Lichtjesavond in Doesburg 1 november 2019

Op vrijdag 1 november branden er lichtjes op de algemene begraafplaats in Doesburg. Zoals op tal van begraafplaatsen in ons land komen mensen op deze of morgenavond bij elkaar om stil te staan bij wie hen in het voorbije jaar of al langer geleden ontvallen zijn.
Het is een oude traditie om begin november stil te staan bij overleden dierbaren. Sinds een paar jaar organiseren Uitvaartverzorging Patrimonium en de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg gezamenlijk daartoe een lichtjesavond op de algemene begraafplaats in Doesburg.

Voorafgaand daaraan vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Grote of Martinikerk. Daarin zullen prachtige teksten worden voorgedragen en worden liedjes van onder andere Enya en De Kast live ten gehore gebracht. In dit samenzijn noemen we de namen van wie ons het voorbije jaar of misschien ook wel langer geleden ontvallen zijn en wordt een kaars voor hen aangestoken. De herdenkingsbijeenkomst en lichtjesavond is voor iedereen bedoeld, ongeacht je levensovertuiging.

Het samenzijn in de Grote of Martinikerk begint om 19.00 uur. Vandaar gaan we met elkaar op weg naar de begraafplaats. Rond de klok van 20.00 uur komen we daar aan en krijgen mensen de gelegenheid om een kaars bij het graf van hun geliefde neer te zetten. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting in het uitvaartcentrum van Patrimonium, tegenover de begraafplaats.

Naar boven