Expositie in de Galluskerk

In de Galluskerk, Dorpsstraat 31 in Angerlo worden regelmatig exposities gehouden.
De openingstijden zijn op zondagmiddag van 13.00 - 16.00 uur of op afspraak.
De toegang is gratis en de koffie/thee staat klaar. Hartelijk welkom.

Tijdens de expositie is tevens gelegenheid het romaanse kerkje te bewonderen. Voor meer info over de Galluskerk klik hier.

______________________________________________________________________________

Zomerexpositie in de Galluskerk Angerlo

Gevraagd: Iconen voor de Zomerexpositie (van 22 juli t/m 26 augustus) in de Galluskerk.
De zomerexpositie 2018 willen wij graag in het teken zetten van Iconen. Daarvoor zijn wij op zoek naar Iconen van gemeenteleden en dorps-/stadsgenoten.

                   

Een Icoon is een afbeelding van Christus, de Moeder Gods, heiligen of hoogfeesten. Iconen behoren tot de oosters-orthodoxe, de oriëntaals-orthodoxe en oosters-katholieke kerken en zijn onlosmakelijk verbonden met het kerkelijke en spirituele leven van deze kerken en hun gelovigen.
Iconen zijn geschilderd op een houten paneel.

Bij het schilderen dient rekening gehouden te worden met bepaalde regels. Deze regels zijn vervat in de schildersboeken (de zogenaamde canon) en hebben de bedoeling voor zuiverheid en uniformiteit te zorgen en niet af te wijken van de leerstellingen van de Kerk.
Het schilderen van iconen is binnen de oosters-orthodoxe kerk een werk waarvoor Gods zegen gevraagd wordt; het gaat in de regel gepaard met gebed en vasten.

Een icoon wordt meestal niet gesigneerd, omdat men ervan uitgaat dat het Gods hand is die het schilderen begeleidde; de Grieken signeren hun iconen wel.
Iconen zijn vooral ontstaan in landen waar het christendom in de vorm van Oosterse orthodoxie de godsdienst is, zoals Griekenland, Rusland, de Balkanlanden, Oost-Europa en ook Egypte en Ethiopië.

Hebt u een Icoon in uw bezit? Of weet u iemand die er één of meerdere heeft? Wij zouden ze graag willen lenen om er een mooie expositie van te maken.

Misschien vindt u het leuk om een middag gastheer/gastvrouw te zijn?
U kunt dit doorgeven aan Ans Woudenberg: rienans.woudenberg@zonnet.nl, telefoon: 484533.

__________________________________________________________________________________________

Expositie Commissie Angerlo

In 1986 werd de zijbeuk van de Galluskerk te Angerlo ingericht als expositieruimte.
Sindsdien hebben een aantal vrijwilligers de taak op zich genomen om periodiek wisselende exposities te organiseren en in te richten.

De in 1987 opgerichte 'Stichting Expositie Kommissie Angerlo' stelt zich tot doel het promoten en ontwikkelen van cultuur in het algemeen; het onder de aandacht brengen van en het kweken van belangstelling voor diverse uitingsvormen van de beeldende kunst, heemkunde, geschiedenis en wetenschap en alles wat daarmee in de meest
ruime zin verband houdt.

 

Naar boven