VEC (Verhuur en Exploitatie Commissie)

Wijziging verhuur:

Tot 31 december 2016 viel de Verhuur en Exploitatie Commissie (VEC) rechtstreeks onder het College van Kerkrentmeesters (CvK). Vanaf 1 januari 2017 heeft het CvK geen bemoeienis meer met de exploitatie en verhuur van de Martinikerk en valt de VEC onder de Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk (STIBEMA).

Waarom deze wijziging?

Dit heeft te maken met het feit dat de PGAD niet wil wachten totdat de belastingdienst bij ons op de stoep staat en ons een aanmaning stuurt, maar dat we als PGAD zelf proactief het initiatief hebben genomen contact te leggen met de belastingdienst om van hun te horen hoe we eventueel wel of niet als ondernemer aangemerkt moeten worden en hoe dat dan in zijn werk gaat en wat daarvan de consequenties zijn. In het voortraject heeft de kerkenraad een beslissing genomen over deze wijziging, zodat STIBEMA de belastingaangifte gaat indienen en ook de verhuur op zich gaat nemen.
Als PGAD hebben we besloten de gunstigste inrichtingsvorm te kiezen. We hebben ons in dit traject laten voorlichten door Van Driel/Fruijtier, BTW specialisten.

Leden van de VEC:

Jenny van Bokhorst, verhuurcoördinator, tel. 0313-476882, e-mail: Verhuur Martinikerk
Wim de Vos, secretaris, 06-51042992, e-mail: Wim de Vos
Hans Mulié, voorzitter
Jan de Groot
Fokje Westra

Naar boven