Restauratie Galluskerk

Begin oktober 2016 is er een aanvang gemaakt met de restauratie van de Galluskerk in Angerlo. Met man en macht werd er gewerkt aan de voorgevel, het koor en de consistorie.
De voorgevel werd opnieuw gevoegd en het koor voorzien van een nieuwe stuclaag.
Eind november was de restauratie voltooid.

Het koor van de Galluskerk wordt opgeknapt.

    

vanuut kark                              '        t orgel                                 boavenkant afkrabben  

   

stoevers                                                       praekstoole                          afgebikte muur

   

vanuut 't koor                                     buutenwark                                   afgebikte muur

Restauratie Galluskerk, en toch een viering op zondag 30 oktober.

 

Ondanks deze werkzaamheden was er zondag 30 oktober een viering.

Het was improviseren, dat wel. De zaterdagmorgen ervoor werd de kerk grondig gestoft en gezogen en er werd een liturgische tafel ingericht. Het orgel stond ingepakt, maar dat was geen probleem. Wilbert kan ook prachtig piano spelen. 

 

Tijdens de kerkdienst op 30 oktober 2016:

 

Na afbraak volgt opbouw...... 

Half november. De gewelven zijn klaar (op schilderen na), al is dat op de foto's misschien niet goed te zien. Na droging moet op de vlakke delen, van boven (ramen) tot beneden nog 1 laag (afwerklaag) opgezet worden. Dit drogen kan echter niet snel (scheuren). In de dienst van 27 november zal dus vrijwel zeker het stofscherm nog staan.
(En arme Ank, Fokje, Sandra en Nel weer aan de bak voor schoonmaak).

   

 

De tuinploeg heeft ook voor vernieuwing gezorgd.......

 

Naar boven