Themadienst project Zambia 12 november

Op 12 november 2017 was in de Martinikerk een themadienst over het Zambiaproject,verzorgd door het Diaconaat in samenwerking met de World Servants-groep uit onze gemeente. 


Diaken zijn in Zambia
Zou het nu heel anders zijn om diaken te zijn in Zambia in plaats van in Nederland? …

Elke wijk heeft een ouderling die het opzicht houdt, daaronder valt de diaken en daaronder vallen de wijkleiders van de vrouwen- en mannenvereniging. De diaken lijkt hier meer een soort vice-ouderling te zijn: hij rapporteert aan de ouderling en doet niks zonder toestemming van de ouderling. Hij doet het werk en de ouderling houdt het overzicht, zo vertelt de student die dit jaar dienst als diaken deed voor de wijk 'Justo Mwale Theological University College'.
Normaal gesproken word je ook pas ouderling nadat je eerst twee termijnen (van twee jaar) als diaken gediend hebt.
Een diaken preekt en onderwijst in zijn wijk; hij probeert een goed voorbeeld te geven met zijn leven. Hij is verantwoordelijk voor de inzameling van de gaven, en hij is ook verantwoordelijk voor het liefdadigheidswerk in zijn wijk.

Voor hij kwam studeren, was onze diaken al drie jaar diaken geweest in zijn eigen gemeente. Hij vertelt over wat hij toen deed: hij bezoekt mensen die een dierbare hadden verloren om hen te helpen weer verder te kunnen. Bij voorkeur komt hij dan samen met de ouderling om het bezoek meer gewicht te geven: om te laten zien dat de wijk echt solidair is en ondersteuning wil bieden.
Soms hebben mensen echt geen eten en geld voor eten meer, dan proberen hij en de ouderling eten te regelen. Ze kunnen dat met hun tweeën doen, maar liever via de wijk. In de wekelijkse zondagavondbijeenkomsten van de wijkleden wordt dan gekeken wie ondersteuning kan bieden, zodat iedereen betrokken is en zich deel van de familie kan voelen.

Traditioneel worden mensen die niet rond kunnen komen in Zambia geholpen door hun wijdere familie. Om te voorkomen dat een gemeente voor tien jaar of een heel leven lang iemand financieel moet ondersteunen, probeert de diaken dan ook vaak om een hulpbehoeftige weer met zijn familie te verzoenen, bijvoorbeeld door een buskaartje voor hem te kopen als zijn familie uit de regio vertrokken is.

Wat vindt u: is het nu heel anders om diaken te zijn in Zambia in plaats van in Nederland of niet?
Blog van 4-09-2014 geschreven door Hermen en Johanneke Kroesbergen, theologiedocenten, uitgezonden naar Zambia door Kerk in Actie

Gudrun Gilhuis-Glenthøj

Naar boven