Stibema

Stichting Behoud Martinikerk (StiBeMa)
 
Dit bouwwerk is voor de bewoners

Al decennia lang wordt de Martinikerk in Doesburg behalve voor kerkdiensten ook voor uiteenlopende andere doeleinden gebruikt.
Om er enkele te noemen: Koningsdag, de traditionele Sint Maartensmaaltijd, manifestaties van culturele verenigingen, diverse evenementen en concerten.
Alleen al door dit medegebruik blijkt overtuigend dat dit bouwwerk niet alleen is opgenomen in het hart van de stad maar vooral ook dat van de inwoners.

De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg is verantwoordelijk voor het onderhoud van de Martinikerk. Getalsmatig vormen zij een gering deel van de Doesburgse gemeenschap. Dit erfstuk van een lange reeks generaties Doesburgers is zo te zien in goede staat aan de huidige burgers nagelaten.

Bent u nog geen donateur van de Stichting Behoud Martinikerk?
Overweegt u dan toch eens een gift ten bate van dit gemeenschappelijk monumentale bezit.
Rekeningnummer: 59.39.77.580 ten name van Stichting Behoud Martinikerk te Doesburg.
Van harte aanbevolen!

Meer informatie over StiBeMa klik hier.
 
 
Naar boven