Stichting Behoud Galluskerk

Samenvatting doelstelling Stichting:
Instandhouding van het Gallus kerkgebouw en het Gallus terrein met de overige bebouwing aan de Dorpsstraat te Angerlo en het verlenen van ondersteuning aan het College van Kerkrentmeesters.

Contactadres:
H. Harbers (secretaris/penningmeester)
Didamseweg 16, 6986 AD Angerlo
email: harmharbers@gmail.com.

Nog geen donateur?
NL50 RABO 0315 0024 84. 
 
 
Naar boven