Erediensten

De zondagse erediensten worden van april tot en met oktober gehouden in de Martinikerk te Doesburg, behalve op de laatste zondag van de maand dan is de viering in de Galluskerk te Angerlo.
 
Van november tot en met maart zijn de erediensten in de Galluskerk, behalve op de eerste zondag van de maand dan is de viering in het koor van de Martinikerk.

Als u vervoer nodig heeft kunt u contact opnemen met:
Fokje Westra, tel. 0313-471319, e-mail: Fokje Westra

De gehouden vieringen in de Martinikerk zijn te volgen via de website www.kerkomroep.nl

Elke zondag is er koffie/thee of fris na de dienst.
U bent van harte welkom.

VIERINGEN KOMENDE TIJD
 
Klik Zonlicht aan om voorgaande liturgieën na te lezen.

Zondag 1 maart, 10.00 uur
MARTINIKERK
Eerste zondag van de veertigdagentijd
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Chris Kors
m.m.v. de Cantorij
 
Zondag 8 maart, 10.00 uur
GALLUSKERK
Voorganger: ds. Chris Kors
 
Zondag 15 maart, 10.00 uur
GALLUSKERK
Voorganger: ds. Henk de Bruijn, Arnhem
 
Zondag 22 maart, 10.00 uur
GALLUSKERK
Voorganger: ds. Chris Kors
 
Matthäus Passion in de Martinikerk, 15.00 uur
Luthers Bach Ensemble o.l.v. Tymen-Jan Bronda en solisten
 
Kliederkerk, 16.00 uur
in 'Komdersuut', meer info
 
Zondag 29 maart, 10.00 uur
GALLUSKERK
Voorganger: ds. Chris Kors
 
Zondag 5 april, 10.00 uur
MARTINIKERK
Voorganger: ds. Chris Kors
 
Preek van de Leek, 16.00 uur inloop 15.30 uur
MARTINIKERK
 
Woensdag 8 april, 19.00 uur
Eigentijdse Passie in de MARTINIKERK

 

Grote of Martinikerk te Doesburg                                      Galluskerk te Angerlo
 
                    Wooncentrum Grotenhuys
Naar boven