Project van het Diaconaat

Het Diaconaat introduceert in de viering van 19 februari het Kerk in Actie-project waarvoor is gekozen: Vrouwen en hiv/aids in Zambia. De bedoeling is dat in de gemeente de komende drie jaar ieder jaar via collectes € 1500,00  wordt ingezameld. Het Diaconaat hoopt van harte dat het zal lukken om, via de betrokkenheid van de gemeente, dit doel te halen.

De hiv/aids-afdeling van de Raad van Kerken van Zambia wil het onderwerp hiv/aids op genuanceerde wijze bespreekbaar maken bij kerkleiding en gemeenteleden. In de Zambiaanse kerken bestaan veel traditionele denkbeelden over hiv/aids. Het is voor velen een moeilijk onderwerp. Vrouwen zijn extra kwetsbaar en men gaat daar aandacht aan besteden. De Raad van Kerken werkt met lotgenotengroepen, genaamd 'Cirkels van Hoop'. Mensen die met hiv besmet zijn, komen bij elkaar en ondersteunen elkaar. Ze luisteren naar elkaars verhalen en helpen elkaar om met deze besmetting om te gaan. Niet alleen medisch gezien maar ook sociaal en emotioneel.

Voorbeelden: -Joy verloor haar man aan aids. Ze bleef achter met hun vijf kinderen en twee weeskinderen. -Angela’s man overleed jong en vier jaar later stierf ook haar dochter. Pas toen ze zelf hiv/aids kreeg, besefte ze dat aids de oorzaak moet zijn geweest van het overlijden van haar man en dochter.... In de komende tijd zult u meer informatie krijgen over deze vrouwen en het project.

Heeft iemand zin om aan dit project te werken, geeft u dat dan door aan Gudrun Gilhuis-Glenthøj g.gilhuis@planet.nl / tel.0313 438741

Meer armoede in een welvarend land (deel 2)

Oxfam Novib (Volkskrant 21 januari 2017) Volgens Oxfam Novib bezitten de acht rijkste mensen ter wereld evenveel als de armste 3,6 miljard. Is het geld in Nederland ook zo ongelijk verdeeld?

Enkele citaten over armoede en rijkdom (Themamagazine Kerk in Actie): -Welvaart is niet zonder vrees en ongemakken; armoede niet zonder troost en hoop (Francis Bacon) -Met de buik vol filosofeert men gemakkelijk over de armoede (Georges van Acker,Vlaams dichter 1919) -De grootste vervuiler op de wereld is de armoede (Indira Ghandi, Indiaas politicus) -Amoede is een grote vijand van het menselijk geluk, zij vernietigt de vrijheid en maakt het uitoefenen van sommige deugden onmogelijk, en van andere zeer moeilijk.(Samuel Johnson, Engels schrijver, 1709-1784)

Nieuwsbericht NOS van 23 januari 2017

“Huisartsen geven arme patiënten gratis overgebleven medicijnen”
Een op de vijf huisartsen geeft weleens medicijnen weg aan patiënten die de hoge zorgkosten niet kunnen betalen.
Het gaat dan om medicijnen die bijvoorbeeld zijn overgebleven van een andere patiënt; restantpillen die eigenlijk vernietigd zouden moeten worden.
Het is een van de uitkomsten van onderzoek onder 300 huisartsen en bijna 400 apothekers. Uit het onderzoek komt vooral naar voren dat mensen vanwege de kosten afzien van fysiotherapie, medicatie, bloedonderzoek en een bezoekje aan een specialist.
Zorg mijden is iets wat 9 op 10 huisartsen volgens het onderzoek zien gebeuren. Apothekers merken dit ook. 8 op 10 apothekers blijven met medicijnen zitten die wel besteld zijn, maar niet worden opgehaald vanwege de hoge kosten.
Meer dan de helft van de ondervraagde huisartsen ziet dat patiënten onverantwoorde risico's nemen met hun gezondheid, om financiële redenen.
 
Namens het Diaconaat
Evelien Cevaal

 

Naar boven