Actie Kerkbalans 2021

Klik hier om Folder Periodieke gift van de PKN te openen.

Kerkbalans komt er weer aan! We zijn alweer volop bezig met de voorbereiding voor kerkbalans. We denken ook na of het onderhand niet eens tijd wordt dat we een switch gaan maken naar een digitale kerkbalans. Geen gemeenteleden meer aan de deur die de kerkbalans-enveloppe overhandigen en na twee weken weer bij u ophalen, maar kerkbalans digitaal verwerken. U doet uw toezegging digitaal. Daarvoor willen we wel graag de diverse  e-mailadressen hebben, zodat we u ook weten te bereiken.

Sommige vrijwilligers willen de kerkbalans-enveloppen graag rondbrengen en ophalen, want dan houden ze in ieder geval contact met andere gemeenteleden die je niet elke dag meer tegenkomt. Anderzijds is het organiseren daarvan ook een hele klus, vooral als je merkt dat het voor sommige vrijwilligers (ook wel haspa’s genoemd) steeds zwaarder wordt. Haspa staat voor: Hand- en span. En we vinden niet zo snel weer nieuwe Haspa’s.

Het college van kerkrentmeesters is zich aan het verdiepen of de digitale kerkbalans in onze gemeente al ingevoerd kan worden. Het ziet er (nog niet) naar uit dat we de gemeenteleden deze keer al de mogelijkheid bieden om kerkbalans digitaal af te handelen. We zijn ons ervan bewust dat lang niet alle gemeenteleden in de gelegenheid zijn om dit ook daadwerkelijk uit te voeren, maar daarvoor blijft de mogelijkheid natuurlijk bestaan om net als vorig jaar en het jaar daarvoor, kerkbalans op de oude getrouwe wijze aan te pakken.

De actie kerkbalans loopt van 16 tot 31 januari 2021, dus rond de 16e januari kunt u de enveloppen weer in de brievenbus verwachten.
Dit keer hebben we in het bijgevoegde foldertje ook een indicatie gegeven wat we als kerkgemeenschap van u als vrijwillige bijdrage verwachten. Dit is een gemiddelde norm.

We prijzen ons gelukkig dat er nog steeds gemeenteleden zijn, die een substantieel deel van hun netto-inkomen aan de kerk schenken. In onze gemeente zijn echter ook diverse adressen die ver onder deze norm bijdragen. Hoe mooi zou het zijn als die laatste groep hun vrijwillige bijdrage enigszins kunnen bijstellen. Op onze website staat een mooi foldertje over periodieke giften. De moeite van het kijken waard.

Tevens staat er in het foldertje een diagram aan inkomsten en uitgaven. Je hebt daarbij wel een goede bril nodig, want de lettertjes zijn behoorlijk klein. We mogen er weer op vertrouwen dat we als PGAD een goed resultaat gaan behalen met kerkbalans.

Meer informatie over betaling - klik hier

Naar boven