Erediensten

De zondagse erediensten worden gehouden in de Martinikerk te Doesburg behalve op de laatste zondag van de maand dan is de kerkdienst in de Galluskerk te Angerlo.
 
In de maanden januari, februari en maart zijn de erediensten in de Galluskerk en op de eerste zondag van de maand in het koor van de Martinikerk.

Als u vervoer nodig heeft kunt u contact opnemen met:
Fokje Westra, tel. 0313-471319, e-mail: f.westra2@kpnplanet.nl

De gehouden vieringen in de Martinikerk zijn te volgen via de website www.kerkomroep.nl
 
Elke zondag is er koffie/thee of fris na de dienst.
U bent van harte welkom.

VIERINGEN KOMENDE TIJD
 
Zondag 12 augustus, 10.00 uur
MARTINIKERK
Voorganger: mevr. da N. da Costa, Angeren
 
Zondag 19 augustus, 10.00 uur
MARTINIKERK
Voorganger: mevr. da E.S.A. van Buuren, Duiven
 
Zondag 26 augustus, 10.00 uur
GALLUSKERK
Voorganger: ds. H.G. Teeuwen, Borculo
 
Avonddienst in Wooncentrum Grotenhuys, 19.00 uur
Voorganger: Toos Rietman
 
Zondag 2 september, 10.00 uur
MARTINIKERK
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger:  ds. C.C. Kors
 
Preek van de Leek
MARTINIKERK
inloop 16.00 uur, aanvang 16.30 uur
 
Zondag 9 september, 10.00 uur
MARTINIKERK
Voorganger:  ds. C.C. Kors
m.m.v. de Cantorij
 
Zondag 16 september, 10.00 uur
MARTINIKERK
Startviering
Voorganger:  ds. C.C. Kors
 
 
Grote of Martinikerk te Doesburg                       Galluskerk te Angerlo
 

 

Naar boven