Begroting 2017 van de Diaconie

Begroting voor het boekjaar 2017

Deze begroting is opgesteld door Het Diaconaat
 
U kunt deze begroting inzien door de link begroting 2017 aan te klikken.

Naar boven