Bericht over de Solidariteitsmaaltijden

In de veertigdagentijd zijn er 3 solidariteitsmaaltijden geweest: 14, 20 en 28 maart 2017. Deze zijn verzorgd door de Remonstrantse Gemeente samen met het Leger des Heils, Molukse kerk  en de Protestantse Gemeente te Angerlo–Doesburg. In totaal hebben 82 personen uit verschillende kerken genoten van de maaltijden.
 
Tijdens de maaltijden is gecollecteerd voor verschillende projecten:
-voor een project van het Leger des Heils i.s.m. de  Remonstrantse Gemeente,in  Opava Tsjechië  € 173,00
-voor gezinnen met een minimum inkomen  (voedselbank) € 136,20
-project Vrouwen met hiv-aids in Zambia € 227,00
 
Met Pasen konden we de mensen, die van de voedselbank gebruik maken, blij maken met voor een week verse groenten. Dit konden we doen omdat we nog geld hadden overgehouden van de collectes die gehouden zijn in de Adventsweek en bestemd was voor de kerstpakketten. Zo dat ook dit geld weer goed besteed was.
 
Wil u ons steunen met een gift?
Het banknummer is: NL06 INGB 0002 112 14  t.n.v. ODO DIACONAAT Doesburg/Angerlo
 
Werkgroep ODW Angerlo/Doesburg
 
Naar boven