dit ter ore en was van mening dat dit goedkoper zou kunnen, zonder aan kwaliteit in te boeten. Dat is hem helemaal gelukt! We hebben nu een installatie, technisch anno 2018, van uitstekende kwaliteit en mogelijkheden, waarbij de kosten rond € 2.900,00 uitkomen.

Hoewel een geluidsinstallatie helemaal geen doelstelling van de Gallusstichting is, hebben we toch besloten, in overleg met het CvK, als Gallusstichting de helft van de kosten voor onze rekening te nemen en de andere helft (hoewel daar ook niet voor bedoeld) te betalen uit het Gallus onderhoudsfonds bij de PGAD. Het “Gallusdeel” hebben we betaald uit de gift van de Brantsenstichting. (De oude installatie, uit 1992, is destijds eveneens gefinancierd door de Brantsenstichting.)

Hoe nu verder?
• Uiteraard de resterende werkzaamheden van het BRIM plan 2014-2019, waarbij we bekijken om dit in 1 keer uit te voeren in 2018.
Dhr. Bron, onze adviseur van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen is bezig met voorbereidingen om voor een volgend BRIM plan in aanmerking te komen.
Zo’n plan heet nu weer SIM, (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten, waarbij helaas bij elke naamsverandering tevens ook weer een versobering wordt doorgevoerd.)

• Invulling van de vacante bestuurdersplaats door het vertrek van oprichter en bestuurslid ds. de Bruijn.
We moeten mensen zien te motiveren die zich in willen zetten voor behoud van dit oudste stukje erfgoed van Angerlo en van de regio. Er wordt nog veel te vaak gedacht door outsiders: Oh, dat is van de “kerk”, die zorgt er wel voor en daar kom je niet tussen. Het liefst hebben we dus een opvolger van buiten de kerkelijke gelederen of van een andere kerkelijke gezindte. Maar, zoals bij zoveel organisaties, is het vinden van mensen hiervoor een hele toer!

• Ontwikkelingen naar de toekomst
Ongetwijfeld zijn U de grote tekorten van de PGAD bekend, het is de vraag of / wanneer en op welke wijze de Galluskerk wordt betrokken bij het oplossen van dit probleem. De Gallusstichting heeft momenteel nog steeds te weinig draagvlak om het kerkgebouw volledig over te kunnen nemen, bij de Stichting Oude Gelderse Kerken worden voor overnames lange wachtlijsten gehanteerd, bovendien moet je bij overdracht een hoge “bruidsschat” meenemen.

Ook is in dit verband het toekomstige “lot” van de Wehmerhof van groot belang voor de Galluskerk, zonder koffiehoek en toiletten begin je weinig met alleen een kerkgebouw. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden de Galluskerk breder in te zetten bij rouw en trouw waarbij in een combinatie met het Dorpshuis uitgebreide faciliteiten aangeboden kunnen worden.
(Een folder hierover is in de maak).Momenteel echter, nu de “winterdiensten” in de Gallus worden gehouden, hebben we in het geheel geen klagen over de bezetting.

De toekomst van de Pastorie ligt nu in handen van het “Pioniersteam”, die een “Pioniersplek” gaan opzetten. Als U meer hierover wilt weten klik dan de volgende links aan: Nieuws van de Pioniers en Bericht uit de kerkenraad m.b.t. de Pioniers en Pioniersplek een feit!
Hiermede is in elk geval voorlopig de verkoop van de Pastorie van de baan en blijft het terrein aan de Dorpsstraat vooralsnog ongedeeld.
We hopen en wensen de organisatoren toe dat het een groot succes mag worden!

Namens het bestuur van de Gallusstichting:
Harm Harbers
Secretariaat Gallusstichting

Naar boven