Expositie in de Martinikerk

DE LINIES - collodium fotografie van Hans Wijninga van 12 augustus t/m 26 september 2019

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 14.00 - 17.00 uur
Zondag 18 augustus gedurende de Fotograficamarkt: 13.00 - 16.30 uur
Zondag 1 september: van 13.30 - 16.30 uur

De Linies

Op verzoek van de Stichting Doesburg Vestingstad heeft de kunstenaar Hans Wijninga een jaar lang, in alle seizoenen, als fotograaf gereageerd op de aanblik van de Lage en de Hoge Linie, die de historische binnenstad van Doesburg omringen. De fotografische techniek die hij daarvoor koos was de zgn. wet plate-collodium techniek die vooral zijn toepassing vond tussen 1850 en 1870.
Onder de titel DE LINIES wordt een keuze uit het werk, dat hij tot stand bracht, getoond in de Grote of Martinikerk.

Over de kunstenaar

De omgang die Hans Wijninga zoekt met de fotografie wordt in sterke mate bepaald door zijn ervaringen als schilder en tekenaar. Zo neemt hij niet alleen een foto, maar wil hij ook daadwerkelijk deel hebben aan het tot stand brengen van die foto. In zijn werk gaat het naast registratie ook, en misschien vooral, om interpretatie. Vandaar zijn keuze voor de wet plate-collodium techniek, een zeer omslachtige manier van werken die hem de mogelijkheid biedt op resultaten die gelijktijdig feitelijk en fictief zijn.

Finissage

Ter afsluiting van de tentoonstelling DE LINIES brengt de geluidskunstenaar Steven Vinkenoog, op 25 september vanaf 17.00 uur, zijn geluidsinstallatie ... OR ... OR ... OR ... ten gehore. Door gebruik van het kerkorgel schept hij een muzikaal kader waarbinnen het werk van Hans Wijniga in de Martinikerk voor het laatst bekeken kan worden.

Naar boven