Collectes 13 aug. tot en met 10 sept. 2017

13-08-17:
1e collecte: Wilde Ganzen                   €  66,20
2e collecte: Onderhoud orgels             €  56,35
3e collecte: KIA Zending                     €  58,37
 
20-08-17:
1e collecte: Algemene Diaconale doelen €  127,46
2e collecte: Pastoraat                           €  116,72
3e collecte: Het Passion Hummelo         €  119,23
 
27-08-17:
1e collecte: Stichting Naaste                 €  89,20
2e collecte: Onderhoud Galluskerk         €  67,80
3e collecte: Verzekeringen                    €  54,36
 
03-09-17:
1e collecte: Algemene Diaconale doelen €  80,68
2e collecte: Schaalcollecte Zambia         €  78,90
3e collecte: Verwarming Martinikerk       €  32,45
 
10-09-17:
1e collecte: Rode Kruis noodhulp            €  282,00
2e collecte: Onderhoud Martinikerk         €   67,45
3e collecte: PKN Jeugdwerk                    €   62,40
Naar boven