Expositie in de Galluskerk

Expo-Angerlo exposeert regelmatig in de Galluskerk, Dorpsstraat 31 in Angerlo. 
De openingstijden zijn op zondagmiddag van 13.00 - 16.00 uur of op afspraak.
De toegang is gratis en de koffie/thee staat klaar. Hartelijk welkom.

Tijdens de expositie is tevens gelegenheid het romaanse kerkje te bewonderen. Voor meer info over de Galluskerk klik hier

______________________________________________________________________________

Zomerexpositie van 22 juli t/m 26 augustus in de Galluskerk.

Tijdens de openstelling is de zijbeuk van de kerk ingericht met een expositie van iconen van o.a. Lous Minkman, Gerard Wolters en Menno Bezemer. Zij schilderen zelf iconen. Ook gemeenteleden stelden iconen die zij in huis hebben ter beschikking.

De expositie werd op 22 juli geopend door Gerard Wolters , die ons meenam in de wereld van iconen.

Op 12 augustus schildert Lous Minkman tijdens de bezichtiging.

Er zijn gastvrouwen/ gastheren aanwezig en er kan iets gedronken worden.
Bij mooi weer lekker buiten onder de parasol.

                   

Een Icoon is een afbeelding van Christus, de Moeder Gods, heiligen of hoogfeesten.       Iconen behoren tot de oosters-orthodoxe, de oriëntaals-orthodoxe en oosters-katholieke kerken en zijn onlosmakelijk verbonden met het kerkelijke en spirituele leven van deze kerken en hun gelovigen. Iconen zijn geschilderd op een houten paneel.

Bij het schilderen dient rekening gehouden te worden met bepaalde regels. Deze regels zijn vervat in de schildersboeken (de zogenaamde canon) en hebben de bedoeling voor zuiverheid en uniformiteit te zorgen en niet af te wijken van de leerstellingen van de Kerk. Het schilderen van iconen is binnen de oosters-orthodoxe kerk een werk waarvoor Gods zegen gevraagd wordt; het gaat in de regel gepaard met gebed en vasten.

Een icoon wordt meestal niet gesigneerd, omdat men ervan uitgaat dat het Gods hand is die het schilderen begeleidde; de Grieken signeren hun iconen wel. Iconen zijn vooral ontstaan in landen waar het christendom in de vorm van Oosterse orthodoxie de godsdienst is, zoals Griekenland, Rusland, de Balkanlanden, Oost-Europa en ook Egypte en Ethiopië.

__________________________________________________________________________________________

Expositie Commissie Angerlo

In 1986 werd de zijbeuk van de Galluskerk te Angerlo ingericht als expositieruimte.
Sindsdien hebben een aantal vrijwilligers de taak op zich genomen om periodiek wisselende exposities te organiseren en in te richten.

De in 1987 opgerichte 'Stichting Expositie Commissie Angerlo' (EXPO-ANGERLO) stelt zich tot doel het promoten en ontwikkelen van cultuur in het algemeen; het onder de aandacht brengen van en het kweken van belangstelling voor diverse uitingsvormen van de beeldende kunst, heemkunde, geschiedenis en wetenschap en alles wat daarmee in de meest ruime zin verband houdt.

Naar boven