Project van het Diaconaat

Project Vrouwen met hiv/aids in Zambia
 
 
Al eerder vertelde ik over de Cirkels van Hoop, waar vrouwen met hiv/aids elkaar ondersteunen.
 
Ik ga u nu vertellen over de rol van de predikanten. Deze kan niet onderschat worden. Daarom geeft de Zambiaanse Raad van Kerken trainingen aan predikanten. In deze trainingen komen slachtoffers vertellen hoe ze geïnfecteerd zijn geraakt of ziek zijn geworden.
 
Ze vertellen ook hoe hun dorp tegen hen aankijkt. Een oudste, dat is een kerkenraadslid, zei bijvoorbeeld tegen het slachtoffer dat ze zondig was en dat ze om vergeving moest vragen. Een hiv-besmette vrouw vertelt dat haar kerk zegt dat ze zelf schuld is aan haar hiv-besmetting. Haar kerk heeft geen aandacht voor haar gezondheidssituatie en over hoe haar leven verder moet. Ook is er nauwelijks aandacht voor de rol van haar man.
 
Deze verhalen confronteren predikanten met wat er in veel kerken gebeurt. Het dwingt hen hierover na te denken. Predikanten die door de training gemotiveerd raken om hiv/aids in hun eigen gemeente ter sprake te brengen, maken gebruik van sprekers, foto’s en informatiematerialen van de Raad van Kerken.
 
Het eerstkomende collectemoment voor dit project is met Pinksteren.
Er kan uiteraard altijd tussendoor geld worden overgemaakt op Triodosbank IBAN NL78TRIO098306016 t.n.v. Diaconie PGAD onder vermelding van Project Zambia.
 
Gudrun Gilhuis–Glenthøj
taakdrager Diaconaat voor het buitenlandse project
Naar boven