Erediensten

De zondagse erediensten worden van april tot en met maart gehouden in de Martinikerk te Doesburg, behalve op de laatste zondag van de maand dan is de viering in de Galluskerk te Angerlo.
 
Van november tot en met maart zijn de erediensten in de Galluskerk, behalve op de eerste zondag van de maand dan is de viering in het koor van de Martinikerk.

Als u vervoer nodig heeft kunt u contact opnemen met:
Fokje Westra, tel. 0313-471319, e-mail: f.westra2@kpnplanet.nl

De gehouden vieringen in de Martinikerk zijn te volgen via de website www.kerkomroep.nl

Elke zondag is er koffie/thee of fris na de dienst.
U bent van harte welkom.

VIERINGEN KOMENDE TIJD
 
Klik Zonlicht aan om voorgaande liturgieën na te lezen.
 
Zondag 28 oktober, 10.00 uur
GALLUSKERK
Voorganger: ds. Jelle van Nijen, Deventer
 
Avonddienst in Wooncentrum Grotenhuys, 19.00 uur
voorganger: mevr. Jannie Boesveld
 
Donderdag 1 november, 19.00 uur
GALLUSKERK
Gedachtenisbijeenkomst
 
Vrijdag 2 november, 19.00 uur
MARTINIKERK
Gedachtenisbijeenkomst
 
Zondag 4 november, 10.00 uur
MARTINIKERK
Oogstdienst - meer info
Voorganger: ds. Chris Kors
m.m.v. de Cantorij (90 jarig bestaan)
 
PREEK VAN DE LEEK, 16.30 uur
Gastspreker: Gerdo van Grootheest, burgemeester van Culemborg - meer info
 
Zondag 11 november, 10.00 uur
GALLUSKERK
Zambiaviering
Voorganger: ds. Chris Kors
 
Zondag 18 november, 10.00 uur
GALLUSKERK
Voorganger: ds. Chris Kors
 
Zondag 25 november, 10.00 uur
GALLUSKERK
Laatste zondag van het kerkelijk jaar - Gedachtenisdienst
Voorganger: ds. Chris Kors
 
Avonddienst in Wooncentrum Grotenhuys, 19.00 uur
Voorganger: ds. J.A. Boersema, Doesburg
 
Zondag 2 december, 10.00 uur
MARTINIKERK
Eerste Advent
Voorganger: ds. Bram Grandia, Doesburg
 
Zondag 9 december, 10.00 uur
GALLUSKERK
Tweede Advent
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Chris Kors
 
Zondag 16 december, 10.00 uur
GALLUSKERK
Derde Advent
Voorganger: ds. Chris Kors
 
Zondag 23 december, 10.00 uur
GALLUSKERK
Vierde Advent
Voorganger: ds. Chris Kors
 
Maandag 24 december, 19.00 uur
GALLUSKERK
Kinderkerstfeest
 
Maandag 24 december, 22.00 uur
MARTINIKERK
Kerstavonddienst
Voorganger: ds. Chris Kors
 
Dinsdag 25 december, 10.00 uur
MARTINIKERK
Kerstmorgendienst
Voorganger: ds. Chris Kors
 
GALLUSKERK
Kerstmorgendienst
Voorganger: ds. Wim van der Kooij, Arnhem
 
Zondag 30 december, 10.00 uur
GALLUSKERK
Oudejaarsdienst
Voorganger: ds. Joop Jansen Schoonhoven, Doetinchem
 
 
 
Grote of Martinikerk te Doesburg                       Galluskerk te Angerlo
 

 

Naar boven