Bericht uit de Kerkenraad

Inleiding
Heeft u wel eens het voorrecht gehad een tentoonstelling te mogen openen? Mij is dat onlangs overkomen. Toegegeven, de postzegeltentoonstelling in de Martinikerk over het leven en werken van Maarten Luther is in zijn soort relatief klein, maar wel interessant. En een mens moet ergens beginnen. Voor wie geïnteresseerd is en de tentoonstelling, ingericht door Jan Ridt, nog niet heeft bewonderd: tot 31 oktober (Hervormingsdag) heeft u nog de tijd. Overigens lopen tentoonstellingen de laatste maanden als een soort rode draad door het leven van uw scriba.
 
Neem de Chagall-tentoonstelling die deze zomer onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad in de Annakapel heeft plaatsgevonden. Prachtig gewoon! Niets dan lof voor de kunstcommissie die er zo’n groot succes van heeft gemaakt. In de kerkenraadsvergadering van 25 september is bovendien vastgesteld dat ook financieel de kerk
geen blauwtje heeft gelopen. Dat smaakt naar meer!  
 
Zilvermuseum
En laat zich nu zo’n gelegenheid voordoen. Tenminste, daar lijkt het op, want de Kerkenraad heeft ingestemd met de intentie om te komen tot een permanent zilvermuseum in de Martinikerk. Let wel, de intentie, want het hoe en wat zal aan de hand van een plan van aanpak worden uitgewerkt. Als de argumenten, het doel, de inrichting, de kosten-baten, mogelijke risico’s en dat soort aspecten in beeld zijn gebracht zal de Kerkenraad een definitief besluit nemen en als dat positief is – en dat is uiteraard wel de bedoeling – tot uitvoering overgaan.
 
Misschien borrelt nu bij u de vraag op: waar komt het initiatief voor een zilvermuseum in vredesnaam vandaan? Wel, eigenlijk is het de ‘schuld’ van de heer De Kleijn uit Doesburg. Die bezit een museale verzameling zilveren mosterdpotjes. Ik heb het genoegen gehad die te bewonderen en ik ben er erg van onder de indruk, zo mooi. De heer De Kleijn wil de verzameling graag toegankelijk maken voor het grote publiek, een loffelijk streven. Omdat het wat ingewikkeld is om iedereen bij hem thuis te ontvangen heeft hij de Kerkenraad benaderd met de vraag of de verzameling in de Martinikerk kan worden ondergebracht. En dat is nu wat in het vervolg op de intentieverklaring zal worden onderzocht. Het is uiteraard te vroeg om op het resultaat vooruit te lopen, maar zou het niet geweldig zijn om een zilvermuseum (er is er in Nederland slechts één, te weten in Schoonhoven) binnen onze kerkmuren te hebben? Een unieke collectie zilveren  mosterdpotjes in de mosterdstad van Nederland?
 
De Kerkenraad heeft besloten een werkgroep in te stellen met het verzoek een plan van aanpak op te stellen. Mocht u het leuk en nuttig vinden ook een bijdrage aan het opstellen van het plan te leveren, bel of mail mij dan gerust. Net als bij alle andere initiatieven die de Kerkenraad ontwikkelt is het ook in dit geval belangrijk dat vanuit de kerkelijke gemeente wordt nagedacht over de voors en tegens en met hoofd of handen een bijdrage wordt geleverd.  
 
Welkom
De Kerkenraad streeft er naar zo dicht als mogelijk bij (resp. naast) de kerkelijke gemeente te staan. In dat verband: wist u dat de kerkenraadsvergaderingen openbaar zijn? Even een seintje aan de scriba en u bent hartelijk welkom als toeschouwer / -hoorder. Uw visie of mening per brief of e-mail kenbaar maken kan natuurlijk ook. Reacties zijn de krenten in de pap van kerkenraadsleden. Om het leveren van input nog gemakkelijker te maken heeft de Kerkenraad besloten voorafgaande aan iedere kerkenraadsvergadering een half uur te reserveren waarin uw of jouw mening over een onderwerp dat in de betreffende vergadering aan de orde komt voor het voetlicht kan worden gebracht. Kortom, wie de schoen past trekke hem aan.
 
De eerstvolgende gelegenheid is 31 oktober (19.45 uur) in de Wehmerhof (Angerlo). Een belangrijk agendapunt is de pioniersplek. Schroom niet om daarover met de Kerkenraad van gedachten te wisselen en ideeën te delen.  
 
Afscheid nemen
Het zou in het kader van dit artikeltje te ver gaan alle onderwerpen te behandelen die 25 september zijn besproken. Aan het onderwerp ‘Afscheid nemen’ kan en wil ik echter niet voorbijgaan. In een notitie met dezelfde naam*) wordt aangegeven dat de PGAD voor nabestaanden van overledenen meer kan betekenen dan alleen het verzorgen van een uitvaartdienst. Denk daarbij aan: opbaren in de Martinikerk of Galluskerk; afscheid nemen/ condoleren; uitvaart-/herdenkingsdienst of bijeenkomst; het luiden van de klokken; het gebruik van piano of orgel(s); condoleren na de begrafenis of crematie met koffie, hapjes, broodjes, etc.. Met Patrimonium is overleg geweest: men is graag bereid medewerking te verlenen. Volgens Patrimonium is er zeker vraag naar een dergelijk ‘totaalpakket’.
Ook werkt Patrimonium mee om nabestaanden op de hoogte te brengen van de jaarlijkse gedachtenisdienst en op de mogelijkheid die bij te wonen.
 
De Kerkenraad is er van overtuigd dat het initiatief inspeelt op de wensen van de nabestaanden en zo op diverse manieren kan bijdragen aan een waardig afscheidnemen in de Martinikerk of de Galluskerk. Aan de hand van een passende brochure die in de maak is zal het totaalpakket onder de aandacht worden gebracht van begrafenisondernemers en inwoners van Doesburg en Angerlo.  
 
Tot zover.
Het ga u / jou goed.
 
Jaap Weststeijn, scriba (tel. 0313-474322; e-mail: monotype.01@hotmail.com)  
 
*) Notitie ‘Afscheid nemen’ (digitaal) ontvangen? Prima, geen enkel bezwaar!
Naar boven