Expositie in de Galluskerk

Expo-Angerlo exposeert regelmatig in de Galluskerk, Dorpsstraat 31 in Angerlo. 
De openingstijden zijn op zondagmiddag van 13.00 - 16.00 uur of op afspraak.
De toegang is gratis en de koffie/thee staat klaar. Hartelijk welkom.

Tijdens de expositie is tevens gelegenheid het romaanse kerkje te bewonderen.
Voor meer info over de Galluskerk klik hier


Zomeropenstelling Galluskerk op zondagmiddag van 21 juli t/m 25 augustus.

In de zomer houdt Expo-Angerlo vakantie en dan nemen leden van onze kerk het stokje van hen over. Angerlo ligt op een toeristische fietsroute, mensen komen langs de Galluskerk en vinden het leuk/ interessant om het kerkje te kunnen bezichtigen en om even te pauzeren.
Openingstijd: 13.00-16.00 uur.

Expositie van Bid- en Devotieprentjes.
Tijdens de openstelling is de zijbeuk van de kerk ingericht met een expositie van bid- en devotie-prentjes van mevrouw Ineke Bergers uit Baak.

De ontwikkeling van het bidprentje in 250 jaar.
Deze expositie is ontstaan vanuit haar Oud- Katholieke achtergrond.
Bidprentjes, zijn prentjes ter nagedachtenis aan een overledene.
Devotie prentjes zijn vrome prentjes, die het hart raken.
Onderwerpen zijn genomen uit de bijbel, heilige levens, engelen, blijde gebeurtenissen, bijvoorbeeld heilige communie.

De eerste bidprentjes+/-1600 waren devotie- prenten met op de achterzijde geschreven 'Bid voor de ziel van'. De verspreiding gebeurde door 'Klopjes'. Vrome vrouwen, die de priester hielpen om in de tijd van de Reformatie +/-1580 de katholieke waarden te behouden en te verspreiden.
De eerste bidprentjes hadden, omdat het devotie - prenten waren, geen rouw thema.
Later waren de 'knekelprentjes' geliefd met symbolen van vergankelijkheid, zandloper, zeepbel, verwelkte bloemen.

De expositie wordt op 21 juli geopend.
Er zijn gastvrouwen/ gastheren aanwezig en er kan iets gedronken worden.

___________________________________________________________________________________________________________________

Expositie Commissie Angerlo

In 1986 werd de zijbeuk van de Galluskerk te Angerlo ingericht als expositieruimte.
Sindsdien hebben een aantal vrijwilligers de taak op zich genomen om periodiek wisselende exposities te organiseren en in te richten.

De in 1987 opgerichte 'Stichting Expositie Commissie Angerlo' (EXPO-ANGERLO) stelt zich tot doel het promoten en ontwikkelen van cultuur in het algemeen; het onder de aandacht brengen van en het kweken van belangstelling voor diverse uitingsvormen van de beeldende kunst, heemkunde, geschiedenis en wetenschap en alles wat daarmee in de meest ruime zin verband houdt.

Naar boven