Project ZAMBIA van het Diaconaat

 

 

Drie jaar steun aan Kerk in Actie project Vrouwen met hiv en aids in Zambia, met focus op de Cirkels van Hoop door de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Graag willen wij, leden van de Zambiawerkgroep, als afsluiting van het project een overzicht maken van de ondernomen activiteiten.

Jaantje Vink is in november 2016 bij de diaconievergadering aanwezig geweest om te vertellen hoe het eraan toegaat als je een project op je neemt.

Start 19 februari 2017. Kerkdienst met als voorbereiding een avond contextueel bijbel lezen onder leiding van voorganger Hette Domburg (predikant in Schaarsbergen). Acht deelnemers en Manuel Ernesto, bisschop van de Anglicaanse kerk in Mozambique. Hette was met zijn vrouw Petra Doorn (predikant in Oosterbeek) zeven jaar door Classis den Bosch uitgezonden naar het theologische seminarie Ricatla waar Manuel student was. Alle ZWO-groepen in de classis den Bosch kwamen twee keer per jaar bijeen om ideeën uit te wisselen onder leiding van de gemeenteconsulent.

2 x per jaar werd een themadienst Zambia gehouden.

In juli 2017 werd duidelijk dat de jongerengroep Doesburg van World Servants naar Zambia zou gaan. Dat betekende, voortaan de jongeren betrekken bij het project.

• Voortaan als er taart is in de kerk op tweede zondag van de maand t.b.v. World Servants, konden wij ook taart inleveren en zo als Zambiaproject proportioneel delen in de inkomsten.

12 nov 2017: Viering met Afrikaanse liederen (geoefend met organist) en pitches: uitleg over Bijbeltekst door jongere; en door een jongere die in Zambia was geweest met World Servants: een verhaal over een vrouw met hiv in Zambia

2e Advent 2017: Ontmoeting met Hermen en Johanneke Kroesbergen, uitgezonden door KIA naar theologisch faculteit in Lusaka Justo Mwale. Interview in de dienst en na de kerkdienst dia’s getoond.

11 maart 2018: Viering met Onze Vader op zijn Zambiaans, gemaakt door studenten van Justo Mwale theologisch faculteit in Lusaka

15 juli 2018: Bezoek van Josephine Mkandawire, die ter gelegenheid van wereldconferentie over Aids in Nederland was. Interview en na de kerkdienst voordracht over Cirkels van Hoop met film. Daarna lunch met gemeente en sightseeing in Doesburg met de dames en anderen, afsluitend met koffie aan de kade.

2 september 2018 meegedaan met Goede doelenmarkt, ondersteund door Jaantje Vink met power point en film. We hadden Zambiaanse koekjes gebakken om te verkopen en een quiz: raad hoeveel knikkers in een pot. En een nieuwe folder gepresenteerd.

11 november 2018: Tabitha Moyo predikant uit Zambia, nu PhD student in Leuven, België, preekte en vertelde bij de koffie na de dienst over haar leven in Zambia als vrouwelijke predikant. Groot succes.

7 april 2019: In de dienst hebben we via skype contact gelegd met Justina, medewerkster Cirkels van Hoop, en Ireen, lid van een Cirkel. Helaas was het geluid zo slecht dat we elkaar niet goed konden verstaan. Bij de try-out op een doordeweekse dag had Justina haar laptop gebruikt maar nu was het zondag en daarom heeft ze blijkbaar haar telefoon gebruikt. Jammer, maar we hadden contact en zij hebben onze gemeente horen zingen en onze nieuwe rode stoelen gezien. Zij vonden het erg mooi om de gemeente te horen zingen. Het interview is later in Lichtpunt geplaatst.

Op 15 december 2019 hadden we Marike Blok, door KIA uitgezonden docente van de protestantse theologische faculteit Justo Mwale in Lusaka, te gast in de dienst. Zij hield de preek, en veel gemeenteleden waren daar erg enthousiast over. Bij de koffie heeft ze over het leven in Lusaka verteld, en er werden goede vragen gesteld.

Nieuwbrieven
In ons werkplan stond dat we zoveel mogelijk in onze twee nieuwsbrieven verhalen over /door vrouwen uit Cirkels van Hoop en over achtergronden wilden publiceren. In Lichtpunt, dat tweemaandelijks uitkomt en zowel digitaal als gedrukt wordt uitgegeven, publiceerden we in bijna alle uitgaven een inhoudelijk stuk. In Maanlicht, onze maandelijkse nieuwsbrief, publiceerden we ook bijna elke maand actuele vooraankondigingen van onze activiteiten of het resultaat van de collectes. In Zonlicht werden de collectes met een klein verhaaltje schriftelijk aangekondigd.

Collectes
Afgesproken was van tevoren in het werkplan, dat er 4 keer per jaar als eerste collecte voor het Zambiaproject gecollecteerd zou worden, en alle avondmaal collectes (jaarlijks 6x) voor Zambia bestemd zouden zijn. Dit is ook zo gebeurd. We hadden met Kerk in Actie een afspraak gemaakt om over drie jaar 4500 euro voor het project bij elkaar te krijgen en dat is tot onze grote vreugde meer dan gelukt. Het is € 5050,75 geworden.

Acties
Twee acties hebben daartoe bijgedragen: als werkgroep mochten we in 2018 de kerstattenties voor de ouderen verzorgen en daarvoor een bedrag voor Zambia declareren. Op de kerstmarkt van 2019 hebben we kerststerren verkocht die verschillende mensen uit de gemeente in de loop van de herfst gevlochten hadden. En de taarten actie is ook gebleken een belangrijke inkomstenbron te zijn.

Werkgroep Zambia
De Zambiawerkgroep bestond in het eerste jaar uit 3 personen, waarvan twee door verhuizing (Daphne Buitenwerff) en ziekte (Jan Janssen) moesten stoppen. Gelukkig kwam Corrie Weeda er toen bij. Gudrun Gilhuis is diaconaal taakdrager met de opdracht om het Kerk in Actie project te coördineren en zo is de werkgroep ingebed in het college van diakenen.

Nawoord:

Graag hadden we op feestelijke wijze met een gospelkoor het Zambiaproject af willen sluiten, maar vanwege de Coranacrisis gaat dit nu niet door. Desalniettemin zullen we vanaf Pinksteren 2020 voor het nieuwe Kerk in Actie project ’Straatmeisjes in Accra, Ghana’ gaan collecteren. Het Kerk in Actie project is hetzelfde project, als dat wat een groep van onze gemeente vorig jaar via Worldservants bezocht en aan meegewerkt heeft. Dat was voor ons als Zambiawerkgroep, samen met het Diaconaat, reden dit project te kiezen. Er zijn op deze manier meerdere lijnen en informatiemogelijkheden. Over het project meer in het volgende Lichtpunt.

April 2020
Corrie Weeda en Gudrun Gilhuis

Naar boven