Pastorie in Angerlo - Pioniersplek?

Pioniersplek?
 
Twee actieve gemeenteleden hebben nagedacht over een alternatieve invulling van het gebruik van de Pastorie Angerlo.

In de afgelopen maanden hebben zij bekeken of er eventueel op een andere wijze geld gegenereerd zou kunnen worden door op een andere manier te kijken naar de mogelijkheden die de Pastorie Angerlo biedt. “Out off the box” denken noemen ze dat tegenwoordig of “buiten de gangbare kaders” denken. Het College van Kerkrentmeesters worstelt op dit moment met de bestemming van de Pastorie. Enerzijds wil het college overgaan tot verkoop, anderzijds zoekt het college naar alternatieven.

Als we de pastorie willen verkopen om als woning gebruikt te gaan worden, is er een bestemmingswijziging nodig, die we bij de gemeente Zevenaar moeten aanvragen. Op dit moment is er een bestemming “maatschappelijk” van kracht voor de Pastorie Angerlo. Dit betekent, dat er wel een predikant, een notaris of een advocaat in mag wonen of andere soortgelijke beroepsgroepen, maar dat de woning niet gebruikt mag worden als woning voor een individu of gezin, want dan moet er eerst een bestemmingswijziging plaats vinden van ‘maatschappelijk’ naar bestemming ‘wonen’. Dit laatste vergt veel tijd, ongeveer zes maanden.

Kortom, elk idee dat toekomstbestendig is, is welkom voor de Pastorie Angerlo. Wat zijn dan precies die plannen van deze twee enthousiaste gemeenteleden?  

Het basisidee is dat het verhaal doorgaat en generaties van elkaar leren:

• Samen onderhoud van gebouwen en het terrein              

• Samen eten en drinken • Samen leren door delen van kennis en ervaring                          

• Samen vieren en bidden

• Samen het Gallus-terrein beheren, ontsluiten en behouden. 3X resultaat, een positief effect

1. Impuls Sociaal en geestelijk - verbinding generatie - overdracht van kennis, ervaring en geloof

2. Gallusterein blijft één - verkoop is niet nodig - begroting sluitend - geloof, gastvrijheid en beschikbaarheid blijft verbonden aan alle gebouwen

3. Plaats Jeugd - en kinderwerk - Jeugdzolder kan blijven - kinderwerk i.s.m. de basisschool - ontmoeting van generaties       
 
Zomaar wat ideeën over hoe we de Pastorie Angerlo rendabel zouden kunnen maken. Graag nodig ik u uit mee te denken met dit mooie initiatief. Binnenkort hoort u er ongetwijfeld meer over van beide initiatiefnemers.  

Het College ondersteunt dit idee van harte, maar wil aan het einde van dit jaar wel vast kunnen stellen of dit initiatief haalbaar is.

Uiteindelijk willen we er met deze mooie plannen niet bij inschieten. En een bord in de tuin van de Pastorie Angerlo stellen we nu uit, maar staat absoluut nog wel op onze agenda.
 
Ernst Boesveld, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Naar boven