Actie Kerkbalans 2019

Kerk zijn we samen.

Informatie over betalingen van toezeggingen, donaties en giften - klik hier

Actie Kerkbalans 2019

In de periode van 21 januari t/m 2 februari 2019 hebben we de actie Kerkbalans gehouden.

U heeft ons met uw bijdrage weer geholpen om er zeker van te zijn dat we aan het eind van dit jaar weer een mooi bedrag binnenhalen. Door middel van deze brief willen we u hartelijk dank zeggen voor uw steun en uw toezeggingen. Wat fijn dat we weer op uw steun mochten rekenen.

Inmiddels is een eerste tussenstand bekend, namelijk € 82.150,00. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan de eerste telling van vorig jaar. Toen was de eerste telling € 87.000,00. Desondanks prijzen we ons gelukkig en zijn we dankbaar met deze voorlopige opbrengst.

Op basis van ervaringen van voorgaande jaren mogen we er wel van uitgaan dat we het begrote bedrag van € 88.000,00 gaan halen. Dat zou toch een mooi resultaat zijn!

U heeft ons daarbij geholpen. Zonder uw hulp en inbreng hadden we niet zo’n mooi resultaat gehaald. Em natuurlijk ook een woord van dank aan al die vrijwilligers die ons telkens weer helpen met dit mooie werk, maar soms ook ondankbare werk. Weet dat u met uw hulp mede verantwoordelijk bent voor de instandhouding van onze protestantse gemeente Angerlo-Doesburg.

We hopen van harte dat u ons volgend jaar weer met uw giften en toezeggingen wilt blijven steunen, want de kosten voor onze protestantse gemeente gaan helaas niet omlaag, maar blijven stijgen. Nogmaals, dank voor uw steun.


Namens het College van Kerkrentmeesters,

Ernst Boesveld,
voorzitter

 

 

Naar boven