Erediensten

De zondagse erediensten worden doorgaans gehouden in de Martinikerk te Doesburg
en op de laatste zondag van de maand is de kerkdienst in de Galluskerk te Angerlo.
 
In de maanden januari, februari en maart zijn de erediensten in de Galluskerk en de
laatste zondag van de maand in de Martinikerk.

Als u vervoer nodig heeft kunt u contact opnemen met:
Fokje Westra, tel. 0313-471319, e-mail: f.westra2@kpnplanet.nl

De gehouden vieringen in de Martinikerk zijn te volgen via de website www.kerkomroep.nl
 
Elke zondag is er koffie/thee of fris na de dienst.
U bent van harte welkom.

Zondag 22 oktober, 10.00 uur
MARTINIKERK
Voorganger: ds. G. Bomer, Doesburg

Zondag 29 oktober, 10.00 uur
GALLUSKERK
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. C.C. Kors

Avonddienst in Wooncentrum Grotenhuys (v/h IJsselzicht), 19.00 uur
Voorganger: ds. G. Bomer, Doesburg

Zondag 5 november, 10.00 uur
Oogstzondag
MARTINIKERK
Voorganger: ds. C.C. Kors
 
Preek van de Leek, 16.30 uur
MARTINIKERK
Voorganger: Enis Odaci
‘Humaniteit in de nieuwe tijd’
 
Zondag 12 november, 10.00 uur
MARTINIKERK
Themadienst Project Zambia
Voorganger: ds. C.C. Kors
 
Zondag 19 november, 10.00 uur
MARTINIKERK
Voorganger: ds. H. Veer, Doesburg
 
Zondag 26 november, 10.00 uur
Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar
Gedachteniszondag
GALLUSKERK
Voorganger: ds. C.C. Kors
 
Avonddienst in Wooncentrum Grotenhuys (v/h IJsselzicht), 19.00 uur
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. J.A. Boersema, Doesburg
 
Zondag 3 december, 10.00 uur
Eerste Advent
GALLUSKERK
Voorganger: ds. C.C. Kors
 
Zondag 10 december, 10.00 uur
Tweede advent
MARTINIKERK
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. C.C. Kors
 
Zondag 17 december, 10.00 uur
Derde Advent
MARTINIKERK 
Voorganger: ds. D. Engelage, Vorden
 
Zondag 24 december:
Vierde Advent, 10.00 uur
GALLUSKERK
Morgengebed
Voorganger: ds. C.C. Kors
 
Kinderkerstfeest, 19.00 uur
GALLUSKERK
 
Kerstnachtdienst, 22.00 uur
MARTINIKERK
Voorganger: ds. C.C. Kors
 
Maandag 25 december:
Kerstmorgen, 10.00 uur
MARTINIKERK
Voorganger: ds. A.C. Grandia, Doesburg
 
Galluskerk, 10.00 uur
Voorganger: ds. C.C. Kors
 
Zondag 31 december, 10.00 uur
Oudejaarsdienst
GALLUSKERK
Morgengebed
Voorganger: ds. C.C. Kors
 
Maandag 1 januari, 10.30 uur
Nieuwjaarsmorgen
GALLUSKERK
Morgengebed
Voorganger: ds. C.C. Kors

 

Naar boven