Actie Kerkbalans 2017

De actie kerkbalans zit er weer op. Vele handen maakten weer licht werk.

Hier en daar komt er nog een enveloppe binnen van mensen die in de periode van de actie kerkbalans niet thuis waren of gewoon iets te laat waren met invullen.

 

Het College van kerkrentmeesters heeft in haar begroting voor 2017 een bedrag opgenomen van € 90.000,00 voor de actie kerkbalans. Dit bedrag ligt al aanmerkelijk lager dan voorgaande jaren om de eenvoudige reden dat het aantal leden slinkt. Desalniettemin heeft de actie kerkbalans tot op dit moment zo’n € 85.719,50 opgeleverd. Uit ervaring van voorgaande jaren blijkt dat dit bedrag nog wel enigszins aangevuld zal worden, waardoor we hopen in ieder geval uit te komen op het bedrag dat is begroot.

 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u allen hartelijk te bedanken voor uw toezeggingen voor 2017. We hebben dit geld hard nodig en we zijn dankbaar dat zoveel gemeenteleden toch elk jaar opnieuw hun toezeggingen doen.

 

Daarnaast is het moeilijk om woorden te vinden om de dankbaarheid uit te spreken naar al die vrijwilligers die hebben meegeholpen om de actie kerkbalans tot een succes te maken. Alle mensen die hand- en spandiensten (haspa’s) hebben verricht, zowel in Angerlo als in Doesburg, verdienen een dikke pluim. De rondbrengers en ophalers van de antwoordenveloppen moesten tot drie keer toe de koude trotseren om de brieven bij de mensen af te geven en vervolgens weer op te halen, maar ze moesten ook de antwoordenveloppen in de Martinikerk of in de Wehmerhof wegbrengen en afgeven.

 

De vouwploeg heeft een dagdeel met elkaar in de Wehmerhof onder het genot van koffie de enveloppen gevuld. Onze administrateur die in de voorbereiding alles heeft uitgezocht en gesorteerd, die het printwerk heeft verricht, die bijhoudt of er nog herinneringen van vorig jaar ‘de deur uit moesten’. Gemeenteleden die er altijd voor zorgen dat er een kopje koffie beschikbaar is met een koekje.

 

Er is veel werk verzet om de actie tot een succes te maken. Ik wil hier toch één persoon met name noemen die ontzettend veel werk heeft verzet in de voorbereiding voor de actie kerkbalans. Harm Harbers! Harm heeft ervoor gezorgd dat alle Haspa’s de juiste looplijsten kregen. Hij heeft al die lijsten thuis uitgewerkt. Chapeau Harm! Volgend jaar weer?

 

Ongetwijfeld zal ik een aantal mensen vergeten zijn. Dat risico loop je altijd als je mensen wilt bedanken. Ik ben me ervan bewust dat we ontzettend blij en dankbaar mogen zijn met deze grote groep gemeenteleden die onze PKN Angerlo-Doesburg een warm hart toedragen.

DANK U WEL!!!

 

Voorzitter Cvk

Ernst Boesveld

 

 

 

 

 

 

Naar boven