Laatste Choral Evensong in de Martinikerk

In het van weekend 13 en 14 oktober 2018 was in de Doesburgse Martinikerk voor de 20e maal (tevens laatste maal) het Evensong Weekend.

Het weekend werd op zondagmiddag afgesloten met een Choral Evensong, een voornamelijk door het koor gezongen getijdedienst zoals die nog dagelijks in de Engelse kathedralen wordt gehouden. Deze Choral Evensongs zijn bekend en geliefd door het belangrijke aandeel dat de Engelse kathedrale jongenskoren hierin hebben. Een groot deel van de Engelse koormuziek is voor deze Choral Evensongs gecomponeerd. Veel vastelanders maken speciaal een reis naar Engeland om in een van de vele prachtige kathedralen getuige te kunnen zijn van deze indrukwekkende vorm van eredienst, die al in de 16e eeuw werd ingesteld. Steden als Canterbury, Oxford, Cambridge en Worcester danken vooral ook aan de kerkmuziek binnen de muren van hun stadskerken hun internationale bekendheid.

Naar boven