Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk (Stibema)

 
GOED ONDERHOUD VOORKOMT VERVAL
 
De Grote of Martinikerk steekt door zijn afmetingen prominent boven de stadsbebouwing uit en is hierdoor een gemakkelijke prooi voor de elementen, die dan ook voortdurend in de aanval gaan op dak, muren, ramen en fundering.
 
Als niet tijdig en deskundig wordt hersteld wat werd vernield, komt er ooit een moment, dat het bouwwerk door afbrokkeling een gevaar gaat vormen vbor ongelukken. Ook dreigt dan het einde van zijn bestaan.
 
Om deze redenen dient er planmatig onderhoud te worden voorbereid en uitgevoerd. Dit is de taak van de STICHTING BEHOUD EN EXPLOITATIE MARTINIKERK.
 
De STICHTING BEHOUD EN EXPLOITATIE MARTINIKERK probeert door het werven van zoveel mogelijk donateurs onder de Doesburgers en allen die Doesburg en zijn kerk een warm hart toedragen de zo noodzakelijke financiële steun te krijgen.

Meer informatie over StiBeMa klik hier.
 
Donateur worden?
 
Als u de instandhouding van dit grootse kerkgebouw als donateur wilt steunen, dan nodigen wij u van harte uit om donateur te worden.
U kunt een gift overmaken op IBAN: NL30 ABNA 0593 9775 80 t.n.v. Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk te Doesburg.
 
Donateurs worden door middel van een jaarlijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
 
DIT BOUWWERK IS VOOR DE INWONERS

Al vele jaren wordt de Martinikerk in Doesburg behalve voor kerkdiensten ook voor uiteenlopende andere doeleinden gebruikt.
 
Om er enkele te noemen:
Koningsdag, het 750-jarig bestaan van de stad Doesburg, de traditionele Sint Maartensmaaltijd, beurzen, congressen, manifestaties van culturele verenigingen en een breed scala van muzikale evenementen en concerten.
 
Alleen al door dit medegebruik blijkt overtuigend dat dit bouwwerk niet alleen is opgenomen in het hart van de stad maar vooral ook in dat van alle inwoners.

De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg is verantwoordelijk voor het onderhoud van de Martinikerk. Getalsmatig vormt zij een gering deel van de Doesburgse gemeenschap.
 
Dit erfstuk van vele generaties Doesburgers in goede staat aan de komende generaties na te laten beschouwen wij als onze opdracht. Een taak, waarvoor wij uw steun nodig hebben! Meer lezen over de Martinikerk? klik hier!
 
 
 
 
 
Naar boven