Oogstdienst 3 november in de Martinikerk

Op zondag 3 november a.s. is er in de Martinikerk te Doesburg een oogstdienst. We vieren dan dankdag voor gewas en arbeid.

Er zal dan een mooie oogsttafel in de kerk gemaakt worden van o.a. door u/jou aangeleverde producten. U/jij wordt van harte uitgenodigd hier ook een bijdrage aan te leveren in de vorm van fruit, groente, noten, zelfgebakken taart, jam etc. De producten kunnen ingeleverd worden op zaterdagochtend 2 november a.s. tussen 11.00 u - 12.00u in de Martinikerk te Doesburg (zij-ingang). De spullen zullen dan door iemand van het Diaconaat in ontvangst genomen worden.
Tevens kunt u op zaterdag 2 november a.s. producten afgeven bij Monique Boogman Mariëndaalseweg 4 te Angerlo tel. nr. 0313-474634.

Na de kerkdienst op zondag 3 november a.s. tussen 11.30 – 12.00 uur heeft u/heb jij de mogelijkheid producten te kopen. Dit wordt van harte aanbevolen! De opbrengst is voor een goed doel. De Diaconale werkgroep projecten (voorheen ODO) verzorgd al jaren kerstpakketten in Doesburg en omstreken en zijn voor gezinnen met een minimaal inkomen. In 2018 heeft de werkgroep 48 gezinnen blij kunnen maken met een pakket.

Bent u niet de gelegenheid om producten in te leveren, en wilt u ons toch steunen met een gift: ons banknr. NL06INGB0002111214 t.a.v. ODO DIACONAAT Doesburg/Angerlo.

Fokje Westra

Naar boven