Actie Kerkbalans 2018

In de periode van 20 januari t/m 8 februari 2018 hebben we de actie Kerkbalans gehouden.

Vele vrijwilligers hebben ons geholpen door de enveloppen af te geven bij de diverse adressen en tevens de enveloppen weer op te halen en in te leveren in de Wehmerhof of in de Martinikerk. We willen we u hartelijk dank zeggen voor uw hulp. Wat fijn dat we weer op uw hulp mochten rekenen.

Inmiddels is een eerste tussenstand bekend, namelijk € 87.616,44.
Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan de eerste telling van vorig jaar. Toen was de eerste telling € 82.555,50. We prijzen ons bijzonder gelukkig en zijn dankbaar met deze voorlopige opbrengst. Op basis van ervaringen van voorgaande jaren mogen we er wel van uitgaan dat we de € 90.000,00 gaan halen. Een geweldig resultaat!

U heeft ons daarbij geholpen. Of u nu vrijwilliger of ‘gewoon donateur’ was, zonder uw hulp en inbreng hadden we niet zo’n mooi resultaat gehaald. Wat mogen we blij zijn met vrijwilligers en donateurs. Maar weet dat u met uw hulp en uw toezeggingen mede verantwoordelijk bent voor de instandhouding van onze Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg.
We hopen van harte dat u ons volgend jaar bij de actie Kerkbalans 2019 opnieuw wilt helpen en steunen. Nogmaals, zeer bedankt!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ernst Boesveld, voorzitter

 

 

 

 

 

 

Naar boven