Actie Kerkbalans 2020

Samen van betekenis voor de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Als kerk willen we van betekenis zijn in de samenleving. Als gemeenschap willen we naar elkaar omzien en ons geloof in God met elkaar delen.

Dit maakt onze kerk bijzonder

Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. Zo organiseerden we toertochtjes, koffieochtenden, vier je verjaardag in de kerk, het bezoeken van eenzame ouderen en andere bijeenkomsten voor ouderen. Ook organiseeren we de Kliederkerk, de Preek van de Leek en buurtsamenkomsten. Tevens ondersteunen we de pioniersplek in de Pastorie in Angerlo.

Hier willen we ook komend jaar weer verder aan bouwen om door te gaan met het organiseren van hier boven genoemde activiteiten. Ook willen we ruimte bieden voor nieuwe initiatieven, zo zijn we de discussie gestart over voltooid leven en hebben we de energietransitie aangekaart bij de gemeente Zevenaar en Doesburg, zodat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen arm en rijk. Verbinding zoeken met de jeugd, want de jeugd heeft de toekomst.

Helpt u mee?

Omdat we weten dat u onze kerk een warm hart toedraagt durven wij u dat te vragen. Al onze rekeningen worden duurder, zoals zorgkosten, energie, verzekeringen, boodschappen en hopelijk stijgt uw inkomen navenant. Wilt u overwegen om uw gift voor de kerk ook met eenzelfde percentage te verhogen? Zo kunnen we samen van betekenis blijven voor elkaar en voor de mensen om ons heen.

Wij zijn blij met alle betrokkenheid. Mede hierdoor vervult onze gemeente anno 2020 een belangrijke plek in de lokale samenleving. Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.

Meer informatie over betaling - klik hier

Naar boven