Collectes 17 sept. tot en met 8 okt. 2017

In onderstaand overzicht vindt u de opbrengst van de collectes op de betreffende zondag:

17-09-2017 
Stichting Kruispunt:    € 51.37
Kerkelijke drukkerij:    € 41.60
PKN Vredesweek:        € 47.75

24-09- 2017 
Ekiko:                                        €134.25
Onderhoud Galluskerk:                € 58.25
KIA,Missionair werk en kerkgroei: € 64.00

01-10-2017
Stichting Epafras :            € 83.11
Verwarming Martinikerk:   € 92.50
Tent of Nations:                € 78.50

08-10-2017
Algemene diaconale doelen:       € 63.35
Onderhoud Martinikerk:             € 77.45
Jeugdwerk van onze gemeente:  € 54.40

Marieke van Genderen,
penningmeester PGAD

Naar boven