Actie Kerkbalans 2021

Wat een mooi resultaat hebben we behaald met de actie kerkbalans! Zoals u hebt kunnen merken hebben we als College van Kerkrentmeesters het dit jaar vanwege Corona iets anders aangepakt dan vorig jaar, namelijk we hebben de retourenveloppen niet meer bij u opgehaald, maar u verzocht de retourenveloppe in te leveren bij het adres van de vrijwilliger die de enveloppe van kerkbalans bij u in de brievenbus heeft gestopt of via de scriba of penningmeester. Ondanks dat we sommige retourenveloppen nog missen, hebben we toch een mooi resultaat behaald van € 83.747,00. Dit bedrag stemt tot tevredenheid en dankbaarheid. Dank u allen voor uw bijdrage en mocht u de retourenveloppe nog niet hebben ingeleverd, dat kan nog steeds bij onze penningmeester, FD Rooseveltsingel 27, Doesburg.

E-mailadres t.b.v. kerkbalans.

Daarnaast is het college bezig om de Actie Kerkbalans voor 2022 zoveel mogelijk digitaal aan te bieden. Dat kan echter alleen slagen indien we van zoveel mogelijk gemeenteleden het

e-mailadres ontvangen. Het spreekt voor zich dat we dit e-mailadres alleen voor deAactie Kerkbalans, de solidariteitskas en de eindejaarcollecte willen gaan gebruiken. Dus voor andere doeleinden wordt uw e-mailadres binnen de PGAD niet gebruikt.

Ongetwijfeld snapt u dat de digitale snelweg voor ons een eenvoudiger methode is om u te bereiken dan dat we telkens via vele vrijwilligers de enveloppen bij u thuis moeten bezorgen. Bovendien scheelt dit ons enorm veel papier en enveloppen die voor deze acties geprint moeten worden. We willen de komende jaren inzetten op duurzaamheid en daar kunt u op deze wijze bij helpen.

Stel uw emailadres voor dit doeleinde beschikbaar aan onze penningmeester of aan onze administrateur. U kunt een mail sturen naar onze penningmeester,  penningmeester@pkn-angerlodoesburg.nl of naar onze administrateur ba@pkn-angerlodoesburg.nl .

Alvast dank voor uw medewerking. Dit scheelt ons enorm veel werk.

Naar boven